Ledere om åbning af daginstitutioner: Bliver svært at holde afstand

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for genåbning af daginstitutioner kan være svære at følge i praksis, mener flere daginstitutionsledere

Fra 15. april kan forældre atter sende sine børn i daginstitution. Foto: Liselotte Sabroe
Fra 15. april kan forældre atter sende sine børn i daginstitution. Foto: Liselotte Sabroe
Følg Samfund

Børnene skal lege i mindre grupper og forsøge at holde to meters afstand, og to gange om dagen skal personalet vaske institutionens legetøj.

Sådan lyder nogle af Sundhedsstyrelsens retningslinjer til at undgå smittespredning med coronavirus, når børnene fra 15. april kan vende tilbage til daginstitutionerne.

Men det kan blive svært at efterleve retningslinjerne i praksis, mener tre ledere af børnehaver og vuggestuer, som Ekstra Bladet har talt med.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens retningslinjer til daginstitutionerne nederst på siden ...

Tina Heinsen, pædagogisk leder: Ansvaret bekymrer mig

Tina Heinsen er pædagogisk leder i Børnehaven Skovparken, som er normeret til 32 børn. Privatfoto
Tina Heinsen er pædagogisk leder i Børnehaven Skovparken, som er normeret til 32 børn. Privatfoto

Tina Heinsen er pædagogisk leder i Børnehaven Skovparken i Aarhus N.

- Jeg går med mange planer og tanker i hovedet, men jeg ved ærlig talt ikke, hvordan det kommer til at foregå i praksis endnu, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Vi skal lave legezoner, og det prøver vi at være kreative med, så vi undgår, at det bliver kedeligt for børnene at opholde sig inden for den samme legezone, siger lederen af børnehaven, der er normeret til 32 børn i alderen 3-6 år.

Også afstanden, som børnene og pædagogerne skal holde i forsøget på at undgå smittespredning, bekymrer Tina Heinsen.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få plads til så mange børn og voksne, som skal holde afstand til hinanden. Så skal vi i hvert fald ud og bruge lokalområdet meget, fortæller hun.

Heldigvis har børnehaven adgang til et kolonihavehus.

- Så jeg planlægger at sende en gruppe derhen hver dag og måske endda arrangere, at forældrene henter børnene i kolonihavehuset.

Tina Heinsen ville ønske, hun kendte svaret på, hvordan det skal kunne lade sig gøre at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for daginstitutioner - Noget, hun trods udfordringerne er fast opsat på at gøre.

- Nogle gange tænker jeg, at det er fysisk umuligt at få det til at lykkes. Men det skal det, vi skal bare finde ud af, hvordan vi bærer os ad, siger hun.

- Jeg har ansvaret for det her, og det bekymrer mig. Der er en grad af særlig alvor over det her, som gør, at situationen rammer mig ekstra hårdt. Hvor ville jeg ønske, at der havde siddet en et sted og afprøvet det her, som kunne garantere, at det kan fungere.

Maria W. Ravn, daginstitutionsleder: Der er mange dommedagsprofetier

Maria W. Ravn er leder i Børnehuset Pelikanen, som har plads til 170 børn. Privatfoto
Maria W. Ravn er leder i Børnehuset Pelikanen, som har plads til 170 børn. Privatfoto
 

Maria W. Ravn er leder i Børnehuset Pelikanen på Frederiksberg. I Frederiksberg Kommune har man valgt at udskyde genåbningen af daginstitutionerne til 20. april.

- Vi har heldigvis længere tid til at forberede os, så jeg er ikke helt panikangst endnu, ler Maria W. Ravn.

Børnehuset Pelikanen har 170 børn fordelt på tre afdelinger og to matrikler. Ifølge Maria W. Ravn bliver det en udfordring at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

- Børnene skal lege med dem på deres egne stuer og skal ikke blande sig med andre. Det bliver svært at lave restriktioner for dem. Det er meget optimistisk, siger Maria W. Ravn.

- Kan det lade sig gøre rent fysisk at leve op til retningslinjerne?

