Mangler du også løn? Fandt fejl til 200.000 kroner

På et år har FOA hentet 10 millioner kroner hjem til medlemmerne ved at tjekke deres lønsedler for fejl, skriver Fagbladet FOA

Mangler du også løn? FOA har fundet mange fejl i virksomhedernes lønninger. Foto: Linda Johansen
Mangler du også løn? FOA har fundet mange fejl i virksomhedernes lønninger. Foto: Linda Johansen

Har du oplevet at få for lidt i løn? Ekstra Bladet vil gerne høre fra folk, der fandt fejl og fik deres lønkroner retur. Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Fem løntrin for lidt, manglende udbetaling af pension eller ingen tillæg for weekend- og nattevagter. Det er nogle af de fejl, som FOA-afdelinger har fundet på medlemmernes lønsedler på et år.

I alt har 15 afdelinger hentet omkring 10 millioner kroner hjem til medlemmerne via løntjek i perioden 1. juni 2017 til 1. juni 2018. Det viser en rundspørge, som Fagbladet FOA har foretaget blandt afdelingsformænd og sektorformænd i FOAs afdelinger.

Fandt 1,8 millioner i Frederikshavn
FOA Frederikshavn er én af de afdelinger, hvor medlemmerne har fået flest penge tilbage efter løntjek. På et år har afdelingen fundet fejl for 1,8 millioner kroner, og problemet har især været manglende udbetaling af pension, oplyser formanden for Social- og Sundhedssektoren i FOA Frederikshavn Gitte Christensen.

- Hos os oplever vi blandt andet, at nogle private virksomheder vokser sig store på kort tid og ikke får ansat folk til at holde styr på økonomien. Så sker disse fejl, siger Gitte Christensen.

Enkelte manglede 200.000
Også i FOA Skive oplever man mange lønfejl. Hos en enkelt privat virksomhed har afdelingen fundet fejl for op imod en million kroner.

- Vi havde en mistanke i et stykke tid, og efter en mere målrettet indsats fandt vi lønfejl hos omkring 20 medlemmer ansat på stedet. Flere havde mere end 100.000 kroner til gode, og enkelte manglede op mod 200.000 kroner i manglende løn- og pension, fortæller afdelingsformand i FOA Skive Patrick Olesen.

Det er dog langt fra kun private virksomheder, der begår lønfejl, forklarer konsulent i FOAs overenskomstafdeling Knud Røddik.

- Vi ser også rigtig mange løntjeksager blandt offentlige arbejdsgivere – både i kommunerne og regionerne. Så uanset, om du er kommunalt eller privat ansat, er det vigtigt at få tjekket din lønseddel, siger Knud Røddik.

Uge 46, som begynder mandag den 12. november, er såkaldt ‘løntjek-uge’. Her tager de fleste FOA-afdelinger tager på arbejdspladsbesøg og tilbyder at tjekke folks lønsedler. Omkring 2.500 arbejdspladser kan forvente besøg.

Sådan tjekker du din lønseddel

Forkert løn-udbetaling, fejl i antal feriedage eller mangel på betaling for overarbejde eller bonusser. Det kan koste dig mange penge ikke at tjekke, om oplysningerne på din lønseddel er korrekte.

Og du bør virkelig tjekke din lønseddel. For der er fejl på lidt over hver anden lønseddel

Det fremgår af en undersøgelse LO har foretaget.

– Folk kigger ikke på deres lønseddel. De stoler på, at alt er, som det skal være, og mangler samtidig indsigt. Der står mange ting, som kan virke forvirrende. Lønsedler er en kompleks størrelse – også for arbejdsgiverne, siger Lizette Jørgensen, leder af Deloittes løn-service.

Søg hjælp, hvis du er i tvivl

En af grundene til de mange fejl er, at der er mange interessenter, som kommer ind over lønsedlen – lige fra dig selv som lønmodtager til din leder, HR- eller økonomiafdelingen på din arbejdsplads samt Skat. Altså, der er mange, der skal bruge og give data, og det kan give fejl.

