Nykredit får lov at hæve bidragssatser for gamle lån

Konkurrencerådet har sagt god for at sløjfe loft over bidragssatser for lån, der er optaget før fusion

Nykredit-kunder med lån, der er stiftet før fusionen med Totalkredit, kan alligevel ikke være sikre på at undgå bidragsforhøjelser.

Konkurrencerådet har onsdag accepteret, at nye tilsagn fra Nykredit kan erstatte det gamle loft over bidragssatserne. Loftet blev sat i forbindelse med fusionen af Totalkredit og Nykredit i 2003.

Dengang ville man forhindre, at fusionen og den mindre konkurrence på realkreditmarkedet blev brugt som løftestang for at hæve bidragssatserne.

I 2016 bad Nykredit imidlertid om lov til at hæve satserne. Det har selskabet altså fået lov til nu.

- Vi ser et grundlag for at tillade en vis stigning i bidragssatserne for nogle af de eksisterende lån i Nykredit Realkredit.

- Men bidragssatserne vil fortsat være de klart laveste i markedet. De eksisterende lån i Nykredit Realkredit vil også fortsat være beskyttet mod stigende bidrag, siger Konkurrencerådets formand, Christian Schultz, i en pressemeddelelse.

De nye tilsagn fra Nykredit, som erstatter det gamle, går blandt andet ud på, at nuværende kunder med fastforrentede lån med afdrag fortsat ikke kan få hævet bidragssatsen på deres lån.

Kunder med andre lån risikerer derimod bidragsstigninger på op til 0,15 procentpoint.

Samtidig vil nye kunder i Nykredit i nogle tilfælde ikke blive opkrævet kurtage og kursskæring. Det gælder, hvis de opsiger deres lån indtil seks måneder efter en eventuel stigning i bidragssatserne.

Anders Jensen, der er koncernchef i Nykredit, er ikke helt enig i Konkurrencerådets analyse og konklusioner.

- Når det er sagt, så er vi tilfredse med, at det er lykkedes at blive enige om en aftale, der sætter nye rammer for prissætningen på lån til boligejere i Nykredit Realkredit.

- Vi vil nu overveje vores fremtidige prisstruktur på private lån i Nykredit Realkredit, siger han.

Selv om tidligere Nykredit-lån altså har haft et loft over bidragssatserne, så har langt de fleste kunder i Nykredit-koncernen oplevet, at deres bidragssatser er steget betragteligt de senere år.

Det skyldes, at Nykredit har ladet Totalkredit - som ikke har været omfattet af loftet - udstede lånene.

Cirka 700.000 kunder har lån i totalkredit, mens Nykredit Realkredit har 75.000 kunder. 15.00 af disse har fastforrentede lån med afdrag.