Ledigheden fortsætter med at falde støt

Ifølge Danmarks Statistik er bruttoledigheden nu nede på 123.500 personer, korrigeret for sæsonudsving

Antallet af arbejdsløse fortsætter med at falde, hvis man læner sig op ad Danmarks Statistik.

Den nyeste opgørelse af bruttoledigheden viser nemlig, at den faldt med 1400 personer fra juni til juli og nu udgør 123.500, når man medregner korrigerer for sæsonudsving.

Ledighedsprocenten falder til 4,6. Det er 0,1 procentpoint mindre end juni.

Dermed er ledigheden tæt på at være historisk lav. Kun i perioden fra januar 2007 til april 2009 har den været lavere.

Alligevel forventer Danske Bank, at ledigheden vil tage yderligere dyk de kommende måneder i takt med, at opsvinget fortsætter.

- Det er dog sandsynligt, at faldet i ledigheden ikke vil ske i samme tempo som den forventede stigning i beskæftigelsen, da arbejdsstyrken er voksende, skriver analytiker Mikael Olai Milhøj i en analyse.

Den opfattelse deler man i LO, hvor økonom Mette Hørdum Larsen også tror på endnu lavere ledighed.

- Dansk økonomi er i et begyndende opsving. Selv om væksten i 2. kvartal var beskeden, er der flere tegn på, at fremgangen vil tage til igen allerede fra 3. kvartal.

- Det taler for, at endnu flere kan forlade arbejdsløshedskøen de kommende måneder, siger hun.

Bruttoledigheden udregnes ved at lægge antallet af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i alderen 16-64 år sammen.

I nettoledigheden, der i juni beløb sig til 103.500, tæller man ikke aktiverede med.

11 kommentarer
Vis kommentarer