Odense Kommune dømt for at fyre ergoterapeuter på barsel

Det koster Odense Kommune knap en million kroner, at man tilbage i 2010 fyrede tre ergoterapeuter på barsel

Det var i strid med ligebehandlingsloven, da Odense Kommune i 2010 fyrede tre ergoterapeuter, mens de var på barsel.

Det har Østre Landsret fastslået i en dom, der efter en årelang juridisk kamp sikrer de tre kvinder både moralsk og økonomisk oprejsning.

Striden startede i 2010, da Odense Kommune i forbindelse med besparelser valgte at afskedige i alt seks fastansatte ergoterapeuter - herunder de tre kvinder, der var på barsel.

I dommen anerkender Østre Landsret behovet for at spare. Problemet er imidlertid, at kommunen inden fyringerne ikke udarbejdede en skriftlig vurdering af medarbejdernes kompetencer, der belyser den konkrete udvælgelse af, hvem der skulle fyres.

Dermed mener landsretten ikke, at Odense Kommune kan bevise, at afskedigelserne ikke bundede i den omstændighed, at de tre ergoterapeuter var på barsel.

- Der er et vigtigt signal i, at Østre Landsret så klart i sin afgørelse fastslår, at man ikke kan afskedige gravide eller barslende, uden at det sker på et objektivt og velbegrundet grundlag, siger formand i Ergoterapeutforeningen Tina Nør Langager i en udtalelse.

Gennem hele sagen har Odense Kommune holdt på sin ret. Således afviste kommunen at betale, selvom Ligebehandlingsnævnet allerede i 2012 bestemte, at kvinderne var berettiget til erstatning.

Ikke desto mindre undlod kommunen at betale, og derfor indbragte Ligebehandlingsnævnet sagen for retten.

I første omgang faldt det ud til kommunens fordel, da Retten i Odense i 2014 blåstemplede kommunens adfærd. Men den afgørelse var altså den forkerte, har landsretten forleden slået fast.

Dommen betyder, at Odense Kommune sammenlagt skal betale de tre ergoterapeuter 805.000 kroner. Hertil kommer sagsomkostninger på 158.000 kroner.

4 kommentarer
Vis kommentarer