Ny målemetode: Produktiviteten i grundskolen står stille

I perioden fra 1995 til 2013 har vismændene ikke kunnet konstatere udvikling i skolernes produktivitet

Begrebet produktivitet bruges mest i private erhverv og måler, i hvor høj grad virksomheder eller brancher over tid er i stand til at skabe større værdi per krone, der bliver puttet ind i produktionen.

Men nu har formandskabet for Det Økonomiske Råd - populært kaldet vismændene - gjort et behjertet forsøg på at opgøre produktivitet i den offentlige sektor.

Resultatet kan man læse i den produktivitetsrapport, der er udkommet tirsdag.

Foruden en analyse af den generelle produktivitet i Danmark har økonomerne zoomet ind på grundskolen og gymnasierne for at vurdere, om man her er blevet bedre til at få noget ud af skattekronerne.

På grundskolens område har man sammenholdt udgifterne til folkeskolen med resultaterne af de tilbagevendende Pisa-undersøgelser.

Resultatet er noget nedslående, idet man fra 1993 til 2013 ikke har kunnet konstatere nogen stigning i produktiviteten.

Vismand Carl-Johan Dalgaard erkender dog, at det er en vanskelig øvelse på den måde at sætte tal på den værditilvækst, der foregår på skolerne.

Han mener dog, at der er tale om en forbedring i forhold til tidligere. Her brugte man brugte antal elever eller antallet af undervisningstimer som mål for skolernes produktion.

- Med det nye mål for produktivitet i grundskolen tager vi et skridt i retning af et mål, som medtager undervisningens kvalitet og dermed hvor meget læring, der finder sted i skolen.

- Men der er fortsat rig mulighed for forbedringer af målet, eksempelvis ved at inddrage trivsel som en kvalitetsdimension. Men her har vi ydet et første bidrag, siger han.

Vismændenes analyse viser derudover, at produktiviteten i servicefagene i Danmark er nedadgående, men at det er en tendens, vi deler med andre lande.

Sammenligner man med de øvrige europæiske lande i OECD, ligger Danmark godt placeret. I hvert fald når det gælder industrien og de servicefag, der er udsat for international konkurrence.

Omvendt ser det ud til at knibe for den del af servicefaktoren, der henvender sig til hjemmemarkedet.

Vismændene skal én gang om året udgive en produktivitetsrapport. Den kommer oven i de to årlige rapporter om dansk økonomi og den miljøøkonomiske rapport, der også udkommer én gang om året.

Egentlig skulle den nye produktivitetsrapport være udkommet i december. Men den måtte udskydes på grund af beslutningen om, at Det Økonomiske Råd skulle flyttes til Horsens.

Et stort antal opsigelser blandt de ansatte økonomer betød, at man ikke havde tilstrækkeligt med personale til at udarbejde rapporten i tide.