Ny liste: Over 2000 danske arter er truede

Både vildsvin, ål og fiskeørnen er blandt de mest truede arter i Danmark

Fiskeørnen er et sjældendt syn. Den er er nemlig kritisk truet i Danmark. Foto: Per Rasmussen
Fiskeørnen er et sjældendt syn. Den er er nemlig kritisk truet i Danmark. Foto: Per Rasmussen

Efter seks års arbejde er forskere nu klar med en ny såkaldt rødliste, der gør status over, hvordan det står til med de danske plante-, dyre- og svampearter.

Overordnet er konklusionen, at arterne generelt er blevet mere truede, oplyser Aarhus Universitet, som står bag rødlisten. Listen er for første gang siden 2010 blevet opdateret.

I alt er 2233 dyre- og plantearter enten sårbare, truede, kritisk truede eller decideret uddøde.

Blandt de kritisk truede dyr er fiskeørnen, ålen, den hvide stork, dværgmågen, rødhovedede ænder, vildsvin og en række forskellige bier.

Der er en del sommerfugle, der er meget tæt på at uddø. Foto: Jan Jørgensen/Ritzau Scanpix
Der er en del sommerfugle, der er meget tæt på at uddø. Foto: Jan Jørgensen/Ritzau Scanpix

Universitet oplyser, at der efter nøje analyse af de nye vurderinger ses 'en lille - men statistisk signifikant – tilbagegang for de danske arter samlet set'.

Rødlisten er en oversigt over arter, der enten er forsvundet i nyere tid, er i fare for at forsvinde, eller er sjældne.

Af de 10.683 arter, som er vurderet på rødlisten, er 386 arter forsvundet fra den danske natur, 376 er kritisk truede, 663 er truede, 802 er sårbare, 568 er næsten truede.

Rødlisten

De lidt mere end 10.000 rødlistevurderede arter er opdelt i følgende kategorier:

* 389 arter (3,6 procent) er regionalt uddøde og forsvundet fra den danske natur.

Det vurderes således, at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ af arten, som havde en reel mulighed for reproduktion i Danmark, er forsvundet.

* 379 arter (3,6 procent) er kritisk truede og har således ekstremt høj risiko for at uddø i den vilde natur.

* 663 arter (6,2 procent) er truede og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur.

* 802 arter (7,5 procent) er sårbare og har således stor risiko for at uddø i den vilde natur.

* 568 arter (5,3 procent) er næsten truede, hvilket betyder, at de er tæt på at opfylde kriterierne for at være truede - kritisk truet, truet eller sårbar.

* 1638 arter (15,4 procent har) utilstrækkelige data om udbredelse og bestandsstatus til en vurdering af deres risiko for at uddø.

* 6224 arter (58,4 procent) er livskraftige og dermed i mindre fare for at uddø end de rødlistede arter.

Kilder: Aarhus Universitet.

For 1638 arter er der utilstrækkelige data om udbredelsen, mens 6224 arter vurderes som livskraftige.

Danske plante-, dyre- og svampearter er blevet mere truede. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Danske plante-, dyre- og svampearter er blevet mere truede. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ser man på de aktuelle trends for truede og næsten truede arter, er cirka 2,5 procent af arterne i fremgang, mens lidt over 15 procent vurderes at være i tilbagegang, oplyser Aarhus Universitet.

Omkring 11 procent af arterne er stabile og for resten af arterne kender forskerne ikke trenden.

Listen omfatter karplanter, svampe, mosser, laver, fugle, pattedyr, fisk, padder, krybdyr, sommerfugle, bier, guldsmede, græshopper, døgnfluer, vårfluer, slørvinger, adskillige grupper af biller, græshopper, svirrefluer og edderkopper.

62 kommentarer
Vis kommentarer