Ministeriets gylleberegninger kan være for optimistiske

Seniorforsker fra Københavns Universitet når frem til andre tal for kvælstofudledning end Miljøministeriet

De omdiskuterede beregninger af landbrugspakkens miljøpåvirkning møder nu ny kritik.

Det sker, efter at seniorforsker Brian H. Jacobsen fra Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har foretaget beregninger af kvælstofudledningen i de kommende år på baggrund af de tal, som Miljøministeriet har brugt til sine beregninger.

Ifølge DR når Brian H. Jacobsen frem til, at kvælstofudledningen vil være højere end nu i de kommende seks år.

Det er nyt i forhold til det, der er oplyst i forbindelse med fremsættelsen af landbrugspakken, hvor kvælstofudledningen blev skønnet til at være mindre i 2020 og 2021, end den er nu.

- Regeringen får tallene til at se bedre ud, fordi man bruger en akkumuleret metode, når man skal beregne det positive for miljøet, og en anden, når man beregner det, der bidrager negativt.

- På den måde fremstår de negative konsekvenser som mindre, når man ser det samlede regnskab, siger Brian H. Jacobsen til DR.

Jørgen E. Olesen, der er professor i agroøkologi på Aarhus Universitet, har set Brian H. Jacobsens beregninger.

- Jeg er enig i, at man kan regne på den her måde. Den kan laves på flere måder, men det her er en mulig måde at gøre det på, siger han til DR.

Beregningerne fra Miljøministeriet har været genstand for stor debat, fordi de fra flere sider er blevet kritiseret for at være for optimistiske, fordi man har regnet tallene fra perioden 2013-2015 sammen med tallet for 2016 med i den såkaldte baseline-effekt.

Den metode kunne ingen af de syv indkaldte forskere nikke genkendende til, da der i torsdag blev holdt høring om landbrugspakken i Folketingets miljøudvalg.