Minister forsikrer: Det bliver lettere at få førtidspension

Justeringer af regler er ikke tilstrækkeligt til at rette op på problemer med førtidspension, mener kritikere

Det er blevet alt for svært at få førtidspension, og kommunerne fortolker reglerne alt for forskelligt.

Den erkendelse har bredt sig på Christiansborg, efter at reformen af førtidspension, der blev indført under daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) i 2013, er blevet set efter i sømmene.

Men et forslag til ændringer fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil næppe i sig selv føre til reelle ændringer i, at kommunerne fortolker reglerne forskelligt, vurderer både Advokatrådet og Socialchefforeningen.

Og Kommunernes Landsforening vurderer selv, at præciseringerne matcher den praksis, som mange kommuner har allerede i dag.

Men Troels Lund Poulsen er ikke enig i kritikken.

- Det bliver gjort klart, at det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunerne kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgerne kan udvikle en arbejdsevne, siger han.

- For mange mennesker har været sendt i ressourceforløb, uden at det bringer dem noget sted og overhovedet ikke i nærheden af arbejdsmarkedet.

Ministeren kan ikke sætte et bestemt antal på, hvor mange flere der ventes at få førtidspension. Men forventningen er, at der vil komme en ny praksis, forsikrer ministeren.

Han henviser til, at Ankestyrelsen, der i sidste ende skal fortolke reglerne, i sit høringssvar vurderer, at justeringerne vil føre til en konkret ændring af styrelsens afgørelser.

Spørgsmål: Men samtidig skriver KL og Socialchefforeningen, at de ikke forventer, at det vil føre til store ændringer. Hvordan kan begge dele være rigtigt?

- Det kan det heller ikke. Det er rigtigt, det, jeg siger. Jeg stiller mig noget undrende over for det, der bliver givet udtryk for i nogle af høringssvarene, siger Troels Lund Poulsen.

Han oplyser, at flere kommuner har efterspurgt lovændringer, efter at han sidste år sendte en orienteringsskrivelse rundt, hvor han forsøgte at få kommunerne til at behandle sagerne mere ens.

Spørgsmål: Skal borgerne så forvente, at det bliver nemmere at få førtidspension nu?

- Ja. Man skal forvente, at nogle af de sager, vi har set, hvor syge mennesker bliver martret gennem ressourceforløb, som ingen mening har i forhold til at udvikle arbejdsevne - dem skal vi ikke se i fremtiden.

Både KL og Socialchefforeningen advarer mod at stille borgerne i udsigt, at reglerne lempes nævneværdigt. Det risikerer at føre til, at medarbejderne på jobcentrene kommer i skudlinjen som dem, der hindrer borgerne i at få førtidspension, lyder bekymringen.

Til det siger Troels Lund Poulsen:

- Vi kommer jo ikke til at lave om på de intentioner, der var bag reformen: at man ikke skal parkere folk på førtidspension.