Mor til handicappet: Kommunen tilbageholder vores ydelse

Assens Kommune har tilbageholdt Linda Jensens tabte arbejdsfortjeneste i flere måneder de seneste to år. Det har konsekvenser for familiens økonomi. En ekspert kalder det på kant med loven

Assens Kommune har tilbageholdt Linda Jensens tabte arbejdsfortjeneste i flere måneder de seneste to år. Video: TV2/FYN

Linda Jensens søn blev svært handicappet ved fødslen i 2006. Han er hjerneskadet og bundet til en kørestol.

Siden da har Linda Jensen taget sig af ham på fuldtid i hjemmet i Tommerup. Hun kan ikke varetage et job ved siden af. Derfor er hun og resten af familien afhængige af løbende ydelser fra kommunen, der blandt andet bliver udbetalt som tabt arbejdsfortjeneste.

Men disse ydelser tilbageholder Assens Kommune en gang om året i flere måneder, til trods for at det har økonomiske konsekvenser for familiens økonomi.    

- Vi kan ikke bare spare op og have nogle ekstra penge til dårlige tider. Min mand er mekaniker, så det er jo ikke nogen guldgrube. Det, vi får, skal vi jo bruge. Så må vi i banken og trække over, og så koster det, siger Linda Jensen, mor til Aksel Jensen på 11 år, der er svært handicappet.

Familien har fået den tabte arbejdsfortjeneste bevilget som en løbende ydelse. Det betyder, at den fortsætter uforandret indtil eksempelvis at Aksels tilstand ændrer sig i sådan en grad, at sagen skal revurderes forfra,

Men til trods for, at familien har ret til ydelse, så stoppede Assens Kommune Linda Jensens ydelse omkring september i både 2016 og 2017. Det viser Linda Jensens lønsedler, men ifølge hende selv har kommunen tilbageholdt pengene på denne måde hvert år i hele Aksels liv.

Pengene bliver udbetalt nogle måneder senere, men i den tid må familien låne pengene i banken, der giver dem en ekstra udgift i renter. En regning, de selv må betale.

- Det betyder helt lavpraktisk, at vi kommer til at betale nogle gebyrer for at trække over i banken. Og det er jo en regning, som vi selv hænger på, siger Linda Jensen.

Aksel har behov for pleje døgnet rundt
Linda Jensens søn Aksel på 11 år er hjerneskadet fra fødslen. Han er mentalt retarteredet med en kognitiv evne som et spædbarn. Han er spastisk lammet og bundet til en kørestol.

Han er ekstremt sensitiv over for lyde, lugte, fremmede mennesker og nye situationer, der stresser ham i så høj en grad, at han fysisk får det meget dårligt. Hans handicap betyder, at han har behov for omsorg og pleje døgnet rundt i familiens hjem i Tommerup.

Derfor har Linda Jensen siden sin søns fødsel i større eller mindre grad modtaget tabt arbejdsfortjeneste af Assens Kommune, da hun på grund af sin søns handicap ikke kan varetage et job uden for hjemmet.

I de seneste fire år har hun været ansat af Assens Kommune som lærer for sin søn 33 timer ugentligt. Derudover får hun de resterende fire timer af sin arbejdstid udbetalt som tabt arbejdsfortjeneste.

Socialrådgiver: Der er flere sager
Linda Jensen har blandt andet på grund af det tilbagevendende problem med at få udbetalt sin tabte arbejdsfortjeneste til tiden hyret en privat socialrådgiver til at føre sin sag hos kommunen - og ifølge den private socialrådgiver handler Assens Kommune forkert.

- Man fratager jo borgere en ydelse, de er berettigede til. Man fratager dem deres kompensation for en løn. Så kan det godt være, at kommunen udbetaler dem senere, men hvis der går en til tre måneder, inden de får dem, så kan det godt have kostet dem nogle penge i forhold til ubetalte regninger og lån i banken, så det kan have store omkostninger, for de familier, der bliver ramt, siger Lea Strynø, der er privat social rådgiver, hos Dinsocialraadgiver. 

Derudover fortæller Lea Strynø, at hun har lignende sager med Assens Kommune. Derfor frygter hun, at der findes flere sager med borgere, der bliver ramt, når kommunen tilbageholder pengene for tabt arbejdsfortjeneste.