- Nej, det kommer ikke til at kunne lade sig gøre at leve op til alle retningslinjerne. Ingen kommer til at kunne overholde dem 100 procent, men de kan hjælpe os med at tilrettelægge vores hverdag, siger hun.

- Hvad synes du om, at daginstitutionerne er blandt de første, der åbner?

- Der er mange dommedagsprofetier om, at man sender børn i felten som forsøgskaniner. Men børnene er dem med de stærkeste immunforsvar, og mange forældre er også i den alder, hvor de har et godt immunforsvar, så jeg tænker, at det er fint.

- Vi skal jo have åbnet op, vi kan ikke gemme os væk i et halvt eller et helt år, siger Maria W. Ravn og understreger, at der selvfølgelig skal tages hensyn til de sårbare i processen.

Beth Sørensen, daginstitutionsleder: Kan blive udfordrende at holde afstand

Beth Sørensen er leder i daginstitutionen Skademosegård. Privatfoto
Beth Sørensen er leder i daginstitutionen Skademosegård. Privatfoto
 

Beth Sørensen er leder i Skademosegård i Trekroner, som lige nu har 100 vuggestue- og børnehavebørn fordelt på tre huse. Også hun har gjort sig en masse tanker om den snarlige genåbning.

- Det kan godt blive en udfordring at holde to meters afstand, for børn er børn. Og hvis et barn har brug for at få tryghed og omsorg, så giver vi det. Det er en del af vores kerneopgave, siger Beth Sørensen.

- Vi bliver også opfordret til at opholde os i mindre grupper. Det bliver til gengæld en nemmere opgave, for vi har i længere perioder arbejdet med mindre grupper i institutionen, så de skal nu gælde for hele dagen, fortsætter hun. 

I Skademosegård er planen, at legepladsen skal inddeles i fire zoner markeret med afspærringsbånd, hvor børnehavebørnene opholder sig i grupper.

- Det bliver en udfordring, men jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Vi skal bare være gode til at snakke med børnene, siger Beth Sørensen.

'Verdens største laboratorier': Sådan spreder børn smitten

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Skademosegård ligger i Trekroner. Privatfoto
Skademosegård ligger i Trekroner. Privatfoto

Her er Sundhedsstyrelsens retningslinjer for daginstitutioner

- Det anbefales, at der generelt holdes en afstand på to meter fra hinanden, for at forebygge smitte.

- Der stilles ikke krav til det maksimale antal af personer, der må være samlet i dagtilbud.

- Børn skal så vidt muligt omgås den samme gruppe af børn og voksne gennem hele dagen både inde og ude, og at der ikke skiftes ophold rundt på stuerne.

- Så vidt det er muligt skal der sikres afstand mellem børnene når de sidder ved borde.

- Der anbefales et frit gulvareal på seks kvadratmeter per barn i vuggestuer, fire kvadratmeter per barn i børnehaver. Mulighederne for indretning af lokalet er derfor afgørende for, hvor mange personer, der kan være tilstede. Det kan være nødvendigt at dele børnene op i mindre grupper, eller at dagen tilrettelægges, så børn opholder sig tidsmæssigt forskudt i dagtilbuddet for at sikre den nødvendige afstand.

- Ved legeaftaler uden for dagtilbuddet anbefales, at der leges med så få børn som muligt og med børn fra den stue i dagtilbud som barnet i forvejen er sammen.

- Hyppig rengøring af blandt andet legetøj, håndtag, gelændere, trykknapper og armaturer på toiletter, pc-tastaturer og arbejdsborde. Hav derudover fokus på de flader, der er i børnenes nå-højde.

- At der bliver udarbejdet instrukser for hygiejne.

- At ansatte og børn oplæres i håndvask med vand og flydende sæbe.

- At der informeres om, hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, undgåelse af tæt kontakt og øvrige hygiejneanbefalinger.

- At sikre faste rutiner for håndvask blandt ansatte og børn.

- At der på institutionens arealer, fx ved indgangen og øvrige relevante steder hvor børn, forældre og ansatte færdes, opsættes information/plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag.

