Nabolande frygter dansk skrotningsplan for atomaffald

Danmarks plan om at grave atomaffald ned på eksempelvis Lolland eller Bornholm får naboer til at reagere

De danske planer om at grave atomaffald fra Forsøgsstation Risø ned i et slutdepot et sted i Danmark fører nu til kritik fra flere af vores nabolande.

Det skriver fagbladet Ingeniøren, der har læst de høringssvar, som blandt andet Polen, Tyskland og Sverige har skrevet.

Se også: Britisk atomoprydning koster 8 gange OL

De tyske og polske myndigheder er så forbeholdne over for de danske planer, at de nærmest direkte frabeder sig, at affaldet placeres på Lolland eller Bornholm - tæt på de to landes respektive grænser.

Derudover opfordrer de svenske myndigheder det danske sundhedsministerium til at være langt mere grundig i vurderingen af affaldet i forhold til sikkerhed, klassificering af radioaktivitet og miljøpåvirkning.

Det er langt fra første gang, at de danske planer for et slutdepot for de 5-10.000 kubikmeter dansk atomaffald møder kritik.

112 Atomtog er kørt af sporet ved Paris

Tidligere har både tyske og svenske eksperter stemplet de geologiske undersøgelser som sikkerhedsmæssigt uacceptable og underkendt hele processen om etablering af et dansk slutdepot.

Det polske miljøministerium skriver i et høringssvar, som omhandler et eventuelt slutdepot på Bornholm, at man er særligt bekymret for de 233 kilo såkaldt særlige affald, som Danmark ligger inde med.

De 233 kilo består primært af brugte brændselsstave fra Risøs DR3-reaktor og skal efter planen deponeres med det øvrige danske affald.

Men det må Danmark ikke ifølge retningslinjerne fra Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA, mener det polske miljøministerium.

Måske tror du, at du har været på en slem ferie. Men se så her. (Collage: Jes Roger Petersen) Rejsetips Syv ferier du gerne vil hjem fra

Det danske koncept for et slutdepot er for overfladenært. Derfor må de brugte brændselsstave ikke placeres i depotet, mener de polske myndigheder.

De kræver derfor en afklaring af, hvad Danmark vil gøre, hvis ikke de 233 kilo særligt affald kan eksporteres til udlandet, som den danske regering flere gange tidligere har forsøgt over de seneste 10-15 år.

Efter planen skulle Folketinget i 2015 beslutte, hvad der skal ske med det danske atomaffald, men ifølge Ingeniørens kilder bliver beslutningen udskudt til i hvert fald efter folketingsvalget.

0 kommentarer
Vis kommentarer