Mindre sprut og stoffer: De unge er blevet mere artige

De unge drikker mindre, tager færre stoffer, venter med at have sex og er mindre kriminelle, viser SFI-rapport

Danske forældre til unge kan måske sove lidt bedre om natten. De unge er nemlig på en hel række punkter blevet mere fornuftige på få år, viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, SFI.

De unge opfører sig i hvert fald mere artigt. De unge spiser mere sundt, de er blevet lidt mere aktive med motion, de ryger mindre og debuterer senere som rygere.

De drikker sig samtidig i mindre grad fulde, tager færre stoffer, og venter længere med deres seksuelle debut.

Og så bliver de unge i mindre grad udsat for kriminalitet og udøver også mindre kriminalitet. Det er særligt de 15-årige, der trækker denne udvikling.

SFI-rapporten, der udkom første gang i 2010, viser også, at unges forbrugsmuligheder er blevet mindre, fordi færre har fritidsjob, og at deres samvær med vennerne har ændret sig.

- De er ikke så ofte sammen i fritiden, til gengæld chatter de langt mere med hinanden. De unge er altså ikke mindre socialt aktive, men har flyttet en del af deres samvær til det virtuelle liv, lyder det.

Og netop de ændrede forbrugsmuligheder, og at de unge er mindre ude at føjte med vennerne kan have en betydning for, at de opfører sig mere fornuftigt, mener forskerne bag rapporten.

- Vi kan se, at der er en vis sammenhæng, og man må stille sig selv det spørgsmål, om faldet i de unges risikoadfærd kan skyldes, at deres hverdag har forandret sig, når det gælder penge og venner, siger Mai Heide Ottosen, seniorforsker.

Rapporten "Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2014" følger næsten 7700 børn og unge i alderen 3-19 år.

0 kommentarer
Vis kommentarer