- At der i institutionen foreligger en instruks for håndtering af personale og børn med symptomer.

- At ansatte og forældre har kendskab til de skærpede krav for håndtering af sygdom.

- At sikre, at nære kontakter til eventuelt syge modtager information om forholdsregler i tilfælde af sygdom.

- Ansatte, børn og ledsagende voksne, vaske hænder med vand og flydende sæbe ved ankomst til institutionen.

- Børn og ansatte skal vaske hænder i faste intervaller.

- Ansatte skal vaske hænder med vand og flyende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra en stue til en anden eller er nødsaget til at være i kontakt eller tæt fysisk kontakt med børn fra en anden stue.

- Man må kun anvende engangsmaterialer som bleer, vaskeklude, håndklæder, forklæder, lommetørklæder og underlagspapir.

- Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til institutionen. Dette kan gøres ved at børnene afleveres i intervaller. Hvis muligt skal børnene afleveres uden for.

- Toiletter rengøres mindst to gange dagligt. Potter og toiletsæder i daginstitutioner og dagplejer skal rengøres og afsprittes med 70-85 procent hospitalssprit efter brug.

- Alle overflader skal vaskes med sæbevand og herefter afsprittes mindst to gange dagligt.

- Legetøj skal vaskes minimum to gange dagligt. I dagplejer og vuggestuer kan dette f.eks. være, når børnene sover, spiser og eller er gået hjem. I børnehaver kan dette for eksempel være når de spiser og når de går hjem.

- Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra.

- Legetøj, som ikke kan rengøres efter anvisningen, skal pakkes væk, til efter pandemi er overstået.

- Sengetøj skal vaskes dagligt ved 80°C., og så vidt muligt benyttes børnenes personlige sengetøj.

- Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Hvis muligt undgå at børnene deler tablets eller sikre, at kun få børn deler den samme tablet.

- Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur.

- Rengøring og desinfektion af kontaktpunkter mindst to gange dagligt, som fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge/-håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter, greb på vaskemaskine og tørretumbler m.v.

- Skraldespande skal tømmes, inden de bliver fyldte og mindst én gang dagligt.

- Større forsamlinger skal undgås – fx morgensang.

- Børn skal så vidt muligt blive på den samme stue/i de samme grupper og med den samme voksne Der skal ikke leges med børn på andre stuer.

- Det anbefales, at børnene deles op i grupper (fx. fem børn ved leg udenfor og to-tre børn ved leg indenfor).

- Legepladsen kan inddeles, så børnene kun leger med de samme børn fra faste, mindre grupper af fx fem børn.

- Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs eller via video/telefon.

- Der skal sikres let adgang til god håndhygiejne med vand, flydende sæbe og engangshåndklæder.

- Aktiviteter skal planlægges så de foregår uden for, med mindre dette ikke er muligt, grundet fx vejret. o Der skal leges i mindre grupper og kun inden for samme stue/gruppe af børn.

- Sidder børnene ved borde, skal de så vidt placeres så der er to meter i mellem børnene.

- Maden må ikke deles, og alle skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Kort om coronavirus

Hvordan tester vi
Herunder kan du blive klogere på, hvordan det foregår, når man bliver undersøgt for corona.

Forstå 'familien' af coronavirus, og hvor usynlig en fjende den er

DU kan hjælpe med at begrænse udbredelsen af coronavirus ved at følge de simple råd i grafikken herunder:

Sådan føles det
Vær særligt opmærksom på symptomerne på coronavirus. Her kan du se, hvad du især skal holde øje med.

Forstå sygdommen
Coronavirus har på kort tid sat adskillige lande helt i stå. I grafikken herunder kan du blive klogere på den lille virus med den store effekt.

Ubegrænset Sport
Ekstra Bladet
Så løber du aldrig tør
79
,-
/md.

Mere fra Ekstra Bladet+

Den danske model er i fare, hvis ikke en masse tyk beton fjernes

Udforsk Ekstra Bladet+

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind