Millionær blokerer for adgang til kendt udflugts-mål

Borgere er i oprør over, at de ikke længere kan komme ud på Bjørnsknude ved Juelsminde, efter at ny sommerhus-ejer har blokeret med store sten, hegn og adgang forbudt-skilte

Nogle af de frustrerede borgere, som ikke længere kan komme ud til Bjørnsknude ad trampestien. Foto: Claus Bonnerup
Nogle af de frustrerede borgere, som ikke længere kan komme ud til Bjørnsknude ad trampestien. Foto: Claus Bonnerup

I årevis har borgere, lystfiskere, sommerhusejere og turister uhindret kunnet vandre ud til Bjørnsknude i Juelsminde.

Her mødes Vejle Fjord med Kattegat i kærlige bølgeslag. Her er den smukkeste udsigt over hav og rev.

Og her forsvandt idyllen brat, da mange-millionæren Michael Larsen og hans hustru købte den yderste grund på spidsen for et par år siden.

Det gamle sommerhus blev revet ned, og et nyt sommerhus er nu blevet opført på stedet. Og i den forbindelse slettede Michael Larsen den trampesti, som gennem årene har ført ud til Bjørnsknude.

Borgerne er her på selve Bjørnsknude. De kom derud, fordi en sommerhus-ejer længere nede af stranden tillod dem at smutte igennem, så dette foto kunne tages. Foto: Claus Bonnerup
Borgerne er her på selve Bjørnsknude. De kom derud, fordi en sommerhus-ejer længere nede af stranden tillod dem at smutte igennem, så dette foto kunne tages. Foto: Claus Bonnerup

I det sidste års tid har et større antal borgere kæmpet for retten til uhindret at kunne besøge det yndede udsigtspunkt. Der er ligefrem blevet oprettet en regulær aktionsgruppe.

- Vi har det med Bjørnsknude, som folk i Skagen har det med Grenen. Det er et helt særligt sted for os, som vi elsker, og som er en naturperle, vi nødigt vil undvære, fortæller en række af de borgere, som ønsker trampestien genoprettet eller en ny sti etableret, så naturelskere atter kan besøge Bjørnsknude.

Bjørnsknude

Bjørnsknude ligger på den yderste pynt på nordsiden af Vejle Fjord og lige syd for Juelsminde. Selve revet strækker sig et par kilometer ud i havet. Tidligere har der været adskillige havarier på revet.

Stedet er populært blandt lystfiskere, da fiskene samler sig ved revets skrænter.

Knubbede ord
Borgerne understreger, at de ikke er ude efter personen Michael Larsen.

- Vi vil bare have retten til at kunne færdes frit langs kysten tilbage, siger de.

Stridens parter

Ekstra Bladet har i forbindelse med denne artikel interviewet følgende borgere og sommerhus-ejere i Juelsminde:

Jan Tidemand, naturvejleder. Esther og Hans Jørgen Henriksen, Knud Frisenborg Marker, Tutte Else Marie Juul, Lone Skovhus, Bente Rode, Kirsten Gregers og Jan Karnø, kredsformand i Friluftsrådet.

Michael Larsen, sommerhus-ejer og mange-millionær. Larsen er medejer af  EURO-STEEL DANMARK A/S i Hedensted. Han bor med sin familie nær Assendrup ved Vejle.

Alligevel er der faldet knubbede ord fra begge sider på de sociale medier.

Beboerne i området fortæller til Ekstra Bladet, at Michael Larsen efter sin ankomst til Bjørnsknude først smed en stak store sten oven på den eksisterende kystsikring - helt uden at bede om Kystdirektoratets tilladelse.

Foto: Claus Bonnerup
Foto: Claus Bonnerup

Dernæst satte han et stort hegn op, som gjorde det umuligt at bruge trampestien.

Adgang forbudt-skilte blev også sat op til beboernes store fortrydelse.

Gjort det for at blokere
- Han har - efter vores opfattelse - udelukkende lagt stenene der for at forhindre, at vi går forbi hans sommerhus. Den tidligere sommerhus-ejer på stedet havde ikke noget imod, at vi brugte trampestien, selvom den lå inde på hans grund. Ejeren vidste godt, hvor meget Bjørnsknude betyder for folk, så han lod os pænt benytte stien. Den holdning har Michael Larsen desværre ikke.

- Der er ingen tvivl om, at trampestien ligger på hans grund. Men det vidste han jo godt, da han købte grunden. Hvorfor kan vi ikke bare få lov til at benytte stien? Vi render da ikke og glor ind af hans vinduer, siger borgerne.

Kystdirektoratet har været inde i sagen. Direktoratet gav Michael Larsen påbud om at fjerne nogle enkelte af de store sten, hvilket han omgående gjorde.

Herefter har Kystdirektoratet til borgernes store irritation godkendt kystsikringen.

Kommunen har opgivet
Også Hedensted Kommune har opgivet at gøre noget, da Michael Larsen - efter kommunens opfattelse - fuldt ud har loven på sin side.

