OVERBLIK: Her er EU's nye flygtningeforslag

Tyrkere til EU uden visum, forlænget grænsekontrol og nye tvungne flygtningekvoter, foreslår EU-Kommissionen.

EU-Kommissionen har onsdag vedtaget en stribe nye forslag til, hvordan EU skal håndtere flygtninge- og migrationskrisen.

Her får du et overblik over de mange kontroversielle udspil:

ASYLSAMARBEJDE:

* Det såkaldte Dublin-system fastslår, at første ankomstland skal behandle en asylansøgning, og det skal suppleres med en ny tvungen omfordeling af flygtninge i EU.

* Hvis et land ikke vil modtage omfordelte flygtninge, kan det midlertidigt betale sig fra det i op til et år. Perioden kan dog forlænges med et år ad gangen.

* Prisen for at slippe skal være 250.000 euro (knap 1,9 millioner kroner) per flygtning per år. Pengene betales direkte til det land, der huser flygtningen i stedet.

* EU-Kommissionen vil indføre et såkaldt referencetal, der skal danne det matematiske grundlag for den tvungne omfordeling af flygtninge. Referencetallet beregnes ud fra et lands størrelse og bruttonationalprodukt.

* EU's asylagentur skal også styrkes og blandt andet være med til at sikre større ensartethed i behandlingen af asylansøgninger i medlemslandene.

* Eurodac-samarbejdet om fingeraftryk af asylansøgere skal udvides til også at omfatte ulovlige migranter, og fremover skal der billeder og flere oplysninger i databasen.

GRÆNSEKONTROL:

* Trods fremskridt er der stadig "alvorlige mangler" i Grækenlands ydre grænsekontrol.

* Derfor vil EU-Kommissionen nu tage nye paragraffer i brug for at sikre, at Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Østrig kan forlænge den interne grænsekontrol i Schengen-området med yderligere et halvt år.

* Danmark kan ifølge forslaget forlænge kontrollen på den dansk-tyske grænse og i danske havne, hvor der anløber færger fra Tyskland.

* Sverige kan blandt andet forlænge grænsekontrollen på Øresundsbroen og i de svenske havne.

* Norge kan forlænge grænsekontrollen i havne, hvor der anløber færger fra Danmark, Sverige og Tyskland.

* Østrig kan forlænge kontrollen på grænserne mod Ungarn og Slovenien.

* Tyskland kan forlænge kontrollen på grænsen til Østrig.

* EU-Kommissionens mål er at få styr på de ydre grænser, så Schengen-samarbejdet kan fungere normalt inden årets udgang uden interne grænsekontroller.

VISUMPOLITIK:

* 80 millioner tyrkere skal fra udgangen af juni kunne rejse til EU uden visum, hvis Tyrkiet inden da opfylder de sidste fem ud af 72 kriterier for at nå i mål. Visumfrihed er Tyrkiets pris for at hjælpe EU i flygtninge- og migrationskrisen.

* Kun tyrkere med biometriske pas kan rejse ind i EU uden visum fra sommer.

* Også indbyggere i Kosovo skal kunne rejse til EU uden visum. Kosovo har opfyldt alle betingelser for at opnå visumfrihed.

15 kommentarer
Vis kommentarer