Annonce:
Annonce:

Lundes våde drøm: Her er hans nye pengemaskine

Miljøordfører Ida Auken og Danmarks Sportsfiskerforbund raser over nyt lovforslag fra Miljøministeren

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil bane vejen for de lukrative havbrug.
Polfoto: Jens Dresling
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil bane vejen for de lukrative havbrug. Polfoto: Jens Dresling
Annonce:
Følg Samfund

- Det her er en tikkende bombe under havmiljøet og under vores fiskebestand. Herunder den vilde havørred-bestand.

Formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, der er hovedorganisation for sports- og lystfiskerforeninger i Danmark, er rasende over Miljø - og Fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) nye lovforslag, der skal bane vejen for virksomheder, som vil oprette store havbrug med opdræt af tonsvis af regnbueørreder og laksefisk.

Altså en reel pengemaskine, som man også ser i Norge, der har store lakse-havbrug.

Havbrugene kritiseres for at ville udlede tonsvis af kvælstof i de danske farvande til skade for fisk, havdyr, vandmiljø og planteliv.

Kvælstof, som også udledes fra landbruget i store mængder, kan medføre iltsvind, og det har konsekvenser for det marine dyre - og planteliv.

Annonce:

Det mener miljø-ordfører fra Det Radikale Venstre, Ida Auken, der også er stærkt kritisk over for det nye lovforslag.

Stor folkelig modstand
- Jeg synes det er en dårlig idé, og vi kan også se, at der er en meget stor folkelig modstand mod det. Fordi man er meget bekymret for, om vandet kan tåle det, siger Ida Auken og fortsætter:

- Hvis man havde lavet det på en anden måde, så kunne man godt have skabt plads til havbrug. Men nu har man altså valgt at også landbruget får lov til at forurene mere. Derfor er der ikke plads til det her. For det begynder at true dyrelivet.

- Opdræt af fisk er meget bedre at lave på land. Fordi man kan isolere forureningen på land, uddyber Ida Auken.

Miljøministerens forslag vil medføre en regulær ændring af miljøbeskyttelsesloven og udstede regler, som gør det muligt at godkende havbrug, der ellers ikke ville kunne opnå miljøgodkendelse på grund af forholdet til havmiljøet.

Annonce:

Med de nye regler vil ministeren bane vejen for at godkende havbrugene med vilkår om, at ejerne af havbrugene på sigt skal etablere og drive såkaldte 'kompenserende marine virkemidler'.

I praksis betyder det primært opdræt af muslinger. Ifølge ministeren skulle muslingerne fjerne en mængde kvælstof fra det område, som havbruget direkte eller indirekte udleder til.

Når muslingerne høstes, bliver næringsstoffer fra muslingerne, som de har optaget, fjernet fra vandområdet. På den måde reduceres de negative miljømæssige konsekvenser, der følger af havproduktion.

Dybt problematisk
Problemet er blot, at det ifølge formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund er meget tvivlsomt, hvor effektive de kunstigt anlagte muslingefarme, er til at opsluge kvælstofferne fra de stærkt forurenende havbrug.

Annonce:

- Det man forsøger med de her marine virkemidler, er at skaffe sig, det man kalder et råderum, for at kunne tillade sig en merudledning af kvælstoffer. Det skal de her virkemidler jo så kompensere for. Det er dybt problematisk i sig selv. For det første, så er der meget lidt sikkerhed omkring de her muslingefarme, siger Verner W. Hansen.

- De forsøg, der er lavet med muslinger peger i hver sin retning. Man har lavet et forsøg i Skive Fjord, som viser, at muslinger fjerner noget kvælstof. Men det forsøg er først helt færdigt i 2019. Omvendt har man forsøgt sig med nogle kompensations-opdræt i et andet forsøg omkring Horsens Fjord, og der viste det sig, at man ikke kunne få de effekter.

- Hele problematikken er, at det er særdeles usikkert om det her virker, siger Verner Hansen.

Regeringen bryder aftaler
Ida Auken har også stillet følgende spørgsmål til Esben Lunde Larsen i Miljø- og Fødevareudvalget den 31. januar 2017:

Kan ministeren bekræfte, at en øget havbrugsudledning i Kattegat på 800 tons kvælstof samtidigt betyder en merudledning af 80 tons fosfor?

Hun er nemlig også bekymret for de miljø-aftaler vi har med Østersø-landene.

Annonce:

- Jeg tror det her er rigtig dårligt for vores havmiljø. Og især er det rigtig dårligt fordi vi har lavet aftaler med de andre lande om, hvad vi skal gøre for at redde det havområde, og derfor kan Danmark ikke bare bryde de aftaler. Så kan vi jo ikke forvente, at de andre lande passer på vores fælles hav.

