OVERBLIK: Her er reglerne for brug af kongekronen

Fynsk virksomhed idømt bøde for uretmæssig brug af kongekronen i markedsføringen. Læs om reglerne her.

En fynsk virksomhed er ved Retten i Odense blevet dømt for uretmæssigt at have anvendt den lukkede kongekrone på skilte og i markedsføring.

Her kan du læse om reglerne for brug af det royale symbol.

* Den lukkede kongekrone anses for at være et statskendetegn, som er forbeholdt kongehuset og statslige myndigheder.

* Den lukkede kongekrone må således kun bruges af stat og kongehus, mens den åbne, takkede kongekrone må anvendes frit.

* Ved uretmæssig brug af den lukkede kongekrone straffes man ifølge straffelovens paragraf 132 med bøde.

* I juli 2016 kom en lovændring, der gør det muligt for kroer, foreninger og virksomheder at anvende den lukkede kongekrone, når særlige historiske forhold taler for det.

* Det er Rigsarkivet, der er myndighed på området, og som på baggrund af en ansøgning afgør, om den lukkede kongekrone kan benyttes.

* I december 2015 blev ejeren af Grønhøj Kro ved Viborg idømt seks dagbøder à 500 kroner for uretmæssigt at have skiltet med den lukkede kongekrone

Kilde: Rigsarkivet, Ritzau

0 kommentarer
Vis kommentarer