Nægter at møde op i 'forligsen': Risikerer at blive hentet af politiet

Tre forhandlere nægter at møde i Forligsinstitionen. De risikerer at blive hentet af politiet. Forsker undrer sig

Tre fagforeningsfolk fra 3F i Aalborg nægter at møde op, selvom de er indkaldt til forhandlinger i Forligsinstitutionen, der ellers havde suspenderet forhandlingerne.

Det bekræfter Allan Busk, afdelingsformand i 3F Aalborg, over for Ekstra Bladet.

- De har sendt en mail til sekretæren og fortalt, at de ikke agter at møde op. De tør ikke sætte deres helbred på spil ved at tage fly og metro. De har børn, børnebørn og familie at tage hensyn til, og det har de gjort.

- Jeg har sendt alle mine andre medarbejdere hjem i dag, og som ansvarlig leder kan jeg ikke tvinge mine medarbejdere til at tage offentlig transport, siger han.

Konkret er den ene sygemeldt med influenza, mens de to andre ikke vil risikere turen til hovedstaden.

Forsker undrer sig
De indkaldte risikerer at blive hentet af politiet, og arbejdsmarkedsforsker fra Roskilde Universitet Bent Greve kan ikke huske, at det tidligere er sket, at forhandlingsparter nægter at møde op i Forligsinstitutionen.

- De er forpligtet til at møde op, når de bliver indkaldt. De kan ikke selv tage den vurdering, og de risikerer at blive hentet af politiet, siger han.

Samtidig undrer forskeren sig over, at de i det hele taget bliver indkaldt.

- Det forekommer overraskende, at forligsmanden fortsætter forhandlingerne. Dem, der sidder i forhandlingslokalet, skal jo tale med deres bagland, og derfor kan man godt undre sig over, at de undgår at forhandle de næste to uger. Og hvis de vil gøre det, kan de gøre det over eksempelvis Skype, siger han.

Det er ikke kun 3F i Aalborg, der er rasende over, at der nu er indkaldt til forhandlinger.

Kræver Folketinget griber ind
Tre andre fagforeningsformænd i 3F har sendt et hårdt angreb mod deres egen hovedorganisation FH og Forligsinstitutionen.

De tre er rasende over, at overenskomstforhandlingerne i dag er genoptaget, efter de onsdag aften blev suspenderet som følge af situationen omkring coronvirussens udbredelse.

Men i dag har Forligsmanden indkaldt FH og DA til nye forhandlinger på lørdag, og det er det, som de tre fagforeningsformænd raser mod:

'Han sætter gang i en proces, der vil kunne udløse en storkonflikt netop på det tidspunkt hvor coronavirussen ser ud til at peake.'

'Det eneste rigtige vil derfor være at Folketinget griber ind og sætter forhandlingerne i bero de næste 1-2 måneder. Det vil give parterne en reel mulighed for at nå hinanden – og undgå at vi udløser en storkonflikt midt i et epidemiramt Danmark,' lyder det i en pressemeddelelse, som er sendt til Ekstra Bladet, og som er underskrevet Thorkil Jansen, formand 3F TLB Århus, Ole Christensen, formand 3F Randers, John Ekebjerg Jakobsen, formand 3F København.

Over for Ekstra Bladet uddybet Thokil Jansen:

- Vi har en mand på vej derover, og han overvejer, om han skal tage hjem igen. Han er stærkt utilfreds med at blive indkaldt under disse forhold.

Under overenskomstforhandlinger er det sådan, at der er et udvalg, som sidder fysisk og forhandler, og så er der et bagland, som de kan gå ud og drøfte forhandlingerne med. Thorkil Jansen fortæller, at baglandet bliver indlogeret på hotel, hvor de bliver isoleret på værelserne, men at der bliver stillet møderum til rådighed, hvor de kan blive orienteret af hovedforhandlerne.

- Det er helt galt, at resten af Danmark skal blive hjemme, og så skal mine medarbejdere risikere liv og lemmer, siger han.

Tager corona alvorligt
I pressemeddelelsen fra Forligsinstitutionen, siger forligsmand Jan Reckendorff:

'Jeg valgte i går aftes at afbryde forhandlingerne i Forligsinstitutionen midlertidigt som følge af regeringens tiltag mod coronavirus/covid-19. Forligsinstitutionen har modtaget mange forlig, og jeg finder det derfor hensigtsmæssigt at fortsætte forhandlingerne om fornyelse af de overenskomster, hvor der endnu ikke er opnået forlig. Jeg har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på den store betydning, overenskomstforhandlingerne har for arbejdsmarkedets parter.'

'Forligsinstitutionen tager situationen med coronavirus/covid-19 meget alvorligt, og der vil derfor blive indført restriktive begrænsninger for, hvor mange personer der kan deltage i forhandlingerne og opholde sig i Forligsinstitutionen. Parterne vil blive orienteret herom i forbindelse med indkaldelse til forhandling.'

'Jeg opfordrer indtrængende alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er opnået forlig, til at fremskynde forhandlingerne om at forny overenskomsterne mest muligt med henblik på en afklaring.

Forhandlingerne fortsætter således i regi af Forligsinstitutionen og dermed inden for forligsmandslovens rammer. Forligsinstitutionen har fortsat ansvaret for den overordnede styring af det samlede forhandlingsforløb. Forhandlingerne foregår dog fortsat direkte mellem overenskomstparterne, medmindre der er anmodet om Forligsinstitutionens bistand.'