- Jeg mener, at regeringen bryder de aftaler vi har lavet med de andre lande. Det er en vigtig sag, som vi vil tage op i Folketinget og i lovbehandling.

***

Ministeren: Det kan skabe vækst

Ekstra Bladet ville gerne have svar på følgende spørgsmål.

Kan ministeren bekræfte, at en øget havbrugsudledning i Kattegat på 800 tons kvælstof samtidigt betyder en merudledning af 80 tons fosfor?

Kan ministeren garantere, at oprettelsen af de nye havbrug, ikke vil føre til en øget forurening i de danske farvande?

Kan ministeren garantere, at brugen af kompenserende marine virkemidler, rent faktisk kan opveje den forurening, som havbrugene udleder fuldt ud?

Og hvis ministeren kan garantere det, hvordan kan ministeren i så fald dokumentere det?

Miljø-og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har valgt at svare på mail, så det har ikke været muligt at stille opfølgende spørgsmål. Hans svar kommer her:

Annonce:

- Hver eneste gang, der skal laves et nyt havbrug, skal der konkret gives en miljøgodkendelse, der tager hensyn til det lokale område og påvirkningen af natur og miljø, skriver ministeren.

Vækst og arbejdspladser
- Det ændrer det aktuelle lovforslag ikke på. Hvis der etableres nye havbrug, kan det skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, fortsætter han.

- Fremover kan tilladelser til nye havbrug blive fulgt af krav om kompenserende marine tiltag, som fjerner en del af den forurening, som havbrugene fører med sig.

- Det kan være med til at sikre, at man holder sig inden for de eksisterende miljømæssige rammer. Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at der er plads til at udlede flere næringsstoffer i nogle områder, mens der i andre områder vil skulle kompenseres for øget udledning af næringsstoffer.

- Det kan eksempelvis være via muslingeopdræt, da det er videnskabeligt dokumenteret gennem forsøg, at muslingeopdræt kan fjerne næringsstoffer fra havet, slutter ministeren.

***

Fra lovforslaget: 800 tons kvælstof

Annonce:

Ved indgåelsen af fødevare-og landbrugspakken var der enighed om dels at skabe grundlag for at anvende et miljømæssigt råderum på 800

tons kvælstof til havbrugsproduktion og dels at give mulighed for at øge havbrugsproduktionen ved at anvende kompensationsopdræt til fjernelse af den øgede udledning af kvælstof og fosfor, som havbruget er årsag til.

Herudover vil vækst for havbrug fremmes ved, at der udpeges konkrete lokaliteter, hvor havbrug kan etableres under hensyn til andre aktiviteter på havet, miljøet og vandplanområder.

Den 30. juni 2016 blev den tidligere regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en vækstplan for dansk akvakultur.

Lovforslaget er blevet 1. behandlet i Folketinget, og indtil videre er der flertal på højrefløjen.

 

***

Milliardforretning i Norge

Annonce:

Norge spandt ædelguld på havbrug i 2015, hvor de eksporterede laks for hele 55 mia. kroner. Lakse-eventyret kom i kølvandet på den norske oliekrise, og laksene blev dermed den næststørste indtægtskilde efter olie.

Det skrev Berlingske sidste år.

Men formanden for Danmarks sportsfiskerforbund er stærkt kritisk over for den øgede produktion af laksefisk, herunder regnbueørreder i Danmark.

- Det er vi indædt modstandere af. Der er mange, mange problemer forbundet med det her. Det er jo i virkeligheden et led i den tidligere Venstre-regerings aftale med forligspartierne omkring landbrugspakken, siger Verner W. Hansen og fortsætter:

Voldsom udvidelse
- Der er virkelig tale om en fuldstændig vild og voldsom udvidelse af havbrugsproduktionen. Hidtil har den samlede dambrugsproduktion, både ferskvand og havbrug igennem 25 år ligget konstant på 40-45.000 tons fisk. Og deraf udgør havbrug 13.000 tons fisk.

- Det man ligger op til nu, er, at man vil udvide havbrugs-produktionen med 24.000 tons produceret fisk ekstra. Det gøres vel at mærke med en teknologi, hvor du opdrætter fiskene i nogle netbure ude i åbent vand.

Annonce:

- Og al den forurening, der er forbundet med det, det leder du direkte ud i vandmiljøet.

Annonce:
Annonce:
Annonce:

Populært i Ekstra Bladet+

Spar med
Elpris LIGE NU
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*
Annonce:

Mest læste lige nu

Vi kræver ikke Kasper Hjulmands afgang, men ...
Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:

Mere om krop og velvære med Ekstra Bladet+

Mere om krim med Ekstra Bladet+

Det bedste fra Ekstra Bladet+

Mest læste fra den seneste uge

Bagholdet

Annonce:
Annonce: