Nyt drama: Dommer udskyder Britta-sagen

Den svindelmistænkte Britta Nielsen forklarer sig alligevel ikke i retten i dag

Hvad er op og ned? Ekstra Bladets journalist Jonas Skov Nielsen var til stede i retten og forklarer her sagens udvikling

Det er ikke mange ord, offentligheden har hørt fra den svindelmistænkte Britta Nielsen, siden hun blev anholdt 5. november 2018.

I dag i retten skulle hun have forklaret baggrunden for svindlen, men det er nu udsat til 5. november. Dermed kommer Britta Nielsen først med en forklaring på årsdagen for sin anholdelse i Sydafrika.

Udskydelsen skyldes en fejde mellem Brittas forsvarer, Nima Nabipour, og anklagemyndigheden. Nima Nabipour har krævet en redegørelse for, hvorfor han ikke har fået alle dokumenter om forløbet for Britta Nielsens udlevering fra Sydafrika til Danmark

Redegørelsen lå ikke klar ved retsmødet i dag, og dommer Vivi Sønderskov Møller oplyser derfor, at det ikke giver mening at afhøre Britta Nielsen, før denne foreligger.

Anklagemyndigheden har tidligere erkendt, at det var en fejl, at udleveringsaftalen mellem Britta Nielsen og de danske myndigheder ikke var kommet med i de dokumenter, der omhandler sagen.

Samfund Kreditkortet afslører Britta: Her shoppede hun løs

Næste retsmøde er derfor udsat til 5. november.

Nima Nabipour forklarer, at der er i alt 24 punkter, som han ønsker at få redegjort af anklagemyndigheden.

- Det er 24 punkter, som jeg har bedt dem redegøre for - og det arbejder de på, kan jeg forstå. Indtil vi har de svar - og det var retten og anklagemyndigheden enige i - giver det ikke meget mening at påbegynde sagen, siger han.

- Jeg kan ikke gå meget nærmere ind i hvilke 24 punkter.

Nima Nabipour erkendte også, at omdrejningspunktet for redegørelsen 'meget vel' kunne være anvendelsen af straffelovens paragraf 88, der giver mulighed for en forhøjet straf til Britta Nielsen. Da Britta Nielsen skrev under på udleveringsaftalen, gav hun også tilladelse til, at hun kunne blive tiltalt for alle paragraffer.

- Så det hænger sammen med den straf, din klient kan få?

- Ja, blandt andet.

Her ses Britta Nielsen på safari, inden hun selv blev jaget vildt. Privatfoto 112 Brittas vilde flugt: Snød politiet tre gange

- Var det den manglende redegørelse, du diskuterede med Britta, da I kort forlod retslokalet?

- Jeg har tavshedspligt i forhold til, hvad jeg drøfter med min klient, så det kan jeg desværre ikke komme ind på.

- Mener du stadig, at det er uforståeligt, at du ikke fik udleveret alle dokumenter om udleveringen?

- Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det var en simpel fejl, eller hvad der ellers ligger bagved. Men jeg mener altid, at det er uforståeligt, når forsvarer ikke har adgang til det fulde sagsmateriale. Det mener jeg er et ganske afgørende retssikkerhedsprincip, vi har her i landet; at forsvarer skal have adgang til det samme som anklagemyndigheden.

Det var en tydeligt irriteret anklager, Kia Reumert, der forlod retslokalet lang tid efter alle andre. Hun fik vrisset, at det var 'irriterende, at man ikke kunne komme i gang med sagen'.

Da Ekstra Bladet spurgte om en kommentar, havde hun dog ikke lyst til at tale. Det eneste, hun ville fortælle, var, at de lige nu arbejder på at få svaret på de 24 punkter, som Nima Nabipour har krævet.

Britta Nielsen er tiltalt for gennem sit arbejde i Socialstyrelsen at have overført omkring 117 millioner kroner til sig selv. Hun har erkendt at have foretaget overførsler - dog ikke alle beløb og tidspunkter.

§ 88 i Straffeloven

Betyder at en tiltalt kan få halvdelen af den højeste straf vedkommende dømmes for oveni. Det vil sige i princippet sige, at hvis Britta Nielsen bliver dømt skyldig i groft bedrageri og får 8 års fængsel, så kan hun efter paragraf 88 få yderligere 4 år oveni.

Ordlyden af paragraf 88:

'Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere lovovertrædelser, fastsættes der for disse en fælles straf inden for den foreskrevne strafferamme eller, hvis flere strafferammer kommer i betragtning, den strengeste af disse. Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogen af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve.'

220 kommentarer
Vis kommentarer