Nu arbejder byrødderne på at finde en løsning på sti-problemet. Regningen vil herefter blive sendt til skatteborgerne.

- Vi mener, at Kystdirektoratet har begået en fejl. Offentligheden skal have fri adgang langs strandene i Danmark. Kystsikringen må ikke fjerne adgang-retten til stranden. Og vi har ikke længere adgang til Bjørnsknude. Vi kan jo ikke vandre på ydersiden af kystsikringen, for der er vandet jo. Og der er aldrig så lavvandet, at vi kan komme forbi stenene, lyder det fra de frustrerede borgere.

Foto: Claus Bonnerup
Foto: Claus Bonnerup

Kystdirektoratets afgørelse kan ifølge borgerne ikke ankes.

- Vi  overvejer at gå til Ombudsmanden. Afgørelsen kan jo få uoverskuelige konsekvenser. Vi risikerer nu, at mange andre sommerhusejere begynder at blokere deres strand for at forhindre færdsel på området.

- Det vil ske her i Juelsminde - og det kan hurtigt brede sig til hele landet. For med Kystdirektoratets afgørelse er det åbenbart lovligt at lave kystsikring, der fuldstændig blokerer for adgangen til stranden, lyder det fra de oprørte borgere.

Udskældt sommerhus-ejer: Jeg er ikke en højrøvet idiot

- Lad os nu bare få fundet en løsning på det her og så komme videre. Vi ønsker ikke at ligge i krig med nogen. Min kone og jeg forstår faktisk godt, at folk gerne vil ud til Bjørnsknude og nyde udsigten.

Den udskældte sommerhusejer Michael Larsen siger, at han fra første færd har forsøgt at lægge op til en løsning, som er god for alle parter.

- Jeg er ikke en højrøvet idiot. Hvorfor er folk ikke bare kommet hen til mig? Så kunne vi have fået en kop kaffe og talt om tingene, siger Michael Larsen til Ekstra Bladet.

Michael Larsen understreger, at det uomtvisteligt er hans grund, som den nu nedlagte trampesti lå på.

- Jeg har fuldt ud loven på min side. Alligevel er jeg blevet svinet til på de sociale medier. Folk må forstå, at jeg altså ikke vil have have nogen rendende fire meter fra vores soveværelses-vindue. Jeg har i øvrigt en rigtig flot kone, og hende er der ingen, som skal glo på ind gennem vinduerne, siger Michael Larsen med et smil.

- Jeg tror faktisk, at alle dem, der nu er imod mig, ikke selv vil have folk på egen deres grund i tide og utide, fastslår den udskældte sommerhus-ejer.

Som dokumentation for, at nogle borgere render rundt inde på hans grund, har Michael Larsen sendt dette foto til Ekstra Bladet. Billedet er optaget af et videokamera ved husets terrasse. Ekstra Bladet har anonymiseret personerne.
Som dokumentation for, at nogle borgere render rundt inde på hans grund, har Michael Larsen sendt dette foto til Ekstra Bladet. Billedet er optaget af et videokamera ved husets terrasse. Ekstra Bladet har anonymiseret personerne.

Vil godt betale noget
Michael Larsen fortæller, at ægteparret snart skal have lavet yderligere kystsikring omkring det nyopførte sommerhus.

- Det kunne da være oplagt, at man laver en sti af beton og sten på ydersiden af kystsikringen.  Så kan folk - også de dårligt gående - uhindret komme ud på Bjørnsknude. Og vi slipper for at have folk inde på min grund. Vi har for længe siden foreslået denne løsning til Hedensted Kommune. Men der skete ikke noget, og så kom kommunevalget.

- Hvis kommunen er parat til at betale for noget af stien, så vil vi da godt overveje at betale en del også, når vi alligevel skal have kystsikret yderligere.

- Nogle af borgerne foreslår, at man kan lave høfter, så der samler sig strandsand på ydersiden af stensætningen, som man kan gå på. Vil I være med til det?

- Det lyder da rigtig spændende, og det kan da også være, at det er den rigtige løsning. Jeg tror faktisk, at kommunen regner på det for øjeblikket. Jeg har brugt mange penge på grunden og sommerhuset, så vi er bestemt interesseret i at finde en løsning, som ser pæn ud. 

- Hvorfor er balladen her kommet så langt ud. Er det misundelse efter din mening?

- Det ved jeg ikke. Rigtig mange har sagt til os, at folk bare er misundelige. Men sommerhuset er jo bare af træ. Måske er det min kone, de er misundelige på. Området har været befolket af gamle, rige familier. Nu kommer der så nye generationer til. Og det kan være svært at acceptere forandringer. Nogle keder sig måske også lidt for meget.

- Men når du sætter skilte op med adgang forbudt, så virker det jo ikke imødekommende?

- Det begyndte med faktisk med hegn og skilte på byggepladsen. Men det blev væltet, siger Michael Larsen til Ekstra Bladet.

523 kommentarer
Vis kommentarer