Lizette Jørgensen er derfor meget klar i spyttet om, hvad du bør gøre:

– Tjek din lønseddel. Og hvis der er noget, som ser forkert ud, eller du undrer dig over, så spørg din arbejdsplads eller tillidsmand. Det er også muligt at få hjælp til at gennemgå lønsedlen fra din fagforening.

Du kan desuden kontrollere, om din arbejdsgiver har indberettet det, som er angivet på din lønseddel hos Skat

På skat.dk kan du se din E-indkomst, hvor alle dine indkomstoplysninger er samlet.

Ti ting, du skal have fokus på

1: Selve lønnen

Du bør altid tjekke, at din løn fremgår korrekt på lønsedlen. Ofte er der angivet det samlede beløb for måneden, timesatsen og det antal timer, som du har arbejdet. Står der de rigtige beløb? Er du timelønnet, skal du også tjekke, at der fremgår det korrekte antal timer. Hvis du er offentligt ansat, så tjek, om du er på det rigtige løntrin.

2: Tillæggene

Får du et tillæg, skal det også fremgå af lønsedlen. Det gælder både tillæg for weekend- og aftenarbejde og faste funktionstillæg, som lægges oven i lønnen. Husk at tjekke, om det er de rigtige satser, du får udbetalt. Mange firmaer har flere forskellige satser.

3: Overarbejdet

Hvis du modtager betaling for overarbejde, skal antallet af overarbejdstimer tydeligt fremgå af lønsedlen. Tjek, om der står det rigtige antal timer og den rigtige sats.

4: Personalegoderne

Mange personalegoder gives af arbejdsgiveren med enten hel eller delvis selvbetaling for eksempel som en bruttolønsordning. Denne type løntræk og eventuelle beskatninger heraf skal også fremgå af lønsedlen.

5: Bonus og godtgørelser

Modtager du bonus på dit arbejde eller særlige godtgørelser, skal disse naturligvis også fremgå af lønsedlen. Se eventuelt i din kontrakt og i firmaets personalehåndbogbog om du er blevet lovet nogen form for bonus.

6: Pensionen

Uanset valg af pensionsordning, så skal det tydeligt fremgå på din lønseddel, hvor meget pension din arbejdsgiver indbetaler til dit pensionsselskab, samt hvor meget du selv indbetaler. Det er også en god ide at tjekke med dit pensionsselskab, om pengene er havnet hos dem.

7: Skatten

Tjek, om der er betalt A-skat, AM-bidrag og ATP af din løn – det skal fremgå af lønsedlen. Hvis du modtager honorarer, skal du selv huske at sørge for at betale skat. Sker der større ændringer i din personlige økonomi, skal du selv huske at rette din forskudsopgørelse hos Skat. Hvis du har flere jobs, så vær også opmærksom på, hvem der har dit hovedkort og bikort.

8: Ferie

Der er god grund til at tjekke lønsedlen en ekstra gang, når feriepengene afregnes. Det er et udbredt problem, at virksomheder kun udbetaler feriepenge af grundlønnen. Men faktisk har du også ret til feriepenge af eksempelvis tillæg, bonus og andre udbetalinger fra arbejdspladsen. Desuden kan du ofte se, hvor mange feriedage, du allerede har afholdt – tjek om tallet passer.

9: Barsel, orlov, sygdom og særlige ordninger

Hvis du har været på barsel, haft orlov eller været langtidssygemeldt, så tjek, om tallene er korrekte på lønsedlen. Hvis der er tale om sygdom eller barsel, så vil kommunen eller din a-kasse måske have suppleret op. Kontrollér også de tal.

10: Forbrug

Nogle arbejdspladser tilbyder medarbejderne indkøbsordninger, rabatter eller særlige arrangementer, som trækkes direkte over lønnen. Her kan det betale sig at tjekke, om disse betalinger er registreret korrekt. Det kan for eksempel være, at de har trukket for den forkerte medarbejder.

Gert er muligvis den eneste SOSU-assistent med lejlighed på Strandvejen i Nordsjælland. Foto: Olivia Loftlund Tæt på SOSU-assistent viser sin løn: Sådan tjener jeg 62.000 kroner om måneden

Privatfoto Tæt på 55 danskere: Her er vores lønseddel

39 kommentarer
Vis kommentarer