Metro-entreprenør stævner den danske stat

Trevi kræver to millioner i erstatning med henvisning til, at selskabet har betalt pension to gange

En af det københavnske metroprojekts allerstørste entreprenører, den italienske Trevi Group fra Cesena, har stævnet staten i en sag, som kan blive en potentiel bombe under den danske arbejdsmarkedspension.

Det skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Konkret handler sagen om et erstatningskrav på knap to millioner kroner.

Trevi mener at have indbetalt millionerne uberettiget i arbejdsmarkedspension til PensionDanmark for 24 italienske medarbejdere, der i forvejen har en arbejdsmarkedspension i Italien.

Principielt handler sagen om, at Danmark forbryder sig mod EU's pensionsdirektiv.

Trevi har stævnet Beskæftigelsesministeriet samt de to parter, der bærer den overenskomst, som pålægger Trevi at betale dansk arbejdsmarkedspension - det vil sige Dansk Byggeri og 3F.

Det springende punkt i sagen er ifølge Licitationen pensionsdirektivets bestemmelser, der omhandler udstationeret arbejdskraft.

Hvis en udstationeret medarbejder har en arbejdsmarkedspension i sit hjemland, og hvis indbetalingen til ordningen fortsætter også under udstationeringen, så er arbejdsgiveren undtaget fra enhver forpligtelse til at betale til en supplerende ordning i værtslandet.

24 af Trevis udstationerede medarbejdere havde en sådan ordning i Italien, hvor arbejdsgiveren indbetalte én procent af lønnen.

Dermed skal de ifølge Trevi ikke være omfattet af den danske arbejdsmarkedspension, hvor arbejdsgiverne betaler et pensionsbidrag på otte procent.