Oprør i bagmandspolitiet: Chefen kaldes Kim Jong-Il

Ansatte kalder chefen for bagmandspolitiet Kim Jong-Il, fremgår det af hemmelig rapport.

Ansatte i SØIK kommer med en stærk kritik af chefen Morten Niels Jakobsen. Foto: Jens Dresling og AP
Ansatte i SØIK kommer med en stærk kritik af chefen Morten Niels Jakobsen. Foto: Jens Dresling og AP

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Mens bagmandspolitiet(SØIK lige nu prøver at finde de 12,3 milliarder skattekroner, som er svindlet fra SKAT, så er SØIK kastet ud i et historisk hårdt opgør mellem ledelsen og medarbejderne. 

Ekstra Bladet er i besiddelse af en intern trivsels-rapport, der dokumenterer, at en lang række medarbejdere i SØIK er dybt utilfredse og blandt andet kalder deres øverste leder - statsadvokat Morten Jakobsen - for Kim Jong-Il efter den afdøde nordkoreanske diktator. Utilfredsheden blandt politifolk, jurister og andre personalegrupper retter sig mod den øverste ledelse, der leder bagmandspolitiet med ’managment by fear’, som det fremgår af rapporten.

Her ses et udriv fra rapporten.
Her ses et udriv fra rapporten.
 

SKAT er franarret 12,3 milliarder kroner i udbytteskat i Danmarkshistoriens største svindelssag, og efterforskningen lider angiveligt under de dårlige arbejdsforhold. I rapporten står der, at ’Skattegruppen ses at være nedprioriteret, idet mange kompetente kolleger er blevet rykket på baggrund af forskellige udtalelser.’ En af de nøglemedarbejdere, der har sagt op og er søgt over i det private, er i følge Ekstra Bladets kilder, netop chefen for efterforskningen af svindelssagen med de 12,3 milliarder skattekroner. 

Skattesagen

Når danske aktieselskaber udbetaler udbytte, indeholdes der dansk udbytteskat på 27 procent. Udenlandske aktionærer fra EU eller aktionærer, der er omfattet af visse dobbeltbeskatningsaftaler, kan søge SKAT om at få hele eller dele af udbytteskatten refunderet.

Et netværk af selskaber i udlandet har tilsyneladende søgt om at få udbytteskat udbetalt på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation. Svindelen er opgjort til at have kostet SKAT 12,7 milliarder kroner. Den hovedmistænkte i sagen Sanjay Shah befinder sig lige nu i Dubai.

Kilde: Anklagemyndigheden og Skat

 

Går ud over arbejdet

Mistillid og medarbejderflugt er dybt problematisk for en organisation som bagmandspolitiet, forklarer professor Anders Drejer fra Institut for økonomi og ledelse på Aalborg Universitet. 

– Trivselsundersøgelsen ser ikke godt ud, men det er måske ikke så overraskende, at en tredjedel af medarbejderne er utilfredse, når man laver store ændringer i en organisation. Men taler man ’om’ ledelsen i stedet for ’med’ ledelsen, så skaber det demotivation og går ud over produktiviteten, fortæller professoren og fortsætter:

– Det er problematisk for en organisation som SØIK, når specialisterne forsvinder. For der er ikke mange, der kan løse de meget specialiserede opgaver, man har i SØIK. Det bliver en opgave at få samarbejdet tilbage på sporet igen. 

Undersøgelsen

Trivselsundersøgelsen i SØIK er gennemført sidste år. I undersøgelsen er fire personalegrupper blevet hørt, herunder 50 personer fra politigruppen, 21 jurister, 15 fra det administrative personale og 11 øvrige AC’ere(akademikere). 

De ansatte er både blevet bedt at om at komme med bemærkninger og svare på spørgsmål. På det helt overordnede spørgsmål om i hvor grad den ansatte trives i SØIK, svarer 22,7 procent, at de i meget høj grad trives, 40,2 svarer i høj grad, 25,8 i nogen grad, 7,2 i lav grad og 4,1 procent trives i meget lav grad. 

 

Siden pressen er kommet i besiddelse af den interne rapport fra bagmandspolitiet, er konflikten mellem den øverste ledelse og medarbejderne eskaleret. Ekstra Bladet har set to mails, som i forgårs er sendt fra vicestatsadvokat Niels Vejlby Hansen til alle medarbejdere i SØIK. 

– Derfor smerter og skuffer det mig at læse den ovennævnte omtale af SØIK og Morten(statsadvokaten red). Jeg håber derfor, at I andre - i det omfang i måtte være enige med mig - såvel internt som offentligt(...) vil bakke op om om en afstandtagen til disse urimelige og usande historier, skriver han blandt andet i sin tre sider lange mail.

Afvisningen af resultaterne fra trivselsundersøgelsen og mistænkeliggørelse af flere medarbejdere får tillidsmanden i SØIK til tasterne.

– Det er uhørt, at en leder, som Niels Vejlby Hansen jo er, på den måde ignorere de udmeldinger, der kom fra dele af personalet i forbindelse med trivselsundersøgelsen. En sådan holdning er netop med til at understrege de problemstillinger, der blev bragt i undersøgelsen omkring øverste ledelse, og det er en bemærkelsesværdig og ærgerlig holdning, som i den grad ikke er, hvad afdelingen har brug for, skriver han til ledelsen og medarbejderne. 

Vicestatsadvokaten undskylder efterfølgende i endnu en mail, men fastholder at han slet ikke kan genkende det billede, som medarbejderne har tegnet i trivselsundersøgelsen.

SØIK

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - i daglig tale bagmandspolitiet - har omkring 130 medarbejdere, herunder jurister, polititjenestemænd, specialkonsulenter med økonomisk baggrund, analytikere og administrative medarbejdere.

SØIK primære opgave er at behandle sager med særlig økonomisk kriminalitet, som eksempelvis er led i organiseret kriminalitet og hvor der er anvendt komplekse forretningsmetoder. En af SØIK’s vigtigste sager lige nu er efterforskningen af Skattesvindel mod den danske stat for 12,3 mia. kroner.

SØIK varetager også behandlingen af internationale straffesager, navnlig om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Herudover er SØIK bl.a. også internationalt involveret i sager med modtagelse og analyse af underretninger om hvidvask og finansiering af terrorisme, opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra kriminalitet

***

Statsadvokat Morten Niels Jakobsen. FOTO: Jens Dresling.
Statsadvokat Morten Niels Jakobsen. FOTO: Jens Dresling.
 

Statsadvokat:

- Kritik gør bestemt indtryk

Chefen for bagmandspolitiet, statsadvokat Morten Niels Jakobsen, erkender, at der har været problemer i organisationen, men påpeger også, at svarene i trivselsundersøgelsen blev givet i sommeren 2016: 

- Vi har haft en lang dialog siden da og fået lagt en plan for, hvordan vi kommer videre på baggrund af de kritiske bemærkninger, der har været, og dem skal man jo tage alvorligt. 

- Så vi har arbejdet rigtig meget med det både formelt og uformelt, og jeg har talt med rigtig mange folk i organisationen om det her. 

Vi kan jo se, at der i denne uge også har været en intern mailkorrespondance, der viser, at stridsøksen langt fra er begravet?

- Jeg synes jo det er helt naturligt nogle reagerer, når ens arbejdsplads bliver omtalt, og der var nogle, der havde brug for at lufte forskellige synspunkter. Det synes jeg er helt i orden. 

Hvis man kigger op din person, så fremgår det blandt andet i undersøgelsen, at du har fået øgenavnet Kim Jong Il. Hvordan har du det med det?

- Nu er det en bemærkning fra en medarbejder. 

Men der står jo det er et øgenavn. Så der er vel mere end en, der kalder dig det?

- Det er ikke noget, jeg kan genkende. Når det så er sagt, så er jeg meget rummelig. Jeg synes det er helt i orden, at man kalder folk lige præcis, hvad man har lyst til. Det tager jeg meget stille og roligt 

Der er jo nogen i organisationen, der kritiserer dig. Har du taget det til dig?

- Kritik gør bestemt indtryk, og jeg er meget ydmyg i forhold til den vigtige opgave, vi skal løse her i SØIK på vegne af skatteborgerne, og jeg lytter meget opmærksomt til alle røster - bestemt også de kritiske.

Er der noget af kritikken mod, der har været berettiget?

– Man skal altid tage kritik alvorligt og sige, er der så noget, der er hold i. Vi har normalt en god omgangstone i huset, og jeg forstår bestemt godt, der kan ryge en finke af panden, når man drøfter forskellige ting - og alt det her er jo også et udtryk for, at man er meget engageret og holder af sin arbejdsplads. 

– Det har været nødvendigt at foretage nogle forandringer i SØIK, og i en sådan proces vil der altid være nogen, der siger de ikke er enige. Og det er også helt fair. 

I sidder med Danmarkshistoriens største svindelsag med et formodet udbytte på 12, 3 mia. kr. En af de centrale efterforskere i den sag er for nylig holdt op i SØIK, hænger det sammen med uroen i organisationen?

– Jeg vil ikke gå ind i konkrete personalesager, men jeg kan sige, at generelt har vores medarbejdere været efterspurgt blandt andet i bankbrancen, og den medarbejder du nævner er bestemt ikke den eneste. Vi har så også ansat nogle den anden vej rundt, sådan er det moderene arbejdsmarked. 

- Men det er da ærgerligt, når gode folk forsvinder. 

I lyset af at han er smuttet og der har været intern uro kan borgerne så være sikker på, at efterforskningen af skattesagen foregår 100 procent optimalt?

- Ja det kan de. Den efterforskning er så vigtig, at vi allokerer alle de ressourcer vi kan. Så det kan de være helt trygge ved.

Og du mener stadig du er den rette mand til at stå i spidsen for det arbejde og for SØIK?

- Ja, det mener jeg bestemt.