Annonce:
Annonce:

Nu falder hammeren: Styrelse saver skandaleskole over

Et mærkbart lønsmæk til sekretariatschefen, mere voksenopsyn og en markant reducering af de frivillige børns arbejdstid er bare nogle af de ting, Danske Skoleelever skal se at få ført ud i livet, hvis foreningen ikke skal miste sine offentlige milliontilskud. Det viser det foreløbige resultat af et månedlangt tilsyn

Ekstra Bladet kunne 4. maj fortælle, at den mangeårige sekretariatschef for den skandaleramte forening Danske Skoleelever, Robert Holst Andersen, var stoppet, og at det i stedet var foreningens souschef, Claus Drachmann, der var konstitueret leder. Dette gør sig stadig gældende, men Robert Holst Andersen fremgår fortsat på listen over ansatte på foreningens hjemmeside.
Ekstra Bladet kunne 4. maj fortælle, at den mangeårige sekretariatschef for den skandaleramte forening Danske Skoleelever, Robert Holst Andersen, var stoppet, og at det i stedet var foreningens souschef, Claus Drachmann, der var konstitueret leder. Dette gør sig stadig gældende, men Robert Holst Andersen fremgår fortsat på listen over ansatte på foreningens hjemmeside.
Annonce:
Følg Samfund

Det var ikke andet end 'en lang række onde og forkerte beskyldninger', da Ekstra Bladet i januar og februar bragte en lang række afsløringer om yderst kritisable forhold i foreningen Danske Skoleelever.

Det var i hvert fald længe Danske Skoleelevers egen udlægning, men nu lægger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet altså i ovnen til at revse foreningen for selvsamme forhold.

Det viser et udkast til afgørelsen af det tilsyn, som Undervisningsministeriet i februar igangsatte via Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i kølvandet på Ekstra Bladets afsløringer.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Annonce:

'Ned i løn!'
Undervisningsministeriet igangsatte 7. februar det omfattende tilsyn af Danske Skoleelever, efter at Ekstra Bladet i dagene inden bl.a. havde kunnet fortælle, hvordan foreningen i årevis havde sat mindreårige frivillige til at knokle op mod 80 timer om ugen og havde ladet selvsamme besvare opkald fra voldsramte og selvmordstruede børn på foreningens offentligt finansierede elevtelefon uden opsyn af voksne.

Sideløbende havde sekretariatschef Robert Holst Andersen tiltusket sig en personlig årsløn på mere end en million ved forhandlinger med foreningens formandskab, der ligeledes består af børn.

Og netop sekretariatschefens løn er da også noget af det, styrelsen nu slår hårdt ned på.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Støtte fra uvildig voksen
Præcis hvor stor en gage det til sidst lykkedes Robert Holst Andersen at få 'oparbejdet', er overstreget i udkastet til afgørelsen. Det fremgår dog, at styrelsen finder den 'for høj', og at det fremover vil være en tilskudsbetingelse, at lønnen 'fastsættes til et rimeligt lønniveau' - og maksimalt til 975.000 kroner om året inklusive pension.

Annonce:

Ekstra Bladet kunne i maj fortælle, at Robert Holst Andersen var trådt tilbage, og at souschef Claus Drachmann var konstitueret som ny sekretariatschef.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Robert Holst Andersen, der har stået i spidsen for Danske Skoleelever siden foreningens start - de seneste mange år som sekretariatschef - er endegyldigt fortid i foreningen.
Robert Holst Andersen, der har stået i spidsen for Danske Skoleelever siden foreningens start - de seneste mange år som sekretariatschef - er endegyldigt fortid i foreningen.
 

Foruden den lønmæssige nedjustering kræver styrelsen desuden, at den mindreårige bestyrelse, herunder formandskabet, i Danske Skoleelever i fremtiden skal tilknyttes en ekstern rådgiver, som skal vejlede børnene om juridiske og økonomiske forhold, og som skal 'bistå bestyrelsen i lønforhandlinger' med netop sekretariatschefen.

Ifølge udkastet vil det desuden fremadrettet være et krav, at den pågældende rådgiver ikke bare godkendes af Danske Skoleelever, men også af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Mere voksenopsyn
Listen af krav fra myndighederne stopper dog langtfra her.

Annonce:

Arbejdstilsynet har nemlig på foranledning af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsyn vurderet, at Danske Skoleelever hverken har overholdt reglerne for daglig maksimal arbejdstid, hviletid og fridøgn for de unge, der har arbejdet frivilligt for foreningens sekretariat.

Det har, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, resulteret i en række påbud, som Danske Skoleelever ifølge tilsynsrapporten dog har valgt at påklage.

Derudover konstaterer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som Ekstra Bladet har afsløret, at de mindreårige, der bor og arbejder på Danske Skoleelevers sekretariat, er uden opsyn af voksne uden for kontortid, ligesom de heller ingen støtte har haft, når de har bemandet elevtelefonen efter klokken 16.

