Landets ambulancer bliver intelligente

Tirsdag den 29. september bliver alle landets lægebiler og ambulancer forbundet elektronisk med de respektive skadestuer

Alle landets ambulancer og lægebiler kommer nu i elektronisk kontakt med skadestuerne på hospitalerne. Patientjournalen i videoen er konstrueret. (Video og redigering: Mårten C.S. Damgaard)

Ulæselige kragetæer og manglende lægehistorik i forbindelse med ambulancekørsel hører fortiden til. De danske hospitalers skadestuer tager tirsdag den 29. september endnu et skridt ind i den digitale tidsalder med det nye IT-system den Præhospitale Patientjournal PPJ.

- Den store og gode nyhed er jo, at alle landets regioner har kunne blive enige om implementeringen af dette system, uafhængigt af regionale forskelle, fortæller den ansvarlige chef for ambulanceområdet i Region Syddanmark, overlæge Torsten Lang-Jensen, som samtidig er chef for det præhospitale område.

Se også: Hjertestartere er låst inde om aftenen og i weekenden

Systemet udstyrer såvel lægebiler, ambulancer, skadestuer og - inden for en måneds tid - lægehelikoptere med et digitalt interface, som skal gøre kommunikationen fra redderne i felten til personalet på akutmodtagelserne væsentligt mere nuanceret og effektivt. Sagt simpelt gør man patientens journal tilgængelig for sygehuspersonalet fra det øjeblik, vedkommende entrer ambulancen.

- Det gør os både i stand til at forberede behandling i henhold til patientens historik, allergier og hvilken medicin, vedkommende tager samtidig med, at vi kan følge patientens tilstand under transporten og eventuelt rådgive redderne i ambulancen, tilføjer sygeplejerske Bettina Christiansen.

Hun har allerede arbejdet med systemet i et års tid på Frederikssund Hospital og er overvejende tilfreds med systemet.

- Det er dog nogle gange en tidsrøver, at systemet automatisk lukker ned efter en vis periode. Men det er nødvendigt af hensyn til persondata-sikkerheden og er selvfølgelig en af de udfordringer, der skal arbejdes med fremover, fortsætter hun.

Se også: Region Syddanmark svarer igen på ambulancekritik

Også ambulance-folkene har nu haft mulighed for at arbejde med systemet igennem en længere periode. Just Kielberg, som er paramediciner og kører ambulance for Københavns Brandvæsen, kan sagtens se fordelene ved den Præhospitale Patientjournal, men mener, at systemets fortsatte succes blandt andet afhænger af de ressourcer, der er til rådighed på skadestuerne.

- Det kan være en stor hjælp for det lægefaglige personale, at vi nu har mulighed for f.eks. at sende billeder tilbage af patient og ulykkessted. På den måde bliver kommunikationen mellem os og dem langt mere nuanceret end før. Men på de ofte korte ture, vi kører i København, er der ikke altid tid nok til at stå og taste informationer ind. Der vil et telefonopkald være mere effektivt. Og på en presset skadestue vil der heller ikke altid være tid nok til at stå og følge med i de informationer, vi måtte indtaste, forklarer Just Kielberg.

Over 800 er dræbt og over 700 er kvæstet i tragedien i Mekka. En dansker meldes nu kvæstet (Foto: AP). Krig & katastrofer - 24. sep. 2015 - kl. 14:51 Lig over alt efter Mekka-tragedie: Dansker kvæstet

Han er dog ikke i tvivl om, at systemet er et skridt i den rigtige retning.

- PPJ kommer især til sin ret, når det drejer sig om de mere tunge sager, hvor der er mange informationer at overbringe. I de tilfælde vil systemet være til stor gavn, slutter han.

I løbet af oktober og november vil også landets lægehelikoptere være udstyret med PPJ-systemet.

15 kommentarer
Vis kommentarer