Annonce:
Annonce:

Misrøgt af udviklingshæmmede: Så hård er kritikken af Holbæk Kommune

Holbæk Kommune får usædvanlig hård kritik fra socialtilsynet for dårlig behandling af udviklingshæmmede OPDATERET: Holbæks socialchef Jan Christensen er for få uger siden stoppet - ifølge kommunen, fordi ny ledelsesstruktur ikke havde plads til ham

Ekstra Bladets journalist lod sig i 2011 ansætte på Skarridsøhjemmet, der tager sig af udviklingshæmmede i Holbæk Kommune. Og han kunne med grundig research afsløre, hvordan kommunen allerede dengang havde store problemer med at tage sig ordentligt af denne gruppe af svage borgere. (Foto: Kristian Linnemann)
Ekstra Bladets journalist lod sig i 2011 ansætte på Skarridsøhjemmet, der tager sig af udviklingshæmmede i Holbæk Kommune. Og han kunne med grundig research afsløre, hvordan kommunen allerede dengang havde store problemer med at tage sig ordentligt af denne gruppe af svage borgere. (Foto: Kristian Linnemann)
Annonce:
Følg Samfund

Der blev både slynget politianmeldelser og bortforklaringer rundt, da Holbæk Kommune tidligere på året skulle forsvare sig imod nye afsløringer om misrøgt af kommunens udviklingshæmmede.

Ansat sladrede om misrøgt - nu har Holbæk politianmeldt hende

Ekstra Bladet afslørede allerede i 2011, hvordan denne gruppe af svage borgere blev behandlet på bostedet Skarridsøhjemmet.

Og i år er det så TV 2 Øst og filmselskabet Larm Film, der med hjælp fra pårørende og tidligere ansatte kunne afsløre, hvordan der udøves grov vanrøgt over for beboerne på Bostedet Tornhøj.

Alligevel har både den administrative og politiske ledelse i Holbæk flere gange tilbagevist kritik i medierne som enten usaglig eller forældet. Og kommunen har samtidig politianmeldt både en journalist og en tidligere ansat i de to sager.

Annonce:

Men en helt frisk rapport, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, afslører nu, at Holbæk Kommune i den grad har et ansvar for den dårlige behandling af de udviklingshæmmede.

Rapporten, som Socialtilsyn Hovedstaden har lavet om bostedet Tornhøj, er således usædvanlig skarp og dumper på flere væsentlige områder kommunens arbejde med de udviklingshæmmede:

'Socialtilsynets konkluderer, at tilbuddet har en meget lav grad af faglig kompetent ledelse.'

'2 af 3 ledere har ikke faglige kompetencer som ledere,' fremgår det blandt af rapporten, der ligeledes dumper det faglige arbejde, som medarbejderne skal stå for.'

Ny sag om vanrøgt i Holbæk: Handicappet lå i sit eget tis Udviklingshæmmede: Kommune skylder en undskyldning

'Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets drift i lav grad varetages kompetent. Det fremgår, at en lille gruppe af personalet er sundhedsfagligt uddannede og halvdelen af personalet er pædagogmedhjælpere og ikke har en pædagogisk uddannelse.'

'Der er fra ledelsens side ikke umiddelbart overblik over medarbejdernes kompetencer, men det er de ved at blive udarbejdet.'

Annonce:

Kommunen var advaret
Kritikken af de manglende kompetencer er ganske alvorlig. Bostedet Tornhøj huser nemlig en gruppe af meget svage borgere, der i den grad har behov for kvalificeret støtte:

'Det interne dagtilbud, som størstedelen af borgerne benytter, fremstår ustruktureret, uden målfastsættelse og inddragelse af borgerne eller pårørende omkring aktiviteternes mål og indhold.'

'Desuden observeres de enkelte rum til sanseintegration og aktivitet, som ufuldstændige og med få personaler omkring borgerne.'

EB AFSLØRER: Sådan behandles de svageste i Holbæk

Med andre ord overlades de udviklingshæmmede og andre borgere i høj grad til deres egen skæbne og får ikke det menneskelige eller faglige modspil, som de har brug for. Noget, som Holbæk Kommune ellers var advaret om:

'Tilsynet finder det derfor indtrængende nødvendigt, at der tilføres ekstra faglige ressourcer, for at sikre den faglige kvalitet.'

Annonce:

'Tilsynet konstaterer, at det samme blev fremsat som en forudsætning ved tilsynsbesøg i 2013, uden at forholdene er ændret i tilstrækkelig grad.'

Direktør: Vi forstår kritikken
I Holbæk Kommune imødekommer man i dag - trods tidligere udmeldinger - kritikken. Og selv om rapporten også indeholder flere positive observationer, tager den ansvarlige chef sagen ganske alvorligt:

'Det er godt at få de kritiske øjne på udefra, og vi vil bruge det skærpede tilsyn som en rigtig god mulighed for at kvalificere processen gennem sparring med Socialtilsynet,' skriver kommunens nye socialdirektør for området, Kenn Thomsen, i en udtalelse mandag formiddag.

