OVERBLIK: Udskældt udflytning af institut droppes

Regeringens plan om at flytte Dansk Institut for Internationale Studier til Aarhus har ikke flertal.

Regeringen ville som led i udflytningen af knap 4000 statslige arbejdspladser flytte Dansk Institut for Internationale Studier, Diis, med 88 stillinger fra København til Aarhus.

Men det har både Liberal Alliance og nu Socialdemokraterne sagt nej til, og dermed er der ikke flertal.

Modsat de øvrige udflytninger i regeringens plan kræver det en lovændring at flytte Diis, fordi der i instituttets vedtægter står, at det har til huse i København.

* I begyndelsen af marts advarede ni tidligere udenrigsministre i et fælles brev til regeringen mod udflytningen, der i deres optik vil skade instituttets arbejde.

* Både bestyrelsen og medarbejderne i Diis har kraftigt advaret mod en flytning - blandt andet fordi alle forskernes kontaktflader, herunder ambassader, besøgende eksperter fra udlandet og Udenrigsministeriet, er centreret i hovedstaden.

* Ifølge Diis' egne beregninger ville flytningen koste 1800 arbejdsdage - svarende til mere end otte fuldtidsstillinger - i ekstra rejsetid.

* Ifølge det foreløbige skøn vurderes udgiften til flytningen at være i størrelsesordenen 34 millioner kroner. Der er dog ifølge Udenrigsministeriet "betydelig usikkerhed" forbundet med skønnet.

* Folketinget ventes at andenbehandle lovforslaget 3. maj og tredjebehandle det endeligt 26. maj.

Kilder: ft.dk og Diis.

2 kommentarer
Vis kommentarer