- Jeg tænker, at det rammer mange, der er på tabt arbejdsfortjeneste. Eftersom det er en beslutning i kommunen, der ligger i deres administrative system. Så jeg tænker, at det gælder for mange, der er bevilget tabt arbejdsfortjeneste, at kommunen tilbageholder pengene engang om året, siger Lea Strynø.

TV 2/Fyn har været i kontakt med andre, der har haft lignende oplevelser med Assens Kommune angående tabt arbejdsfortjeneste.

Lektor: Det er på kant med loven
I mails til Lea Strynø skriver Assens Kommune, at ydelsen stopper en gang om året, fordi sagen skal revurderes årligt i kommunens systemer.

I en mail den 13. december 2017 skriver kommunen:

'..det er besluttet i Assens Kommune, at løbende ydelser skal have en stopdato på udbetalinger i vores administrative systemer. Det er ikke selve bevillingen, der ophører, men den løbende ydelse, der får en stopdato.'

Men Assens Kommunes sagsbehandling i denne sag bliver mødt af kritik fra Eva Naur Jensen, der er lektor hos juridisk institut på Aarhus Universitet.

Hun mener ikke, at kommunen inden for den gældende lov og praksis bare kan stoppe ydelser i tilfælde som dette, hvor de i første omgang selv har godkendt, at ydelsen skal være løbende og ikke tidsbestemt.

- Det er på kant med forvaltningslovgivningen, fordi man lader en ydelse ophøre, selvom den måske ikke skal ophøre. Og det med, man lapper på det ved at betale efterfølgende, er ikke en hensigtsmæssig situation, for der er en familie, der faktisk skal leve af de her ydelser. Så det stemmer bestemt ikke overens med hverken serviceloven eller den almindelige forvaltningsret på det her område, siger hun.

Assens Kommune: Der er tale om enkelte fejl
Assens Kommune erkender, at nogle ydelser er blevet udbetalt for sent, men afviser, at der er tale om en systematisk fejl.

- Disse penge bliver tilbageholdt på grund af noget administrativt i jeres system - men det er penge, I selv har bevilget til borgerne hvorfor stopper I så ydelsen?

- Vi stopper den ikke for at genere nogen. Det er en fejl i noget, vi har indtastet i vores system, og i det øjeblik vi bliver klar over det, så bliver pengene selvfølgelig bevilget igen. Det er selvfølgelig meget uheldigt for de borgere, siger Esben Krægpøth, der er vicedirektør for Velfærd, Børn, Unge og Uddannelse i Assens Kommune.

- Kan du garantere, at det her ikke kommer til at gentage sig?

- Jeg kan aldrig garantere dig for noget som helst, men jeg kan garantere dig for, at vi arbejder på sagen, og vi kender godt loven i det her. Der har været nogle uheldige tilfælde.

- Men hvis det er sket igennem flere år, så er det vel ikke nogle enkelte tilfælde?

- Jeg gentager, hvad jeg har sagt: Det er nogle enkelte tilfælde, som jeg er blevet oplyst om, og de er rettet, siger Esben Krægpøth.

Håber på løsning​
Hjemme hos Linda Jensen håber man, at fejlen nu bliver rettet, så de kan slippe for de gentagne økonomiske bekymringer.

- Det kunne jo være, at der var sket noget med Aksel, der gjorde, han ikke havde de samme behov længere. Er det så ikke meget godt, at kommunen stopper pengene for at gå ind og revurdere?

- Jo, det er da fint, de følger op på tingene. Det skal man da altid gøre. Men hvis noget skulle ændre sig hjemme ved os, så ville jeg da være den første til at ringe til kommunen og sige: Ved I hvad? Aksel er mirukaløst blevet rask, så jeg tager på arbejde i morgen, siger Linda Jensen.

Men efter flere år, hvor der har været måneder uden indtægt, håber Linda Jensen på, at der nu kan komme en blivende løsning på problemet

- Hvis det skal være en god løsning, der kan hjælpe mig og andre, som jeg kender, der har det her problem, så ville det være, at bekymringen blev taget fra os, og den løbende ydelse virkelig var løbende. Så vi ikke skal holde øje med, at den går ind - og bekymrer os om, hvornår den går ind, siger Linda Jensen.

99 kommentarer
Vis kommentarer