Ny Airbnb-aftale: Det betyder det for dig

Skatteministeren håber, at der nu kan indgås en aftale med Airbnb om indberetning til Skat.

Foto: Joachim Adrian
Foto: Joachim Adrian

Et flertal i Folketinget er enig om en ny udlejningsaftale.

Aftalen indfører et bundfradrag på 28.000 kroner per ejendom for korttidsudlejning af helårsboliger.

Dermed tager regeringen med opbakning fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale det første skridt mod at sikre skattebetaling for udlejning via eksempelvis Airbnb.

- Vi får sikret, at deleøkonomien kan vokse, så danskerne kan dele deres bil, båd og bolig, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) om den nye politiske aftale.

- Det, vi har aftalt, er en ordentlig gulerod, hvis man indberetter. Og en ordentlig pisk, hvis man ikke indberetter, siger han.

Hidtil har Airbnb ikke indberettet, hvor mange dage og til hvilken pris boliger bliver udlejet via selskabets platform.

Dermed har boligejere reelt skattefrit kunne udleje boligen via den verdensomspændende portal.

Skatteministeren håber, at Airbnb efter at have set aftalen vil gå med på at indberette danskernes udlejning til Skat.

Ud over at indføre et nyt bundfradrag sætter aftalen samtidig en maksimumgrænse på, hvor mange dage man privat må korttidsudleje en helårsbolig. Maksimumgrænsen bliver på 70 udlejningsdage om året.

Den enkelte kommune kan dog beslutte, at borgerne kan korttidsudleje deres helårsboliger i op til 100 dage årligt.

Betingelsen for maksimumgrænsen er, at udlejning kun sker gennem en tredjepart, der indberetter udlejerens fulde lejeindtægter til skattemyndighederne.

- Det handler om at få deleøkonomien under kontrol, siger Socialdemokratiets Peter Hummelgaard.

Han tilføjer:

- Vi prøver først med guleroden. Hvis det så viser sig, at virksomheder som Airbnb ikke vil indgå aftaler, så må vi se på, om vi helt og aldeles må lukke ned for det her.

- Det handler om at dele sin bolig. Ikke om at drive udlejningsvirksomhed og deltage i en karrusel, som gør, at boligpriserne bliver ved med at stige i de store byer, siger Peter Hummelgaard.

FAKTA: Her er de nye fradrag for udlejning af din bolig

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale indgik tirsdag en aftale, som ændrer vilkårene for udlejning.

Her kan du læse hovedpunkterne:

* Hidtil har bundfradraget ved udlejning af egen bolig været på 1,33 procent af ejendomsværdien, dog altid mindst 24.000 kroner. Det bliver ændret med aftalen.

* Fremover er bundfradrag ved korttidsudlejning af helårsboliger på 28.000 kroner årligt per ejendom.

* Man kan ikke længere bruge reglen om 1,33 procent af ejendomsværdien. Det vil ramme danskere med de dyreste boliger, som nu får et mindre fradrag.

* For sommerhuse forhøjes bundfradraget ved udlejning til 40.000 kroner årligt per ejendom.

* Begge bundfradrag gælder, hvis udlejerens fulde lejeindtægter indberettes af en tredjepart - ellers er det på 11.000 kroner årligt.

* Aftalen indfører samtidig et nyt bundfradrag på 10.000 kroner årligt ved udlejning af bil, båd, campingvogn, autocamper og camplet.

* Der kommer en ny digital indberetningsløsning, så deleøkonomiske virksomheder kan indberette lejeindtægter til skattemyndighederne på vegne af deres udlejere.

* Der kommer bedre vejledning og hjælp til deleøkonomiske virksomheder i forhold til indberetning til skattemyndighederne.

* Der skal ske en målrettet skattekontrol med deleøkonomiske platforme og udlejere. Skattemyndighederne vil blandt andet for indkomstårene 2018-2020 gennemføre et kontrolprojekt.

* Ret til privat korttidsudlejning af helårsboliger i op til 70 dage om året uden kommunens samtykke, såfremt udlejning kun sker gennem en tredjepart, der indberetter udlejerens fulde lejeindtægter til skattemyndighederne.

* Den enkelte kommune kan beslutte, at borgerne kan korttidsudleje deres helårsboliger i op til 100 dage årligt. Medmindre de konkrete forhold på det lokale boligmarked taler imod.

* Hvis udlejning ikke kun sker gennem en tredjepart, der foretager indberetning til skattemyndighederne, kan boligen kun udlejes op til 30 dage årligt.

* Skatteminister Karsten Lauritzen (V) håber, at aftalen vil bane vejen for en opfølgende aftale med Airbnb om indberetning af danskernes udlejning til Skat.

Kilde: Skatteministeriet.

77 kommentarer
Vis kommentarer