Mølbak om anden bølge: Meget usandsynligt

- Hvis virus fik frit løb, og vi ikke gjorde noget, så ville der være en vis sandsynlighed for en anden bølge af corona, siger direktøren for Statens Serum Institut

Ifølge Kåre Mølbak er det 'meget usandsynligt', at der kommer en bølge af smitte med coronavirus. Video: Ritzau

Direktøren for Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, siger, at det er 'meget usandsynligt', at der kommer en anden bølge af corona.

- Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at forebygge en egentlig anden bølge. Det mener jeg, vi har forudsætningerne for nu. Vi har lært meget om, hvordan vi skal håndtere coronavirus ude i samfundet og på sygehusene.

- Men vi kan komme til at se ændringer i smittetrykket, siger Kåre Mølbak.

Han uddyber, hvorfor en anden bølge af coronavirus er usandsynlig:

- Hvis virus fik frit løb, og vi ikke gjorde noget, ville der være en vis sandsynlighed for en anden bølge af corona. Men vi har lært mere om sygdommen, vi har fået opbygget en testkapacitet, og vi kan nu isolere mennesker, der har været udsat for smitte. Samtidig ved læger og sygeplejersker, hvordan man skal håndtere patienter.

- Men der kan komme stigning i smitten igen, og det vil vi være meget opmærksomme på, siger Kåre Mølbak.

Smittetrykket er nu på 0,7. Det viser de seneste beretninger gennemført mandag, siger Kåre Mølbak.

- Så vi er stadig på en nedadgående kurve. Derfor er jeg meget tryg ved, at vi nu går ind i anden fase af genåbningen, siger Kåre Mølbak.

FAKTA: Smittetrykket beskriver coronavirussets spredning

Begrebet smittetryk er afgørende for, hvor hurtigt samfundet igen kan blive åbnet.

Det er Statens Serum Institut (SSI), som laver beregningerne af smittetrykket.

Her er en forklaring af, hvad smittetryk er, og hvordan det beregnes:

* Smittetrykket er en betegnelse for, hvor mange personer en smittet med coronavirus i gennemsnit smitter.

* Det seneste præcise tal for smittetrykket i Danmark er mandag på 0,7, oplyser SSI. Det vil sige, at en smittet person i gennemsnit smitter 0,7 andre, eller at 100 smittede personer overfører virusset til 70 andre.

* Hvis smittetrykket er under 1,0, er det udtryk for, at epidemien aftager.

* Hvis smittetrykket er over 1,0, er det udtryk for, at epidemien udvikler sig.

* Der er flere måder at beregne smittetrykket på, men SSI har valgt at estimere det ud fra antallet af coronarelaterede indlæggelser på sygehusene.

* SSI bruger ikke tallene for, hvor mange der er testet positive for coronavirus. Det begrundes med, at tallet i høj grad er afhængig af, hvor mange og hvem man tester. Derfor kan det tal ifølge SSI skævvrides, fordi bestemte grupper - for eksempel sundhedspersonale - testes mere, fordi der bliver lempet på kriterierne for, hvem der kan testes, eller fordi der bliver skruet op for antallet af test.

* SSI har valgt at regne ud fra indlæggelser, fordi det vurderes at være mindre påvirket af ændringer af, hvor mange og hvem man tester.

* SSI beregner smittetrykket ved at analysere de daglige ændringer i antallet af indlagte i en regressionsanalyse, der er en statistik analysemetode. Det beregnes i en særlig udgave af softwareprogrammet R, der er designet til netop at beregne smittetryk.

* SSI antager i beregningen, at der i gennemsnittet går 4,7 dage mellem hvert tilfælde i en smittekæde. Altså at en smittet først smitter en ny efter 4,7 dage.

* SSI understreger, at tallene er behæftet med usikkerhed.

Kilde: Statens Serum Institut.