På kontanthjælp i 22 år: Anja er blevet efterladt på perronen

40-årige Anja Larsen har aldrig haft et job. Hun har været på kontanthjælp, siden hun fyldte 18 år

Rodet i Anja Larsens bolig afspejler det kaos, der har hersket gennem hele hendes voksne liv på kontanthjælp. Foto: Per Rasmussen
Rodet i Anja Larsens bolig afspejler det kaos, der har hersket gennem hele hendes voksne liv på kontanthjælp. Foto: Per Rasmussen

Som tiårig var Anja Larsen ude for en skæbnesvanger ulykke. Hun kom cyklende på Kejlstrupvej i Silkeborg, da en lastbil skulle dreje til højre i et kryds. Chaufføren havde ikke lagt mærke til den lille pige på cykel, da han ved et uheld kom til at svinge lastbilen over hendes ene ben.

- Jeg fik ødelagt mine ben. Jeg fik skader på skinnebenet og brækkede benet. Mit bækkenled brækker, så jeg ligger på sygehuset i seks uger i en seng med en forhøjning på, så jeg kan have benene i vejret. Jeg havde gips på benet i ni måneder, siger Anja Larsen og forklarer, at hun var heldig at overleve ulykken.

Selvom hun slap med livet i behold, har ulykken ændret hendes liv for altid. Da Anja Larsen var 16 år gammel, fandt læger nemlig ud af, at hendes venstre ben var holdt op med at vokse. Derfor fik hun forlænget sit venstre ben med 4,5 cm. Det betød, at Anja Larsen som 18-årig havde tilbragt en stor del af de forløbne år i kørestol. Og hun var efter eget udsagn skoletræt, fordi hun blev mobbet i skolen på grund af sit handikap.  

Hun kom ikke i arbejde, men har været på kontanthjælp hele sit voksne liv. I næsten otte år har hun været gennem et sagsforløb i Stevns Kommune, hvor hun en stor del af tiden har fået lov til at passe sig selv. I de første fem år gjorde kommunen ifølge Anja Larsen intet for at finde ud af, hvor meget hun er i stand til at arbejde.

- Der skete ingenting. Bortset fra at jeg fik min kontanthjælp hver måned, forklarer hun. 

Med den store sagsmappe på bordet har Anja Larsen svært ved at se lys for enden af tunnelen. Foto: Per Rasmussen
Med den store sagsmappe på bordet har Anja Larsen svært ved at se lys for enden af tunnelen. Foto: Per Rasmussen

Forfulgt af uheld gennem livet
For fem år siden kom Anja Larsen i arbejdsprøvning på en genbrugsplads, hvor hun skulle arbejde på fuld tid. Det gjorde hende meget fortvivlet, da kommunen truede med at fratage hende kontanthjælpen, hvis hun ikke arbejdede 37 timer om ugen.

- Det kunne jeg ikke klare. Så var der en mand dernede, som sagde til mig, at jeg slet ikke skulle tænke på det. For at jeg ikke skulle miste min kontanthjælp, kunne jeg sætte mig ind på kontoret. Han sagde til mig, at jeg måtte klare mig så godt, som jeg kan, siger hun.

Efter det mislykkede forløb blev sagen endnu en gang henlagt, indtil Anja Larsen rettede henvendelse til Stevns borgmester, Anette Mortensen (V), for at få sat gang i processen igen. Det førte til, at hun kom i arbejdsprøvning påny - denne gang i en blomsterbutik.

Men hun blev endnu engang ramt af en ulykke, da hun ti uger inde i forløbet faldt og brækkede foden. Og for et år siden fandt læger ud af, at Anja Larsen har en diskusprolaps i lænden, som har skadet hendes nerver i højre side.

Her kan man se Anja Larsen lægeerklæring, hvoraf det fremgår, at hendes fysiske symptomer ikke kan kureres.
Her kan man se Anja Larsen lægeerklæring, hvoraf det fremgår, at hendes fysiske symptomer ikke kan kureres.
 

Intet lys for enden af tunnelen
Tilbage står en 'magtesløs' Anja Larsen, der har svært ved at se lyset for enden af tunnellen.

- Jeg er rigtig ked af det og rigtig frustreret, fordi jeg ikke føler, at kommunen tror på, at jeg er syg. Det gør jeg ikke. Og det er åbenbart lige meget, hvilke lægeattester jeg har, siger hun og forklarer, at kommunen for nyligt har besluttet, at hun skal være i ressourceforløb i de kommende fem år.

Hun føler, at hun har fået en 'grotesk' og 'nedværdigende' behandling, fordi kommunens sagsbehandlere ikke vil anerkende, at hun ikke er i stand til at arbejde på fuld tid. Anja Larsen har fået nok af diverse arbejdsprøvninger og har kun et brændende ønske om at blive tildelt en førtidspension, så hun kan leve et nogenlunde normalt liv.

- Det er fuldstændig vanvittigt at skulle bruge penge på mig og give mig et ressourceforløb på op til fem år. Det betyder, at jeg kan bruge fem år af mit liv på at få endnu mere ondt og blive endnu mere frustreret over, hvad der foregår, siger hun.

Derfor har Anja Larsen klaget til Ankestyrelsen over afgørelsen, men styrelsen har givet Stevns Kommune medhold i sagen.

Anja Larsen er nogle gange nødt til at bruge krykker på grund af sine svage ben. Foto: Per Rasmussen
Anja Larsen er nogle gange nødt til at bruge krykker på grund af sine svage ben. Foto: Per Rasmussen

Står efterladt på perronen
Anja Larsen retter også en hård kritik mod de landspolitikere, som gennem de seneste år har indskrænket muligheden for at få førtidspension og revalidering. Hun har svært ved at forstå, at hun skal trækkes gennem adskillige arbejdsprøvninger, når hun stort set ikke har nogen arbejdsevne tilbage.

Reformerne blev nemlig gennemført med henvisning til, at ingen skulle efterlades på perronen. Men politikernes argumenter klinger hult, hvis man spørger Anja Larsen, som har været på kontanthjælp i 22 år.

- Jeg står alene tilbage, og toget er kørt. Reformerne har efterladt rigtig mange personer på perronen. Vi bliver ikke hørt. Vi bliver ikke lyttet til. Og vi bliver heller ikke set. Vi er blevet forladt allesammen, siger hun. 

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kommune: Vi skal overholde loven
Sejer Folke sidder i kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i Stevns Kommune. Han har påtaget sig rollen som bisidder for Anja Larsen. Lokalpolitikeren, der sidste år blev opstillet som folketingskandidat i Faxe-kredsen, ser det som ’fuldstændig rystende’, at hun endnu ikke er blevet udredt.

- Man pisker folk rundt i systemet i alt for lang tid. Der er masser af folk, som burde få en førtidspension på den flade hånd, der bliver pisket rundt for at pine ti minutters eller halvanden times arbejde ud af dem om ugen. Det er jo fuldstændig ligegyldigt og meningsløst, siger han og fastslår, at der burde indføres en undergrænse på 12 eller syv timers arbejde om ugen.

Men ifølge centerchef for arbejdsmarked i Stevns Kommune Trine Dokkedal er der en række forklaringer på, at Anja Larsen ikke er blevet udredt. Hun lægger vægt på, at Anja Larsen lange fravær fra arbejdsmarkedet har gjort det vanskeligt at finde de rette jobfunktioner og skånehensyn i første praktik.  

- I denne sag har Anja haft en del ustabilitet, hvilket også har medført, at det ikke har været muligt at have et kontinuerligt forløb. Det giver desværre for alle parter et længere forløb, når man skal starte forfra flere gange, står der i et skriftlig svar fra Stevns Kommune.

Anja har ikke ret til førtidspension
Selvom Anja Larsen ikke kan arbejde på fuld tid, er det ifølge Stevns Kommune ikke ensbetydende med, at hun har ret til at få førtidspension.

Lovgivningen fastslår nemlig, at der kan være andre muligheder som eksempelvis fleksjob.

- Ydermere er det sådan, at vores vurdering og udvikling af en borgers arbejdsevne skal ske ud fra en samlet vurdering af hele borgerens situation, og ikke alene ud fra de lægelige oplysninger. Til trods for, at der ikke er yderligere behandlingsmuligheder for en borger, er det ofte muligt at udvikle og forbedre funktionsevnen, skriver Trine Dokkedal.

Af svaret fra Stevns Kommune står der også, at lovgivningen om førtidspension slår fast, at arbejdsevnen skal være varigt nedsat i et sådant omfang, at borgeren ikke vil være i stand til at forsøge sig selv ved at arbejde.

- Som kommune har vi to hensyn, vi skal varetage, som ikke altid er lette at forene. Vi skal dels tage et menneskeligt hensyn til de borgere, vi skal hjælpe, og vi skal dels overholde den gældende lovgivning, står der i svaret fra Stevns Kommune.

553 kommentarer
Vis kommentarer