Miljøminister åbner op for flere jægere på statens jord

Miljøministeren Kirsten Brosbøl vil have flere forskellige jægere på jagt på statens arealer, siger hun

Flere jægere skal have mulighed for at gå på jagt på statens arealer. Det oplyser miljøminister Kirsten Brosbøl på Naturstyrelsens hjemmeside.

Derfor afskaffer hun repræsentationsjagter, hvor kun kunder, samarbejdspartnere og naboer inviteres til jagter på statens arealer.

Her er ulven fanget kort efter, at den har jagtet en flok hjorte (Foto: Anders Vinter Hansen/BLOG) Samfund Jæger i dansk skov: Her kommer ulven

I stedet udvides mulighederne for at leje sig ind på et areal, hvor man må gå på jagt. Når man lejer sig ind på en jagt, bliver der i lejekontrakten fastsat, hvad man må skyde og på hvilket areal.

Initiativet kommer ifølge miljøministeren, fordi hun vil have, at der kommer en større rotation i, hvem der kommer på jagt.

- Det er vigtigt for mig, at alle nye jægere så vidt muligt får mulighed for at komme på jagt i vores fælles natur, siger Kirsten Brosbøl i en pressemeddelelse.

Nye jægere skal hurtigere på jagt

En af idéerne bag er, at nye jægere, der lige har fået deres jagttegn, hurtigere skal på jagt. Derfor fordobles antallet af de såkaldte nyjæger-jagter, hvor nye jægere kan komme i aktion fra 40 til 80.

Naturstyrelsen vil også gennemgå alle deres arealer for at sikre, at alle brugbare arealer til jagt, er sendt i udbud.

- Jeg afskaffer repræsentationsjagterne, men der er stadig en vildtbestand, der skal reguleres. Det skal gøres på en måde, så flest mulige danskere får adgang til jagten på statens arealer, siger Kirsten Brosbøl.

Der vil dog stadig være invitationsjagter, hvor halvdelen af pladserne går til naboer og lodsejere, der hjælper med naturpleje eller generes af vildtet i dagligdagen, samt frivillige jægere, der har gjort en særlig indsats for naturen eller vildtet i årets løb.

I dag udlejes 66.500 hektarer af statens arealer til jagt. Det indbringer årligt Naturstyrelsen 20 millioner kroner.

Den nye praksis for jagt træder i kraft fra næste jagtsæson.

0 kommentarer
Vis kommentarer