Landsret godkender fyring af midaldrende mænd

Dom: Det var ikke aldersdiskriminerende at fyre to midaldrende jurister, da styrelser skulle fusioneres

Der var ikke tale om aldersdiskrimination, da to medarbejdere i 50'erne blev fyret fra den daværende Personalestyrelsen. Det fastslår Østre Landsret i en dom fredag.

De to medarbejdere, som i dag er henholdsvis 61 og 58 år, blev afskediget i forbindelse med en sammenlægning af Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen - det, der nu hedder Moderniseringsstyrelsen.

Afskedigelserne endte i Ligebehandlingsnævnet, som i november 2012 vurderede, at de jurister var ofre for aldersdiskrimination. Det udløste godtgørelser på henholdsvis 385.000 og 300.000 kroner.

Moderniseringsstyrelsen modsatte sig dog Ligebehandlingsnævnets afgørelse, og sagen er derfor blevet behandlet ved Østre Landsret.

Ligebehandlingsnævnet vurderede i sin tid, at fem afskedigelser, som blev gennemført i forbindelse med sammenlægningen af styrelserne aldersmæssigt ramte skævt. De fyrede var mellem 53 og 65 år.

Men Østre Landsret ser anderledes på sagen. Her mener dommerne, at aldersfordelingen blandt medarbejderne i styrelserne - gennemsnitsalderen var forholdsvis høj - gjorde det rimeligt, at netop de fem fyrede blev prikket.

Den ældste af de to fyrede har en lang baggrund inden for forvaltningen. I 1980'erne var han ansat ved Sønderjyllands Amt og siden ved Grønlands Hjemmestyre og Ministeriet for Grønland, inden han blev fuldmægtig inden for Finansministeriets område.

Den yngste har ligeledes været ansat i forvaltningen siden 1980'erne, blandt andet i både Økonomistyrelsen og Personalestyrelsen.

Landsretten har bestemt, at Ligebehandlingsnævnet i sagen skal betale 75.000 kroner i sagsomkostninger. Der er mulighed for at anke landsrettens dom til Højesteret.

0 kommentarer
Vis kommentarer