Nu overtager Danmark kommandoen over Nato-flådestyrke

Fregatten "Niels Juel" og skibet "Esbern Snare" er kommandoskibe, når Danmark har kommando over Nato-flåde.

Danmark overtager mandag med søværnet i spidsen øverstkommandoen for en af Natos stående flådestyrker i Nordatlanten.

Nemlig SNMG1, Standing Nato Maritime Group 1.

Flådestyrkens opgave er at vise Natos tilstedeværelse, at der er samhørighed, samt at Nato er i stand til at stille med en flådestyrke.

Det fortæller kontreadmiral og chef for søværnet Torben Mikkelsen.

- De allervigtigste opgaver for sådan en stående flådestyrke er at være i stand til at være klar på umiddelbar beredskab. Så det smukke er jo, at de øver og træner sammen, at de hele tiden gør sig klar og holder sig skarpe.

- Og hvis der måtte blive brug for dem, så kan man kalde på dem med ganske kort varsel, forklarer kontreadmiralen.

Det første halvår indsættes fregatten "Niels Juel" som kommandoskib. I andet halvår tager støtteskibet "Esbern Snare" over.

De to skibe skal primært operere i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Samlet vil der i perioden blive indsat omkring 150 mand.

Den første chef bliver flotilleadmiral Søren Thinggaard Larsen. Efter ham tager kommandør og chefen for søværnets 2. eskadre, Carsten Fjord-Larsen, over.

Som øverstkommanderende bliver Danmarks opgave at lede og træne flådestyrken, forklarer Torben Mikkelsen.

Det er dog stadig i forhold til de krav, som Nato har. Eksempelvis i forhold til hvilke øvelser flådestyrken skal deltage i, og hvor man ønsker Natos tilstedeværelse.

Kommandoen går hvert år på skift. Danmark overtager kommandoen fra Norge og giver den videre igen i 2019 til et andet medlemsland.

I år bliver ikke første gang, at Danmark er øverstkommanderende. De foregående gange har der dog været en anden operation i fokus, fortæller Torben Mikkelsen.

- De sidste par gange har man haft en operation nede i Det Indiske Ocean - antipirateri-missionen - der har man blandt andet brugt de stående flådestyrker til at løse den. Så de sidste par gange har vi sådan set været involveret i den mission.

- Det kommende år bliver planen at operere i den nordlige del af alliancens ansvarsområde inklusive Østersøen, fortæller kontreadmiralen.

SNMG1 udgør sammen med SNMG2 en af Natos hurtige reaktionstyrker. SNMG1 er en multinational maritimstyrke, som består af skibe fra de allierede lande.