Livsstil og sjusk giver mænd diabetes

Næsten en kvart million danske mænd vil i 2030 lide af type 2-diabetes, anslår ny rapport. Sygdommen vil dermed ramme klart flere mænd end kvinder

Langt flere mænd end kvinder vil i 2030 lide af type 2-diabetes. Det anslår en rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsministeriet.

Videnskabelig assistent på instituttet Heidi Rosendahl, der står bag rapporten, mener, at forskellen hænger sammen med en mere usund livsstil blandt mænd.

- Det er overraskende, at der er så stor kønsforskel, men det hænger sammen med, at mænd generelt set har en mere usund livsstil end kvinder. Der er flere mænd, der eksempelvis ryger, er overvægtige og spiser usund mad, hvilket er velkendte risikofaktorer for type 2-diabetes, siger hun.

Ifølge rapporten vil omkring 187.000 kvinder i 2030 leve med type 2-diabetes, hvorimod hele 242.300 mænd vil være ramt af sygdommen. Dermed vil omkring 430.000 danskere lide af type 2-diabetes. Det er næsten en fordobling af antallet i 2015.

Administrerende direktør i Diabetesforeningen, Henrik Nedergaard, peger på danske mænds manglende lægebesøg som en rod til problemet.

- Det er åbenbart stadigvæk lidt maskulint for os mænd at vente med at gå til lægen, før det nogle gange er for sent, siger han.

Henrik Nedergaard omtaler den kommende nationale handleplan mod diabetes som et middel til at bekæmpe udviklingen. Han ønsker, at handleplanen skal indeholde kampagner, der målretter sig til mænd.

- Vi skal målrette kommunikationen til mændene, hvor mændene er og i et sprog, som mændene forstår.

Næstformand i Selskab for Mænds Sundhed, Regitze Siggaard, understreger også behovet for tilbud målrettet til mænd. Hun efterspørger nye tiltag fra kommunerne.

- I dag er der meget få tilbud til mænd, andet end hvis man har kræft. Kommunen kunne lægge sig i selen og lave nogle målrettede tilbud til mænd med overvægt, begyndende diabetes eller diabetes.

Forskerne har fundet frem til tallet i 2030 ved at antage, at udviklingen af type 2-diabetes vil fortsætte med samme hastighed, som den gjorde i perioden 2000-2015. Der kan derfor være en vis usikkerhed ved tallene.