Landsret frifinder bankdirektør for kursmanipulation

Landsretten frifinder bankdirektør, som byretten idømte ubetinget fængsel i sag om kursmanipulation.

Vestre Landsret har onsdag frifundet tidligere bankdirektør i Aarhus Lokalbank Per Hermansen i en sag om kursmanipulation.

Per Hermansen blev i 2014 i byretten idømt 30 dages ubetinget fængsel for uagtsom kursmanipulation, men landsretten har valgt at frifinde direktøren.

Den tidligere bankdirektør frifindes, fordi det ifølge landsretten ikke er bevist, at han var involveret i detaljerne om bankens køb og salg af egne aktier.

Desuden bortfalder straffen for to andre ledende medarbejdere, der blev idømt tre måneders ubetinget fængsel for forsætlig kursmanipulation i byretten.

De to medarbejdere - en underdirektør og en overordnet medarbejder, der begge er beskyttet af navneforbud - kendes af landsretten skyldige i uagtsom kursmanipulation.

Men retten finder, at der er en række formildende omstændigheder, herunder at der manglede vejledninger om, hvordan banker skal agere, når de opkøber egne aktier tilbage i 2009 og 2010, da handlen med bankens egne aktier fandt sted.

Tilbage står, at loven om handel med værdipapirer ifølge rettens vurdering blev overtrådt, da banken opkøbte egne aktier - også selv om en lovovertrædelse set med rettens øjne ikke var tilsigtet.

Det får den konsekvens, at den overtagende bank, Vestjysk Bank, idømmes en bøde, der forhøjes fra 1 til 2,5 millioner kroner.

Det sker, fordi retten finder, at "bankens købsordrer lagde en bund for aktiens kursudvikling, og at kursen herved i hvert fald i en væsentlig del af den periode, som tiltalen angår, lå i et niveau, som var kunstigt eller unormalt".

Senioranklager Jan Henrik Hansen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet siger, at han overordnet set er tilfreds med afgørelsen.

Han har ikke taget stilling til, om han ønsker at anke dommen.

- Det er alt for tidligt at sige. Vi hæfter os ved, at der er sket domfældelse i byretten og nu i landsretten. Det er vi tilfredse med. Det er et vigtigt signal til markedet og til bankverdenen.

Spørgsmål: Men hvordan kan du være tilfreds, når en tiltalt er frifundet, og straffen bortfalder for to andre?

- Det er vigtigt i en sag af denne beskaffenhed at hæfte sig ved, at der er sket en klar domfældelse mod banken. Det har været hovedpointen at få sendt et signal til bankverdenen om, hvad der er acceptabel bankadfærd, om hvad der er lovligt, når man handler med egne aktier, siger senioranklager Jan Henrik Hansen.

Vagn Thorsager, bestyrelsesformand i Vestjysk Bank, siger, at han har blandede følelser over dagens dom.

- Jeg glæder mig på de tre personers vegne over, at de i min optik kan anses for frifundet. Men jeg er overrasket over bøden på 2,5 millioner kroner til banken.

- Det er en meget kompliceret sag, og vi har nok ikke formået at forklare os godt nok for dommerne, siger Vagn Thorsager, der endnu ikke har taget stilling til, om banken ønsker at anke afgørelsen.

En, der med sikkerhed ikke ønsker at anke dommen, er den frifundne bankdirektør Per Hermansen.

- Det er nu tydeligt bevist, at jeg ikke har været involveret i prisstillingen omkring egne aktier, og derfor er der ikke grundlag for, at jeg dømmes, heller ikke for uagtsomhed. Det er jeg naturligvis meget lettet over, siger Per Hermansen.

Vestjysk Bank skriver i en meddelelse til fondsbørsen, at bøden på de 2,5 millioner kroner ikke får økonomiske konsekvenser for banken.

7 kommentarer
Vis kommentarer