Også dette får nu styrelsen til at kræve, at foreningen sørger for, at der er opsyn med de frivillige uden for normal kontortid.  

16-årige Bjørn Otto Juhl Hansen startede som frivillig i Danske Skoleelevers sekretariat efter sommerferien 2021. Han stoppede igen i oktober måned og stod sidenhen frem med kras kritik af organisationen. Foto: Jonathan Damslund
16-årige Bjørn Otto Juhl Hansen startede som frivillig i Danske Skoleelevers sekretariat efter sommerferien 2021. Han stoppede igen i oktober måned og stod sidenhen frem med kras kritik af organisationen. Foto: Jonathan Damslund
 

Pengekassen genåbnes
Danske Skoleelever har i perioden 2015-2021 modtaget cirka 54 millioner kroner i offentlig støtte. Myndighederne har dog haft stoppet alle offentlige tilskud til foreningen, mens tilsynet har stået på.   

Annonce:

Ekstra Bladet har bedt både nuværende formand for Danske Skoleelever, Mille Borgen Mikkelsen, og Danske Skoleelevers konstituerede sekretariatschef, Claus Drachmann, om en kommentar til udkastet til styrelsens tilsynsnotat.

Helt konkret har Ekstra Bladet spurgt, hvordan foreningen forholder sig til styrelsens udmeldinger, og om foreningen forventer at kunne og ville leve op til de mange betingelser.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Sekretariatschef færdig
I et skriftligt svar fra henholdsvis formand Mille Borgen Mikkelsen, tiltrædende formand Marie Holt Hermansen og Claus Drachmann, konstitueret sekretariatschef, noteres det, at foreningen nu igen modtager sine tilskud. Det tilføjes:

- Danske Skoleelever (...) er allerede i en god og tæt dialog med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om dette (udkastet til tilsynsnotatet, red.) og de foreløbige opstillede bevillingskrav for 2023. Det vigtigste for Danske Skoleelever er, at vi som forening til enhver tid stilles på lige vilkår med alle andre foreninger.

Derudover har Ekstra Bladet spurgt, hvorvidt det forventes, at Robert Holst Andersen, der i skrivende stund stadig fremgår som ansat på organisationens hjemmeside, kan vende tilbage, når styrelsens endelige afgørelse foreligger. Til det lyder det korte svar:

- Robert Holst Andersen er ikke længere tilknyttet Danske Skoleelever, og vi ønsker ham alt det bedste i fremtiden.

Sagen kort

Ekstra Bladet har siden februar afdækket, hvordan interesseorganisationen Danske Skoleelever, der årligt modtager millioner af kroner i støtte fra det offentlige, i årevis har udnyttet børn.

Således har en række tidligere mindreårige frivillige fortalt, hvordan foreningen fik dem til at arbejde op mod 80 timer om ugen under påskud af, at de til gengæld ville modtage et 'efterskolelignende ophold' på organisationens sekretariat i Aarhus.

Derudover har tidligere frivillige i detaljer beskrevet, hvordan de alle - uden hjælp fra voksne - har håndteret opkald fra voldsramte, selvmordstruede børn på Danske Skoleelevers Elevtelefon, som årligt modtager cirka to millioner kroner fra staten.

Sidenhen har Ekstra Bladet afsløret, hvordan Robert Holst Andersen i årevis har forhandlet sin løn med mindreårige og på den måde oparbejdet en betragtelig milliongage. En gage, foreningen dog - til trods for at myndighederne har krævet at få indblik - gentagne gange har afvist at oplyse alle detaljerne omkring. 

Alligevel har den erfarne sekretariatschef gang på gang afvist at lade sig interviewe og har i stedet skubbet Danske Skoleelevers mindreårige formand foran sig.

Sidenhen kunne Ekstra Bladet så afsløre, hvordan Egmont Fonden i 2019 stoppede sin millionstøtte til foreningen, efter en særlig revisionsundersøgelse havde konkluderet, at der var en iboende risiko for, at Danske Skoleelever misbrugte fondens millioner.

Efterfølgende kom det frem, at foreningens ledelse få år forinden, ifølge daværende ansatte, forsøgte at få dem til at underskrive kontrakter, de ingenlunde kunne stå indenfor, vedrørende selvsamme fond.

Sidenhen har også Novo Nordisk Fonden og Trygfonden besluttet at tilbageholde deres støtte.

Desuden har Aarhus Kommune indledt en sag mod Danske Skoleelever, fordi foreningen ikke har haft de nødvendige tilladelser til at have børn og unge boende på sit sekretariat i et helt skoleår.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*
Annonce:
København skal være en by i provinsen
Annonce:
Annonce:

... Dom over Haas

Annonce:
Annonce: