Ny undersøgelse: Læger lytter ikke til pårørende

Mange syge patienter føler ikke, at lægerne tager deres pårørende alvorligt, når de fortæller lægerne om deres bekymringer

Ove Gaardboe, overlæge i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Han mener, at det danske sundhedspersonale har en udfordring, når pårørende oplever ikke at blive lyttet til. (Foto: Claus Bonnerup)
Ove Gaardboe, overlæge i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Han mener, at det danske sundhedspersonale har en udfordring, når pårørende oplever ikke at blive lyttet til. (Foto: Claus Bonnerup)

Op mod hver fjerde danske patient føler ikke, at deres pårørende bliver lyttet til eller involveret af læger og sygeplejersker, når de er syge.

Det viser Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser for 2015 (LUP), der bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 164.805 danske patienter.

Sådan ser Malthe ud i dag efter han fik opereret sit øje ud. Han har fået en lille akrylprotese i, hvor det venstre øje sad. Foto: Ditte Lysgaard Holm Samfund Malthes øje var fuld af kræft: Lægerne lyttede ikke

Undersøgelsen viser, at op mod 28 procent af patienterne har den oplevelse, at sundhedspersonalet ikke giver deres pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling og pleje, når de er syge.

 

Og det er bekymrende, mener Annette Wandel, chef for kvalitet og politik i Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet.

– Man ved, at de pårørende har en særlig viden som de sundhedsprofessionelle kan bruge, og det handler om, at de pårørende kender patientens normale tilstand. De pårørende kan komme med vigtig viden om, at her er noget, der er anderledes end vi plejer at opleve, og som kan være tegn på, at der er noget galt. Den viden skal sundhedsvæsenet bruge, og det er de ikke altid gode til, siger hun.

Skal tages alvorligt
Hun fortæller, at det for læger og sundhedspersonale handler om at huske at inddrage de pårørende.

– Sundhedsvæsenet skal tage pårørendes observationer meget alvorligt, fordi de kan være med til at identificere fejl, siger Annette Wandel.

– Pårørende har en viden, ikke mindst når det gælder et barn, men også når det gælder ens ægtefælle eller mor, som kan være virkelig vigtig information til at få opdaget, hvis der noget, lægerne skal være opmærksomme på, fortsætter hun.

I en anden ny undersøgelse, hvor det er de pårørende, der er blevet spurgt, er det knap halvdelen, der ikke oplever, at de bliver lyttet til eller inddraget af sundhedspersonalet, når deres nærmeste er indlagt.

Sådan ser Malthe ud i dag efter han fik opereret sit øje ud. Han har fået en lille akrylprotese i, hvor det venstre øje sad. Foto: Ditte Lysgaard Holm Samfund Malthes øje var fuld af kræft: Lægerne lyttede ikke

Til gengæld har de velforberedte pårørende en bedre oplevelse med sundhedsvæsenet end uforberedte pårørende.

De oplever i højere grad at blive inddraget af personalet i de beslutninger, der skal træffes omkring den syge patient.

Det viser undersøgelsen, som er gennemført af Defactum, tidligere CFK – Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling – på vegne af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden.

Vi har en udfordring
– Den pårørende kan sammen med patient og sundhedspersonale opnå endnu bedre forståelse for patientens samlede situation. Patienten bliver mere tryg, behandlingen bliver mere kvalificeret, og opfølgningen bliver bedre, siger Ove Gaardboe, overlæge i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Undersøgelsen viser, at ca. halvdelen (46 procent) af pårørende i undersøgelsen, der har besøgt patienten under indlæggelsen, oplever, at de 'i mindre grad' eller 'slet ikke' blev inddraget af personalet, når der skulle træffes beslutninger.

Mere end hver tredje (38 procent) oplever 'i mindre grad' eller 'slet ikke', at personalet er interesseret i den viden, de pårørende kan bidrage med.

– Personalet vil generelt gerne lytte til de pårørende, men når så mange pårørende oplever det stik modsatte, har vi en udfordring, som skal løses, siger Ove Gaardboe.

 

 

64 kommentarer
Vis kommentarer