Minister vil lære unge om respekt og seksuelle grænser

Elever i grundskolen lærer ikke nok om sex og seksualitet. Ministre vil forbedre seksualundervisning

Foto: Mogens Flindt
Foto: Mogens Flindt

Seksualundervisningen i grundskolen halter bagud, og børn og unge ved ikke nok om sex og seksualitet.

Derfor sætter undervisningsminister Merete Riisager (LA) og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) nu gang i et initiativ, som skal give sundheds- og seksualundervisningen et ansigtsløft.

- Jeg tror, at de unge har fuldstændig styr på det med blomsterne og bierne. Og de kan også sagtens finde ud af at rulle et kondom på et kosteskaft.

- Men de mangler mere viden om køn, krop og seksualitet og i det hele taget om, hvordan de sætter grænser, og hvordan de behandler hinanden, siger Eva Kjer Hansen til Ritzau.

Ifølge ministeren er det særligt tidligere eksempler på digitale seksuelle krænkelser, der viser behovet for et løft af undervisningen.

Det drejer sig blandt andet om efterårets debat om grænseoverskridende 'puttemiddage' på flere gymnasier.

Men også den såkaldte Umbrella-sag, hvor flere end 1000 unge er sigtet for børneporno for at dele videooptagelser med seksuelt indhold af to 15-årige.

- De eksempler, vi har set, viser, at der er problemer i adfærden, og at de unge har brug for at lære noget mere om, hvordan de udviser respekt for hinanden.

En undersøgelse fra Undervisningsministeriet viser imidlertid, at problemet kan starte et helt andet sted.

Mange lærere, som har deltaget i undersøgelsen, svarer nemlig, at de slet ikke føler sig rustede til at undervise i seksualundervisning.

Desuden svarer næsten halvdelen af de adspurgte elever i syvende klasse, at de har lært for lidt eller alt for lidt om sex og seksualitet.

Således mener Eva Kjer Hansen også, at man fortsat skal sørge for at undervise eleverne i det helt basale.

- Det er rigtigt, at det skal man også rundt om. Min bekymring ligger i, om det er det, der vægtes for meget i dag, og derfor vil jeg gerne modernisere undervisningen, så den også kan svare på de spørgsmål, de unge går med i dag, siger hun.

OVERBLIK: Seksualundervisning underprioriteres i skolerne

En ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet peger på, at der er store udfordringer med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - eller bare seksualundervisning - i grundskolen.

I undersøgelsen har 1974 elever, 176 lærere, pædagoger og sundhedsplejersker, 344 skoleledere, 1008 forældre og 68 kommunale skolechefer bidraget til evalueringen ved at udfylde spørgeskemaer eller deltage i interview.

Her kan du læse nogle af konklusionerne i undersøgelsen:

* Seksualundervisningen er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklassen til 9. klasse. Emnet er ikke tildelt et selvstændigt timetal, men skal indgå i undervisningen i de obligatoriske fag.

* Skolelederen beslutter, hvilke fag undervisningen skal foregå i.

* De fleste elever modtager seksualundervisning.

* Men undersøgelsen konkluderer, at undervisningen er ledelsesmæssigt underprioriteret på mange grundskoler. På de fleste skoler er der ikke truffet en klar beslutning om, hvordan det skal integreres i undervisningen.

* Af lærerne har kun et mindretal gennemført det frivillige kursus i seksualundervisning på læreruddannelsen. Tallet ligger på 13 procent.

En betydelig andel af lærerne føler sig ikke fagligt klædt på til at varetage undervisningen.

* Lærernes kendskab til ministeriets læseplan er beskeden. Blot en fjerdedel af de lærere, der har seksualundervisning, har læst læseplanen, 23 procent har læst vejledningen, og 53 procent har hverken læst læseplanen eller vejledningen.

* Både ledere eg lærere fremhæver særligt det forhold, at der ikke er afsat et selvstændigt timetal til undervisningen.

* De interviewede ledere og lærere fremhæver dog, at det er en styrke, at der er stor fleksibilitet.

Kilde: Undervisningsministeriet.

37 kommentarer
Vis kommentarer