Millioner fra grøn naturpulje skal gavne sommerfugle

Knap 115 millioner kroner skal skabe bedre overdrevsarealer og forbedre forholdene for dyre- og plantearter

Orkidéer skal have bedre muligheder for at trives på de danske overdrev. Og sommerfugle skal have bedre levevilkår.

Det er en del af regeringens plan for bedre naturområder i Danmark.

Der er sat 114,4 millioner kroner af til projekter, der skal sikre flere, større og bedre sammenhængende naturområder i Danmark.

Det er ifølge miljøordfører hos De Konservative Mette Abildgaard en vigtig prioritet.

- Det er i dag en stor udfordring, at naturen mangler sammenhæng, altså at dyr og arter kan vandre på tværs i vores natur, siger Mette Abildgaard.

Der er afsat penge til naturgenopretningsprojekter til steder, hvor naturen har lidt skade og har brug for en genopretning, fortæller hun.

- Og så sætter vi meget konkret ind i forhold til de danske overdrev og sikrer, at der kan komme mere dyre- og planteliv dér, siger Mette Abildgaard.

Af de 114,4 millioner kroner er 34,4 millioner kroner afsat til genopretning af overdrev, mens 59 millioner kroner går til frivillige indsatser på private arealer, hvor der kan laves en sammenhængende og bedre lysåben natur.

21 millioner kroner er sat af til at gennemføre et naturgenopretningsprojekt med blandt andet udlægning af urørt skov.

De 114,4 millioner kroner er en del af en samlet pulje til grøn natur på 50 millioner kroner årligt fra 2019 til og med 2022, som regeringen og Dansk Folkeparti fandt penge til på finansloven for i år.

Høje Møn på Møn og Mols Bjerge i Jylland er blandt andet udset som steder, hvor det er muligt at skabe bedre overdrevsarealer.

Det skal medføre bedre levevilkår for sjældne og truede arter for eksempel orkidéen, sommerfuglearterne sortplettet blåfugl og timiankøllesværmer.

- Vi ved, at der i vores natur blandt andet er rigtig mange sommerfugle, som er afhængige af, at vi har gode overdrev i Danmark.

- Og når vi afsætter midler, som er målrettet til de danske overdrev, har det også stor betydning for eksempelvis vores sommerfugle, siger Mette Abildgaard.

Der er i øjeblikket cirka 34.000 hektar overdrevsarealer i Danmark, og med planen skal arealerne forøges med 2,7 procent. Samtidig skal kvaliteten af arealerne stige.

- Det vil have rigtig stor betydning for den danske biodiversitet og for mangfoldigheden i vores planter og arter, siger Mette Abildgaard.

8 kommentarer
Vis kommentarer