Løsladt til gaden: - Hvad gør jeg nu?

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Som tidligere indsat har man ret til økonomisk hjælp fra den dato, man bliver løsladt. Der er tale om et engangsbeløb, der bliver sat ind på din konto et par dage efter, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Foto: Shutterstock.com
Som tidligere indsat har man ret til økonomisk hjælp fra den dato, man bliver løsladt. Der er tale om et engangsbeløb, der bliver sat ind på din konto et par dage efter, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Foto: Shutterstock.com

Kære Puk

Jeg er lige blevet løsladt efter at have afsonet godt og vel to år.

Da jeg blev indsat, boede jeg hos en kæreste og havde også adresse der. Men i løbet af den tid, jeg har afsonet, mistede vi desværre hinanden mere og mere, og lige før jeg skulle løslades, gjorde hun det forbi. Det betød også, at hun ville have mig til at flytte og afmelde adressen. Det betød, at jeg ikke længere havde en adresse at blive prøveløsladt til, hvorfor jeg sad fuld tid.

Derfor blev jeg også løsladt til gaden. Mine ting står opbevaret midlertidigt i et kælderrum hos en bekendt. Heldigvis havde jeg denne mulighed. Jeg vidste godt, at jeg ville ende i en rigtig lortesituation, når jeg blev løsladt, og derfor forsøgte jeg flere gange at få en samtale med en socialrådgiver i fængslet. Jeg nåede det ikke, da der var ventetid og sygdom. Så jeg fik aldrig hjælp til at kontakte kommunen, inden jeg blev løsladt.

Nu står jeg så her, 14 dage efter jeg er blevet løsladt uden noget som helst – jeg har ikke så meget som en krone på lommen. Jeg er meget tæt på igen at lave noget kriminelt for at overleve. Jeg har sovet rundt omkring på må og få, men den går bare ikke længere.

Jeg har to gange været oppe på kommunen, men de bliver ved med at sige, at de ikke kan hjælpe mig, men at jeg skal tage til en anden kommune. Her siger de, at jeg skal tage tilbage til den første. Jeg kan mærke, at jeg er ved at flippe helt ud. Jeg føler, at jeg snart ikke har andre muligheder end at blive kriminel igen.

Min søster sagde, jeg skulle prøve at skrive til dig. Jeg håber, at du kan give mig nogle idéer til, hvordan jeg kommer videre?

Med venlig hilsen

B.K.

 

Kære B.K.
Kort fortalt så burde der fra fængslet have været iværksat en ansøgning om kontanthjælp, inden du blev løsladt. Videre skulle der havde været ansøgt om en enkeltydelse, så du havde haft et engangsbeløb at leve for, når du stod der på gaden. Det er jo meningen med hele det system, vi har lavet – netop for at undgå, at løsladte ryger direkte tilbage i kriminalitet.

Men jeg ved godt, at systemet ikke fungerer, at alt er blevet mere og mere presset – også i fængslerne og i Kriminalforsorgen i øvrigt.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Du skal kontakte den kommune, hvor du sidst havde adresse, inden du blev indsat. Det er den kommune, der er ’handlekommune’ – de SKAL tage din sag – og det vil sige den kommune, hvor du boede med din kæreste.

Du skal gå i Borgerservice i kommunen og få dem til at oprette Nem-ID for dig og dertil få hjælp til at få en digital postkasse. Når du har fået Nem-ID, kan du ansøge online om både enkeltydelse og kontanthjælp. Det gør du på kommunens egen hjemmeside. Hvis det er for indviklet, kan du henvende dig personligt i jobcenteret i kommunen og bede om hjælp.

Du skal huske, at du altid skal have dit løsladelsespapir med fra fængslet og vise til kommunen, ellers hjælper de dig ikke. Hvis du ikke har papiret, kan du få det via socialrådgiverne i fængslet, hvor du afsonede.

Du har ret til hjælp fra den dato, du blev løsladt – og det vil være et engangsbeløb, der bliver sat ind på din konto et par dage efter. Kontanthjælpen vil først komme efter en måned, da den er bagudbetalt.

Det er selvfølgelig en udfordring at holde den kørende indtil da, men sådan er de ret svære betingelser altså.

Jeg håber, du klarer den, ellers må du kontakte mig igen, og så hjælper jeg dig videre.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Kriminalforsorgen skal kontakte kommunens social- og ydelsescenter mindst tre uger før løsladelse, så der sikres sociale ydelser og møde i jobcenteret. Desuden sendes der underretning til kommunen i visse tilfælde.

11.312 ny-indsættelser blev der foretaget i fængsler og arresthuse i 2017. 1092 var kvinder, 10.220 var mænd. I institutioner for frihedsberøvede asylsøgere blev 1741 personer indsat. Heraf var 159 kvinder.

Kriminalforsorgen skal lave handleplaner for alle dømte og varetægtsarresterede klienter med en indsættelse over syv hverdage. Handleplanen er det bærende redskab i arbejdet med klienterne og i myndighedssamarbejdet.