Mie, Brian og Annie: Vi skal kunne leve af lønnen

Kun den manglende aftale om lærernes arbejdstid giver malurt i bægeret

Annie Storm fortæller, at der ikke generelt er problemer med arbejdstidsaftaler på friskoler, hvor man efter hendes opfattelse lokalt har fundet fornuftige løsninger. Foto: Ernst van Norde
Annie Storm fortæller, at der ikke generelt er problemer med arbejdstidsaftaler på friskoler, hvor man efter hendes opfattelse lokalt har fundet fornuftige løsninger. Foto: Ernst van Norde

Der bliver en reel lønstigning på 6,1 pct. til de offentligt ansatte over de næste tre år. Og så er der afsat en pulje på ekstra to procent til at sikre den betalte spisepause, ligeløn, kompetenceprojekter mv.

Det blev udfaldet af maratonlange forhandlinger i forligsinstitutionen mellem arbejdsmarkedets parter, som sluttede i weekenden.

Aftaleteksten glæder kredsformand og lærer på Roskilde Lille Skole, Annie Storm. Hun har i frokostpausen på lærerværelset mandag drøftet teksten med sine kolleger.

- De kan godt forstå, at mange folkeskolelærere ikke er tilfredse på grund af den manglende aftale om arbejdstid. Men hos os på friskolerne har lønnen været det vigtigste issue, fordi vi har haltet efter folkeskolen i snart 20 år. På mit lærerværelse vil man stemme ja til aftalen, siger Annie Storm til Ekstra Bladet.

- Jeg hæfter mig ved, at både Anders Bondo og Michael Ziegler er enige om, at man vil tage udfaldet af en nedsat undersøgelses-kommissions arbejde alvorligt. Det har jeg tillid til.

Aftale om spisepause kan føre til 42 timers arbejdsuge

Hurra for seniordagene
Også pædagog og tillidsmand Mie Poulsen, Børnehuset Kruså, er tilfreds.

Mie Poulsen er glad for, at hun og kollegerne nu slipper for at møde flere forældre, som er bekymret for ikke at kunne få passet deres børn på grund af en mulig storkonflikt. Foto: Ernst van Norde
Mie Poulsen er glad for, at hun og kollegerne nu slipper for at møde flere forældre, som er bekymret for ikke at kunne få passet deres børn på grund af en mulig storkonflikt. Foto: Ernst van Norde

- Umiddelbart lyder aftalen god og positiv. Det er dejligt, at man har valgt ikke at pille ved seniordagene. Det er mange af mine kolleger lettede over. Vi har udsigt til en god lønstigning. Jeg har ikke hørt så mange pædagoger være utilfredse, siger Mie Poulsen.

- Det er fedt, at de landede en aftale. Der har været så mange tidspunkter, hvor man har tænkt, at nu var den der. Og så var den der alligevel ikke. Nu slipper vi for at se på flere bekymrede forældre.

Artiklen fortsætter under fakta-boksen...

Ansatte skal stemme om forlig

Med forlig på bordet for de ansatte i landets kommuner, regioner og staten er den overhængende risiko for storkonflikt umiddelbart afværget.

Men i de kommende uger er det op til fagforbundenes medlemmer at bestemme, om det, som deres forhandlere har fået igennem over for arbejdsgiverne, er godt nok.

Formelt skal også arbejdsgivernes baglande godkende aftalerne.

Der er altså fortsat risiko for konflikt på områder, der måtte forkaste forliget. Se mere her:

* Den kommende tid skal alle organisationer en sidste gang til forhandlingsbordet for at forhandle om afsatte puljer til netop deres områder.

* Organisationerne skal herefter præsentere den færdige aftale for deres medlemmer.

* I de fleste organisationer sendes aftalen til urafstemning blandt medlemmerne, men i nogle organisationer godkendes eller forkastes den af for eksempel et repræsentantskab.

* Afstemningen sker i overensstemmelse med den enkelte organisations vedtægter. I eksempelvis Danmarks Lærerforenings tilfælde kræver en godkendelse almindeligt flertal.

* Fagforeningerne har bestemt, at der skal et afstemningsresultat i hus for hver enkelt organisation. De har altså ikke benyttet sig af en mulighed for at kæde afstemningerne sammen.

* En sammenkædet afstemning kunne have betydet, at et nej fra et enkelt fagforbund for eksempel på det kommunale område kunne overtrumfes, hvis øvrige forbund for kommunalt ansatte stemte ja.

* Afstemningsresultaterne skal være klar i starten af juni. Organisationerne kan tidligst offentliggøre afstemningsresultatet den 4. juni.

* Resultaterne vil formentlig blive offentliggjort samtidig, så de enkelte organisationer ikke påvirker hinanden.

* Der bliver taget endelig stilling til, hvorvidt resultatet af forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster er godkendt den 6. juni.

* Hvis en organisation forkaster forliget, bryder en konflikt ud for det pågældende område.

* En eventuel konflikt kan tidligst træde i kraft ved døgnets begyndelse den 11. juni.

* På statens område er alle organisationerne under Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) kædet sammen, så det enten er et samlet nej eller ja på statens område.

* Også arbejdsgiverne skal have opbakning til aftalen i deres bagland.

* I kommunerne skal et forhandlingsresultat endeligt godkendes hos Kommunernes Lønningsnævn.

* I Regionerne er det Regionernes Lønnings- og Takstnævn, der skal give den endelige godkendelse.

* I staten er det topforhandleren, innovationsminister Sophie Løhde (V), selv, der har mandat til at forhandle og underskrive en aftale på statens vegne.

Kilder: KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Aalborg Universitet, Forligsinstitutionen. Lægeforeningen og aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst.

De piller ikke ved spisepausen
Politiassistent Brian Tommy Hansen, København, er især glad for, at det ser ud til, at betjentenes spisepause bliver ved med at være arbejdsgiverbetalt.

Brian Tommy Hansen tror, at politiansatte vil stemme ja til den nye overenskomst. Foto: Ernst van Norde
Brian Tommy Hansen tror, at politiansatte vil stemme ja til den nye overenskomst. Foto: Ernst van Norde

- Det lader til, at der ikke bliver pillet ved den. Vi har hele tiden syntes, at det ville være vildt uretfærdigt, hvis vi selv skulle betale spisepausen, når vi skal stå til rådighed, mens vi holder pausen. Hvis de havde pillet ved den, var mange stejlet helt vildt på det, siger Brian Tommy Hansen.

Han mener, at der skal gøres mere politisk for, at der ikke bliver for stor forskel på boligpriserne i København i forhold til resten af landet.

- Ingen går ind i politiet på grund af lønnen. Men man vil gerne kunne leve af den. Så kan man altid diskutere, hvor fedt det er, at man bliver nødt til at bo 100 kilometer væk fra København for at have råd i forhold til lønnen i Københavns Politi.

Efter 35 timer er der landet en ok-aftale for statens ansatte

Så kom overenskomsten også på plads for alle regionernes 120.000 ansatte

Ansatte ved politiet ender med en reel lønstigning på omkring seks procent. Og så ser det ud til, at betjente får lidt ekstra fra den særlige ordning om regulering i forhold til lønudviklingen hos de privatansatte.

- Der bliver også lidt til det, som vi politifolk kalder for fedterøvstillæg. Altså en pulje, som ledelsen kan fordele til dem, som efter deres opfattelse yder en ekstra indsats, siger Brian Tommy Hansen.

Grafikken er fjernet på grund af opdateringer på sitet.