Lockout kan koste studieturen: Ingen forsikring dækker

Hvis landets gymnasielærere bliver lockoutet 10. april, vil der blive aflyst studieture rundt på landets gymnasier. For Camilla fra Tårnby Gymnasium betyder det 4500 kroner lige ud af vinduet

Jan Rasmussen, der er far til Camilla Rasmussen. FOTO: Privatfoto
Jan Rasmussen, der er far til Camilla Rasmussen. FOTO: Privatfoto

Gymnasielærernes lockout kan få dyre konsekvenser for landets gymnasieelever.

Hvis lockouten træder i kraft, hvor studieturene skulle være holdt, er der nemlig ingen forsikring, der dækker. Det gælder også for Camilla Rasmussen, som går på Tårnby Gymnasium.

Camillas far, Jan Rasmussen, har fået at vide af gymnasiet, at det er hans egen forsikring, der skal dække den tabte rejse. Men det ser ikke ud til, at det kan lade sig gøre.

- Jeg ringer til Gjensidige Forsikring og får at vide, at de ikke dækker den tabte rejse. Det er, selvom jeg har en privat rejseforsikring, siger Jan Rasmussen.

Studieturen er en del af gymnasiet
Formanden for Danske Gymnasieelever, Jens Philip Yazdani, ser studieturen som en uvurderlig del af gymnasieforløbet.

- Studieturen er vigtig fagligt, og samtidig er det en af de ting, man husker tilbage på, når man tænker på sin gymnasietid.

Derfor kommer gymnasieeleverne også til at stille en række krav, hvis studieture bliver aflyst på grund af lockout.

- Vi kommer som gymnasieelever til at stille krav til vores rektorer om, at der skal være en ny studietur næste år. Og at vi selvfølgelig ikke skal betale to gange på grund af det, siger han.

Ifølge Jens Philip Yazdani vil der være penge nok til at betale for en ny studietur, fordi skolerne sparer en stor sum penge under en lockout.

Formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, har på nuværende tidspunkt ikke nogen plan for håndteringen af aflyste studieture.

- Vi afventer stadigvæk besked fra Undervisningsministeriet, om hvordan vi skal forholde os. Det er undervisningsministeriet, der skal vejlede os i det juridiske aspekt af det her.

- Men hvis lærerne kommer i lockout og ikke må arbejde, så bliver nogle studieture vel aflyst?

- Det må vi gå ud fra, ja, siger formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø.

Det er ude af vores kontrol
Gjensidige forsikring vil ikke dække rejsen, da lockouten er 'force majeure'. Det betyder, at hændelsen er så uventet, at forsikringsselskabet ikke er forpligtet til at dække skaden, eller i dette tilfælde rejsen.

Søren Frandsen, der produktdirektør hos Gjensidige forsikring, mener, at det er rimeligt, at forsikringen ikke dækker.

- Den helt enkle forklaring er, at den dækning ikke er en del af produktet. Det er lidt ligesom, når der er naturkatastrofer eller andre store ekstraordinære hændelser, hvor vi undtager, hvad vi kan gå ind og dække for, siger Søren Frandsen direktør for produkt ved Gjensidige Forsikring.

Hvis landets gymnasielærere bliver lockoutet, kan det altså koste et stort antal gymnasieelever deres opsparede lommepenge.