Tidligere socialchef er stoppet
Den daværende socialchef Jan Christensen stoppede i Holbæk Kommune for få uger siden i forbindelse med en ny struktur.

Her mistede han som den eneste chef i kommunen sit job:

Annonce:

- Der er faktisk kun én chef, som vi siger pænt farvel til, og det er Jan Christensen, som har siddet på socialområdet, sagde kommunaldirektør Hans Søie dengang til avisen Nordvestnyt.

Socialchef efter afsløring: - Man kan sagtens sidde med en våd ble

- I hans tilfælde var der ikke en oplagt mulighed hverken for ham eller os for, hvordan vi kunne gøre det.

- Vi har lavet en fin aftale med Jan, og det er foregået helt udramatisk.

6 påbud: Det skal Holbæk gøre nu

Bostedet Tornhøj er nu sat under skærpet tilsyn frem til 24. januar 2015. Samtidig har kommunen fået nedenstående 6 påbud:

Borgerne skal i deres dagtilbud sikres, at deres fulde potentiale understøttes I planen skal bl.a. indgå: - Hvilke konkrete mål, der opsættes for de enkelte borgere i forhold til beskæftigelse eller anden aktivitet i dagtilbuddet. - Hvordan der sikres faste strukturer for de borgere, der ikke deltager/ikke har udbytte af at deltage i et dagtilbud. - Hvordan der sikres et fast og formaliseret samarbejde med de eksterne tilbud omkring borgerne. (frist: 24-01-2015)

Borgerne skal have den nødvendige støtte, set i forhold til den enkelte borgers behov og muligheder, til at arbejde med selvstændiggørelse og opbygning af relationer. I planen skal bl.a. indgå: - Hvilke konkrete og individuelle mål, der er fastsat for borgerne med fokus på selvstændighed og sociale relationer. - Hvordan tilbuddet vil sikre en systematisk opfølgning og dokumentation af dette arbejde. (frist: 24-01-2015)

Der skal være sammenhæng mellem tilbuddets målgruppebeskrivelse og relevante faglige tilgange og metoder. I planen skal bl.a. indgå: - En klar og afgrænset målgruppebeskrivelse. - Beskrivelse af relevante faglige tilgange og metoder - Hvordan ledelsen vil sikre implementering af de relevante faglige tilgange og metoder. - Hvordan ledelsen vil sikre systematisk dokumentation, evaluering og opfølgning af den pædagogiske indsats - Hvordan ledelsen vil sikre, at dokumentation og evaluering af den pædagogiske indsats bidrager til medarbejdernes læring og forbedring af indsatsen. - Hvordan tilbuddet vil arbejde med at opnå og dokumentere positive resultater for borgerne. (frist:24-01- 2015)

Medarbejderne skal være i besiddelse af relevante og faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. I planen skal bl.a. indgå: - Hvordan ledelsen vil sikre, at medarbejderne har de fornødne relevante fagspecifikke kompetencer, fx autisme, således at de matcher målgruppens behov. - Kompetenceafklaring i forhold til de ansatte medarbejdere, således at der er overblik over, hvilken erfaring og eventuelle kurser eller efteruddannelsesforløb medarbejdergruppen har. (frist:24-01-2015)

Magtanvendelser skal forebygges og håndteres efter gældende retningslinjer. I planen skal bl.a. indgå: - Hvordan tilbuddet sikrer, at alle medarbejdere kender reglerne i serviceloven om magtanvendelser over for borgerne. - Hvordan tilbuddet sikrer, at der udarbejdes lokale retningslinjer ud fra den kommunale håndbog om magtanvendelser. - Hvordan tilbuddet vil sikre en løbende opfølgning på magtanvendelser. - Hvordan tilbuddet vil sikre, at der er en systematisk praksis og struktur for faglig refleksion over indberettede tilfælde samt for løbende drøftelser af gråzonetilfælde. - Hvordan tilbuddet vil sikre, at der arbejdes med pædagogiske indsatser i hverdagen for at forebygge magtanvendelser. (frist: 24-01-2015)

Økonomien skal være gennemskuelig for socialtilsynet I planen skal der bl.a. indgå: - Et samlet overblik over, hvordan tilbuddets samlede normering er fordelt på de tre grupper/ enkelte borgere. - Et samlet overblik over tilbuddets særydelser/-takster. - Beregningsgrundlaget for, hvordan disse ydelser/takster fremkommer. - En plan for, hvordan der internt løbende sker opfølgning og justering af særydelser/- takster. - Plan for, hvordan tilbuddet vil samarbejde med bevilligende myndigheder omkring særydelser/- takster, herunder løbende opfølgning. - Plan for, hvordan tilbuddet vil sikre, at særydelsen/-taksten målrettes den borger, som ydelsen er bevilliget til. (frist:24-01-2015)

Kilde: Socialtilsyn Hovedstaden

Annonce:
Annonce:
Annonce:

Mere fra Ekstra Bladet+

Annonce:
Støjbergs første politiske udspil er at ramme folk i den tredje verden
Annonce:

Udforsk Ekstra Bladet+

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:
Annonce:
Annonce: