Overklassens boligstøtte: Får millioner til renoveringer

En håndfuld af landets mest velhavende har snablen dybt nede i statens pengekasser

Stefan Plenge, der får en halv million kroner i statsstøtte til renoveringen af sit nye tag, har en egenkapital på 352,7 millioner kroner i sit holdingselskab. Foto: PR
Stefan Plenge, der får en halv million kroner i statsstøtte til renoveringen af sit nye tag, har en egenkapital på 352,7 millioner kroner i sit holdingselskab. Foto: PR

Trods kæmpe formuer sikrer rige medlemmer af overklassen sig bistand for millioner af skattekroner, når de renoverer boligen.

Det fremgår af Ekstra Bladets aktindsigt i Slots- og Kulturstyrelsens støtte til renoveringer af fredede ejendomme.

Rigmands-fidus: Polstrer firma med million-støtte

I aktindsigten optræder en række velhavende erhvervsfolk og adelige, der igennem de seneste fem år har modtaget en stor del af den ellers sparede støttepulje på omkring 40 millioner kroner til renoveringer af deres boliger.

Rigmændene kan søge støtten på lige fod med alle andre, fordi staten ikke stiller krav til deres privatøkonomi, men kun selve renoveringen.

Stefan Plenge betaler ikke ejendomsskatter på Enrum Slot, fordi der er tinglyst en særlig bygningsdeklaration, som fratager fredede ejendomme fra skatterne. Foto: Mogens Flindt
Stefan Plenge betaler ikke ejendomsskatter på Enrum Slot, fordi der er tinglyst en særlig bygningsdeklaration, som fratager fredede ejendomme fra skatterne. Foto: Mogens Flindt

En af de rige på støtten er erhvervsmanden Stefan Plenge, der i 2017 erhvervede en af Strandvejens perler, Enrum Slot og dets jorde, for 49 millioner kroner.

Samme år modtog rigmanden, der står bag nemlig.com, tilsagn om statsstøtte på en halv million kroner til istandsættelse af slottets tag, ovenlysvinduer, tagrender og nedløb.

Lensgreven: Millionstøtte er et plaster på såret

Mens Stefan Plenge tiggede om statsstøtte til renoveringen af sit slot, var økonomien i hans firma tilsyneladende så god, at han valgte at udlodde 2,6 millioner kroner i udbytte til sig selv gennem sit holdingselskab.

Holdingselskabet har i det seneste regnskab en egenkapital på 352,7 millioner kroner.

Omvendt Robin Hood
Ifølge Hans Thor Andersen, der er forskningsleder på Statens byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet, er den omvendte Robin Hood-ordning en af flere tilfælde, hvor overklassen har særlige fordele.

- Det gælder mange ordninger, der i princippet er lige, men hvor det er dem, der er på den grønne gren, der får mest ud af det, siger han.

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen betaler Stefan Plenge grundskyld, da der er tinglyst en særlig bevaringsdeklaration, som kun gælder for fredede ejendomme.

Flere af de rige på støtten modtager også millioner af kroner i EU-landbrugsstøtte, fordi der er tilknyttet store jordstykker med landbrug til godset eller slottet.

Dertil kan de fradrage deres driftsudgifter til ejendomme i den skattepligtige indkomst.

Fradraget omfatter udgifter til for eksempel forsikring, vejafgift, kloakafgift, vandafgift samt udgifter til renovation og skorstensfejning.

Stefan Plenge ønsker ikke at kommentere artiklen.

Du betaler til deres renoveringer: Her er overklassens bistands-slotte

De er også på støtten


Christian Moltkes slægt er vævet tæt sammen med kongehuset. Her ses rigmanden (i midten) sammen med prins Henrik til en prisoverrækkelse i 2002. Foto: Hanne Loop

Christian Moltke

Milliardær og greve Christian Moltke har i 2017 og 2018 modtaget støtte eller tilsagn om støtte på omkring halvanden million kroner til sine renoveringer af blandt andet Bregentved Gods' vestibule, facade og et herskabskøkken.

- Støtten dækker i bedste fald en del af de ekstra-omkostninger, man har ved at have fredet hus.

- Når vi har et projekt på en fredet bygning, søger vi tilskud, men det er Kulturstyrelsen, der laver en vurdering af, hvor stor en del af de ekstra-omkostninger, der skal dækkes, siger Anders Dolmer.

Christian Moltke modtog 6,7 millioner kroner millioner i EU-landbrugsstøtte i 2018.


Hans Erik Byllings familie-holdingselskab har en egenkapital på 322,3 millioner kroner. Han vil bruge sin nye ejendom til erhverv, når den statsstøttede renovering står færdig. Foto: Mathias Svold

Hans Erik Bylling

Mangemillionær og Aller Aqua-ejer Hans Erik Bylling - bedre kendt som fiskefoder-kongen fra Kolding - modtog i 2018 støtte eller tilsagn om støtte for 500.000 kroner til Pigeskolens (i Christiansfeld syd for Kolding) renovering af vinduer, døre og trappe.

- Vi fik tilbudt at få støtte, da vi var i dialog med Kulturstyrelsen i forbindelse med renoveringen, og så søgte vi, siger Hans Erik Bylling.

Hans Erik Bylling er fritaget fra at betale ejendomsskatter på sin fredede ejendom.


Bendt Wedell arvede herregårdene Wedellsborg og Frijsenborg som otteårig i 1982. Han er ifølge DR landets næstrigeste godsejer efter Christian Moltke. Foto: Martin Dam Kristensen

Bendt Wedell

Lensgreve Bendt Wedell, der er en del af kronprinsparrets inderkreds og anslået til at være god for mere end en milliard, har gennem de seneste fire år fået tilsagn om statsstøtte for to millioner kroner til sin renovering af slottets tag.

- Det er jo ikke en støtte. Det er en omkostningsdækning til de ekstra udgifter, som staten stiller, siger han.

Bendt Wedell modtog 5,7 millioner kroner millioner i EU-landbrugsstøtte i 2018.


Den 67-årige greve har drevet Hvidkilde Gods i årtier. I dag står han stadig for driften, men har overdraget godset til sin søn. Ved overdragelsen blev godset vurderet til 250 millioner kroner. Foto: Ole Frederiksen

Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

Greve og rigmand Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn gennem en årrække fået 2,4 millioner kroner af staten til at renovere godsets seks flanderske gobeliner fra 1700-tallet.

Dertil har han tidligere fået en million kroner til at renovere riddersalen, hvor gobelinerne hænger.

Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn har været fritaget fra at betale ejendomsskatter på godset. I dag ejer hans søn Hvidkilde Gods.

Sidste år modtog Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 2,5 millioner kroner millioner i EU-landbrugsstøtte.

Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn vil ikke kommentere artiklen.