Min bror er i fængsel – kan ikke få hjælp til husleje

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til den socialebrevkasse@eb.dk

Jettes bror har siddet i fængsel de sidste seks år. Han skal snart løslades, men kommunen vil ikke hjælpe ham, så han kan beholde sin lejlighed. (Foto: Charlotte Pardorf)
Jettes bror har siddet i fængsel de sidste seks år. Han skal snart løslades, men kommunen vil ikke hjælpe ham, så han kan beholde sin lejlighed. (Foto: Charlotte Pardorf)

Hej Puk
Jeg har en bror i fængsel, hvor kommunen ikke vil hjælpe med boligudgifter. De skriver, at jf. aktivloven/bekendtgørelse 90 af 27.01.14 kan de ikke yde hjælp, da han februar 2015 havde 115.916 kroner stående på sin konto. Det havde han, da han fik udbetalt pension fra en tid, hvor han arbejdede i Norge. Udbetalingen har han brugt til indskud i sin lejlighed, bil, hårde hvidvarer, maling, tøj, tv, gæld til mine forældre, brænde med videre. Han har siddet i fængsel mere eller mindre de sidste seks år. Kommunen kan ikke engang hjælpe med at fremleje eller få indboet opbevaret, til han kommer ud om ca. seks måneder. Kan det være rigtigt, at kommunen må sige, at formue er penge brugt på at komme godt i gang med nyt liv? Jeg kan ikke se, at aktivloven er nævnt i bekendtgørelse nr. 90 – og der læser jeg helt klart, at de skal hjælpe.

Mine forældre har nu betalt de sidste to måneders husleje og forsikringer. Vi vil gerne have, at han kan beholde denne lejlighed – han havde endelig fundet det rette sted.

Med venlig hilsen Jette

(Foto: Jakob Boserup)
(Foto: Jakob Boserup)
 

Kære Jette
Det er korrekt, at kommunen er forpligtet til at yde støtte til husleje i op til seks måneder – eller til opbevaring af indbo, såfremt den indsatte ikke har – eller har haft – andre muligheder for at dække udgifterne selv. I sagen henvises til bekendtgørelsensparagraf 2, hvor der står: ’Den indsatte … har ret til hjælp til af dækning af en rimelig boligudgift, hvis pågældende ikke selv har indtægter eller formue, der kan dække udgifterne.’

Jeg går ud fra, at kommunen har skønnet, at din bror selv har været i stand til at afholde udgiften med udbetalingen i februar 2015, der kan betegnes som formue. Alt over 10.000 kroner for enlige er ifølge aktivloven formue. Så hvis din bror for eksempel har erhvervet sig en bil, har han formue, selvfølgelig afhængig af bilens værdi. Kommunen skønner muligvis, at han mod bedrevidende har opbrugt sin formue, der kunne havde dækket hans boligudgift. Man vil vurdere, at han har udvist en uforsvarlig økonomi. Den eneste grund til, at din bror kunne få dækket sine boligudgifter, kunne være, at han i februar 2015 ikke vidste, at der var en afsoning i vente, og at han i dag ingen formue har – men jeg formoder, at der har været sigtelser, retssag mv., så han måske har været klar over, at han kunne ende med at få en dom og skulle afsone.

Uanset loven, din brors formue osv. kan man sige, at det er det helt rigtige, han har gjort, da han brugte pengene til at komme på fode. Undtagelsesvis vil jeg sige, at bilen ikke er en livsnødvendighed, hvorfor udgiften til denne sagtens kunne havde dækket huslejeudgifterne

– selvfølgelig igen afhængig af bilens værdi.

Bekendtgørelsen henviser til paragraf 29, der er en del af aktivloven, og som kan sidestilles med bevilling af enkeltydelser, jf. paragraf 81 – hjælp i særlige tilfælde. Ved denne lov bevilliges der altid ud fra et individuelt økonomisk skøn. I din brors tilfælde har man så vurderet, at der enten er – eller har været – formue, der kunne dække hans husleje under indsættelse.

Jeg kan godt forstå, det kan virke helt ulogisk ikke at yde en præventiv indsats, så din bror igen ikke løslades til en sofa, hvorfra vejen tilbage til kriminalitet er kort – loven er i mange tilfælde ikke bygget præventivt op, men derimod opbygget omkring aktive indsatser, der kun tager udgangspunkt i den nuværende situation. Jeg håber, at din bror har bilen, så den kan sælges – og at I som familie hænger i – og får reddet ham på målstregen.

De bedste hilsner fra Puk