Miljøministeren: Nej til forbud mod brændeovne

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen er også imod at pålægge ejere af brændeovne en særlig afgift - jeg foretrækker en positiv dialog, fastslår ministeren

- Jeg foretrækker en positiv dialog med de danskere, der har brændeovn, og at gøre det mere attraktivt at skrotte gamle brændeovne, fastslår Jakob Ellemann-Jensen. Arkivfoto: Jens Dresling
- Jeg foretrækker en positiv dialog med de danskere, der har brændeovn, og at gøre det mere attraktivt at skrotte gamle brændeovne, fastslår Jakob Ellemann-Jensen. Arkivfoto: Jens Dresling

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen er imod et totalt forbud mod brændeovne i villakvarterer. Miljøministeren vil hellere gå frivillighedens vej og være med til at få skrottet de gamle brændeovne.

Det fremgår af et skriftligt svar, som ministeren har fremsendt til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har de seneste dage gennem en række artikler beskrevet nogle af de problemer, der er med brændeovnene og den røg, de udsender.

Se også: Brændeproducent: For mange sælger det dyngvådt til kunderne

Der er omkring 750.000 brændeovne i Danmark. En halv million af dem er ældre modeller, som forurener særligt meget. Forskere har fastslået, at brændeovnene forurener mere end hele den samlede bilpark i Danmark.

Se også: Finn træt af brændeovns-røg: Det river og flår i lungerne

Her er spørgsmål og svar fra miljøministeren:

- Brændeovne er en af de største forureningskilder herhjemme og årsag til mange nabogener. Hvorfor ikke blot forbyde dem i villakvarterer og tæt bebyggelse, hvor der er indlagt fjernvarme?

'Vi skal tage partikelforurening fra brændeovne alvorligt. Det er også derfor, at regeringen har præsenteret et ambitiøst klima- og luftudspil. Jeg er ikke tilhænger af forbud, men jeg ønsker en hurtigere udskiftning af de ældste brændeovne, da de forurener langt mere end de nye. Og vi har derfor netop afsat 46 mio. kroner i finansloven til, at man kan få 2000 kroner for at skrotte sin gamle brændeovn.'

- Er det ikke helt grundlæggende et problem, at 'hygge-fyring' i brændeovne skal koste menneskeliv - anslået 550 for tidligt døde om året?

'Jeg ser gerne, at vi fremover hygger os ved nye, moderne brændeovne frem for gamle osere. Danmark producerer nogle af de bedste brændeovne i verden, og skorstensfejere hjælper hver dag danskere med at fyre mest miljøvenligt og få udskiftet til nye og mindre forurenende modeller.'

- Vil ministeren overveje at indføre en bedre varedeklaration på det brænde, som typisk sælges i paller som 'ovntørret' - men som ofte langt overstiger den anbefalede fugtighed på under 18-20 procent (tørt træ)?

'Branchen har selv udarbejdet en standard for certificeret pejsebrænde med en fugtighedsprocent på maksimalt 18 procent, og branchen arbejder nu på at udbrede standarden. Jeg sætter stor pris på, at branchen selv har påtaget sig et ansvar. Det er den vej, vi skal gå.'

Arkivfoto: Colourbox
Arkivfoto: Colourbox
 

- Vil ministeren overveje at indføre et forbud mod fyring med træ, der overstiger en fugtighed på de anbefalede 18-20 procent, idet det er videnskabeligt dokumenteret, at fyring med vådt træ er årsag til særlig forurening og gener for blandt andet naboer?

'Det er vigtigt, at der ikke bliver fyret med træ med for høj fugtighed i brændeovne, da det kan øge partikelforureningen og tilmed give en dårligere energiudnyttelse af brændet. Men fyring med vådt træ hænger ofte sammen med, hvordan brænde bliver opbevaret hos brændeovnsejeren. Et forbud er derfor ikke vejen frem. Miljøstyrelsen har oplysninger og gode råd om både fyring og opbevaring af brænde, og dem vil jeg anbefale, man benytter.' 

- Er det ikke rimeligt, at skadevoldere er med til at betale for den forurening, som er forbundet med fyring i brændeovne. Vil ministeren overveje en særlig afgift på brændeovne, hvor eksempelvis de ældste ovne pålægges en særlig høj afgift?

'Regeringen arbejder for at begrænse skatter og afgifter. Jeg foretrækker en positiv dialog med de danskere, der har brændeovn og at gøre det mere attraktivt at skrotte gamle brændeovne, som netop er det vi gør med skrotningsordningen i finanslovsaftalen.'

 

HANS ENGELL: BRÆNDEOVNE ER EN POLITISK GIFTIG SAG

Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell betegner spørgsmålet om et direkte forbud mod brændeovne som en politisk giftig sag.

En sag som i den grad kan gøre politikerne upopulære.

- Afbrænding af træ har i årtusinder været en del af nordboernes kultur. Enten til varme, madlavning, for at holde vilde dyr væk eller for hyggens skyld. Hvis politikerne gerne vil være uvenner med vælgere i stort tal - især udenfor de store byer - er forbud mod brændeovne den mest sikre vej, fastslår Hans Engell.

Ifølge den politiske kommentator elsker danskerne deres brændeovne.

- Da vi er et land med rigtig meget skov og krat - plus endeløse mængder af parcelhushaver med træer, der fældes, suppleret med sankekort og andet, så er det politisk en giftig sag.

Forbud kommer aldrig
Det københavnske forbud kan måske åbne op andre steder. Men kritikken i København af det nye forbud er da også til at føle på, fastslår Hans Engell.

 

- Mange er sure over, at kommunen stadig ikke har sat effektivt ind mod den tunge lastvognstrafik i Indre By, men kaster sig over folks brændeovne.  

Jeg tror dog især, at de mange målinger på forureningen fra brændeovne på længere sigt kan åbne op for mere restriktive regler. Det gælder blandt andet krav til ovnenes filtre og udledningerne. Min vurdering er, at det vil være meget restriktive regler om ti eller 20 år.

- Men et totalt forbud ser jeg ikke for mig. Hertil er der også alt for mange landejendomme, sommerhuse/sommerboliger, hvor brændeovnen stadig er en væsentlig opvarmningskilde.

Shotguns og ild
- Amerikanerne elsker deres shotguns, og danskerne elsker deres brændeovne. Rigtig mange vælgere ville føle, at nu blander politikerne sig sgu også i det,der foregår inde i deres stue. Det vil blive oplevet som en krænkelse af privatlivets fred. Som endnu en indskrænkning af folks frie råderet, lyder det fra Hans Engell.

STØRSTE KILDE TIL PARTIKELUDLEDNING

Brændeovne er den største danske kilde til partikeludledning.

Partikler er den mest sundhedsskadelige del af luftforureningen.

Partikler i luften forårsager og forværrer sygdomme som hjerte-kar- og lungesygdomme, kræft, mv.

(Kilde: Miljøministeriet)

 

403 kommentarer
Vis kommentarer