Lones datter kommer hjem fra anbringelse: Kan vi få hjælp?

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Når et barn skal hjem til sine forældre efter at have været anbragt uden for hjemmet, sker det ikke fra den ene dag til den anden. Der er en overgangsperiode, hvor barnet kan vænne sig til sin nye situation – det kaldes en hjemgivelsesperiode, forklarer Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Foto: Shutterstock.com
Når et barn skal hjem til sine forældre efter at have været anbragt uden for hjemmet, sker det ikke fra den ene dag til den anden. Der er en overgangsperiode, hvor barnet kan vænne sig til sin nye situation – det kaldes en hjemgivelsesperiode, forklarer Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Foto: Shutterstock.com

Hej Puk

Jeg fået min datter hjemgivet af kommunen efter flere års anbringelse, først på institution og siden i plejefamilie. Hun bliver beskrevet som 'uden særlige behov’, hvorfor kommunen har vurderet, at de kan hjemgive hende over en periode på fem måneder.

Jeg er enig i, at min datter skal hjem og bo hos mig, og jeg har selv kæmpet for at få hende hjem, men jeg er bare ikke enig i den måde, de vil hjemgive hende på.

Som jeg ser det, har hun nogle ret store udfordringer i forhold til at skulle give slip på det liv, hun har haft hos plejefamilien, og derudover har plejefamilien også haft et problem med, at kommunen har hjemgivet hende, da de ikke har været enige i, at hun skulle hjem til mig at bo.

Men da de ikke har noget at skulle have sagt i den sag, så har de i stedet fortalt min datter, at de ikke har ønsket, at hun skulle flytte væk fra dem, og det har gjort, at min datter er blevet ’fanget’ i en konflikt, hvor hun har svært ved at være glad for, at hun skal hjem ved mig at bo.

Vi har haft fast samvær gennem alle årene, men det har i perioder med skiftende sagsbehandlere været meget svingende. Der har for eksempel været ret lidt samvær i længere tid set i forhold til andre tidspunkter.

Kan jeg som mor kan gøre noget for, at hun i den periode, hun skal hjemgives i, kan få noget støtte? Og kan jeg få noget støtte?

Det er naturligvis en stor omvæltning i vores begges liv.

Med venlig hilsen

Lone P.

 

Kære Lone
Jeg forstår godt, at du er nervøs for, hvordan I tackler selve hjemgivelsesperioden. Det kan være en rigtig svær proces både for barnet og forælderen, men også for plejefamilie, der jo skal sige farvel til et barn, de har bundet sig til – og det lader til, at plejefamilien her har svært ved at håndtere situationen.

Når et barn skal hjem efter at have været anbragt uden for hjemmet, sker det ikke bare fra den ene dag til den anden. Der skal der være en overgangsperiode, hvor barnet kan vænne sig til at skulle tilbage til hjemmet. Det kaldes en hjemgivelsesperiode og kan vare op til seks måneder. Det er kommunen, der fastsætter hjemgivelsesperioden. Det står i servicelovens paragraf 68.

Foto: Jakob Boserup
Foto: Jakob Boserup

Kommunen skal tilrettelægge hjemgivelsen og vurdere, om der er behov for støtte til barnet eller forældrene efter hjemgivelsen og forberede denne støtte. Det er med udgangspunkt i paragraf 68, du skal søge om støtte til dig og din datter, hvis kommunen ikke har sørget for det eller har vurderet, at der ikke er behov. Hvis du er uenig i kommunens vurdering, kan du klage over den.

Kommunen er forpligtet til at udarbejde en plan for hjemgivelsen, og det skal ske i samarbejde med dig. Hvis kommunen hverken har inddraget eller hørt dig, kan du klage over det.

Se også: Ingen hjælp til huslejen

Ud fra det, du skriver, er det helt forkert og stik mod lovens hensigt, ikke at yde støtte både under og efter hjemgivelsesperioden, når et barn har været anbragt uden for hjemmet i mange år. Videre er der, som du beskriver det, følelsesmæssige problemer i forhold til plejefamilien, ligesom relationen imellem dig og din datter skal styrkes gennem den rigtige støtte.

Så skynd dig at bede om, at der bliver iværksat særlig støtte i hjemgivelsesperioden med begrundelse i ovenstående – og gør det skriftligt.

Håber det bedste for jer.

Med venlig hilsen Puk

Noter

En anbringelse uden for hjemmet skal ophøre, når formålet med anbringelsen er opnået, eller hvis det ikke længere er formålstjenligt, at barnet er anbragt – eller den unge er blevet 18 år. Der er dog mulighed for at forlænge anbringelsen ud over det 18. år.

Kommunen skal altid tilbyde barnet en samtale, før der træffes afgørelse om hjemgivelse, hvor barnet kan give udtryk for sin holdning til hjemgivelsen.

Den forælder der har forældremyndigheden, og den unge over 12 år kan klage til Ankestyrelsen over kommunens beslutning om hjemgivelse og over hjemgivelsesperioden.

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere