'Må kommunen modregne et legat'

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Udsigten til at miste 10.000 skattefrie kroner kan vel gøre de fleste desperate? Men i P.H.’s tilfælde må kommunen ikke røre pengene, forsikrer Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock.com
Udsigten til at miste 10.000 skattefrie kroner kan vel gøre de fleste desperate? Men i P.H.’s tilfælde må kommunen ikke røre pengene, forsikrer Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock.com

Hej Puk

Jeg har fået et legat fra en fond, hvor jeg har søgt om økonomisk tilskud, da jeg er ung, enlig forsørger på kontanthjælp uden netværk. Jeg har rigtig meget gæld og mange sygdomme, der gør, at jeg ikke kan komme i almindeligt arbejde.

Jeg fik derfor min hjemmevejleder til at hjælpe mig med at ansøge nogle fonde, så jeg kunne få lidt mere styr på mit liv. Det er for eksempel længe siden, jeg har kunnet købe tøj, møbler og andre nødvendige ting, da jeg blev hårdt ramt af kontanthjælpsloftet.

Jeg var så heldig, at der var en fond, der gav min datter og mig et legat på 10.000 kroner skattefrit. Det var glædelig en overraskelse. Men glæden varede kort – min sagsbehandler i jobcentret fortalte nemlig, at jeg ikke måtte beholde legatet, men at det skulle modregnes i min kontanthjælp.

Jeg brød fuldstændig sammen, for jeg havde allerede fortalt min datter den fantastiske nyhed – og jeg havde fået at vide, at kommunen ikke kunne modregne det.

Kan du henvise mig til en paragraf, der tydeligt siger, at kommunen ikke må modregne legatet.

Jeg håber, du kan hjælpe. Det er virkelig et hårdt slag for os, nu hvor vi endelig havde lidt medgang.

Hilsen

P.H.

 

Hej P.H.
Mit korte svar er: NEJ, kommunen må IKKE modregne et skattefrit legat på 10.000 kroner til dig fra en fond eller forening, der er blevet godkendt af SKAT.

Og til en anden gang kan din datter OGSÅ modtage et skattefrit legat på optil 10.000 kroner, og dem må kommunen HELLER ikke røre. Så faktisk kan I begge få hver 10.000 kroner i legat, så I tilsammen vil kunne få 20.000 kroner UDEN at blive modregnet. Så ved du det til en anden gang, når du søger hjælp hos diverse fonde.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Der er helt klare regler i loven om aktiv socialpolitik, der giver dig ret til at modtage skattefrie legater som kontanthjælpsmodtager fra godkendte fonde og foreninger:

Kapitel 4, paragraf 14. stk. 6: Kommunen ser endvidere bort fra legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens paragraf 7, nr. 6, og fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varig men og ikke økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens paragraf 7, nr. 22.’

Du skal kræve en skriftlig afgørelse, som du kan klage over – så skal du efterfølgende sende en klage over afgørelsen. Denne klage behøver ikke være lang. Du kan skrive følgende i den:

’Jævnfør aktivloven paragraf 14 stk. 6, vedrørende formue, og jævnfør aktivloven paragraf 33 stk. 1 nr 4, vedrørende indtægter, skal I se bort fra indtægt/formue i form af legater, der er fritaget for beskatning efter ligningsloven.

Jeg klager hermed over afgørelsen af modregning af min kontanthjælp og forventer en ny afgørelse samt tilbagebetaling af eventuel modregnede ydelser.

Med venlig hilsen XXX’

 

Desværre sidder der rigtig mange inkompetente sagsbehandlere ude i jobcentrene, folk, der både vildleder og rådgiver og vejleder helt forkert. Du og andre, der oplever det samme, burde også klage over kritisabel og mangelfuld sagsbehandling på det sociale område, når der rådgives så elendigt som i din sag.

Med venlig hilsen Puk

Link til loven om undtagelser for modregning på kontanthjælp i Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik her.

Det er vigtigt at man studerer listen over godkendte fonde og foreninger, før man klager over modregning af et legat. Legater fra ikke godkendte fonde og foreninger må nemlig gerne modregnes ifølge loven.

Listen over over godkendte fonde og foreninger via Skattestyrelsen finder du her.