Muslimsk friskole mister retten til at drive skole

Den muslimske DIA Privatskole skal både fratages tilskud og retten til at drive skole, skriver styrelse.

Det skærpede tilsyn med landets friskoler skal for første gang føre til, at en skole helt mister retten til at drive skole.

Det fremgår af en påtænkt afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der siden september sidste år har ført tilsyn med den muslimske DIA Privatskole på Nørrebro i København.

At afgørelsen er påtænkt, betyder, at den ikke er endelig endnu. Skolen har frist til at svare 29. maj, og derefter vil der blive truffet en endelig afgørelse.

Styrelsen har tænkt sig at fratage skolen økonomisk støtte fra og med juni 2018, ligesom skolen skal tilbagebetale det meste af det tilskud, den har modtaget i år.

Desuden skal skolen miste retten til at drive skole efter friskoleloven, står der i den påtænkte afgørelse.

Styrelsen har særligt lagt vægt på, at skolens virke gennem længere tid har været præget af stridigheder mellem to grupperinger blandt forældrene på skolen.

- Jeg fik at vide, at vi kan gøre det på den nemme eller hårde måde, forklarer Michael Gravesen om episoden, hvor fædre til tidligere elever mødte op med uniformerede vagter og smed ham ud. Foto: Henning Hjorth Dansk politik 15-20 mænd trænger ind på muslimsk friskole: Vrede fædre smider skoleleder ud

Som følge deraf har skolen flere gange aflyst undervisning og holdt lukket.

- Det er således ikke styrelsens opfattelse, at skolen kan sikre børnene trygt undervisningsmiljø, som kan skabe rammerne for elevernes udvikling af demokratisk dannelse, udtaler styrelsens konstituerede direktør, Martin Larsen, i en skriftlig kommentar.

- Styrelsen er endvidere ikke betrygget i, at skolen lever op til kravet om, at en fri grundskoles undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, lyder det videre.

Det er især i de praktiske og musiske fag, at styrelsen har fundet mangler.

På 13 danske gymnasier er der lige nu et massivt flertal af enten indvandrere eller anden etnisk baggrund end dansk. Foto: Gorm Branderup Samfund Nye tal: Flertal af indvandrere på 13 gymnasier

98 kommentarer
Vis kommentarer