På kontanthjælp: Skal jeg betale for min søns anbringelse

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Det lader til, at kommunen i den aktulle sag ikke kender de regler og love der gælder for betaling til anbringelse af børn uden for hjemmet, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Foto: Shutterstock.com
Det lader til, at kommunen i den aktulle sag ikke kender de regler og love der gælder for betaling til anbringelse af børn uden for hjemmet, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Foto: Shutterstock.com

Hej Puk

Jeg er en mor på 32 år. Jeg er på kontanthjælp og har været det i over ti år. Mit problem er, at kommunen trækker penge fra mig, da de siger, at jeg har egenbetaling på en tvangsanbringelse af min tiårige søn. Kommunen har – uden at jeg vidste det – trukket penge fra mig hver måned.

Men det forklarer, hvorfor jeg har haft svært ved at overleve og betale husleje. Det er kun, fordi jeg har fået et ekstra tilskud til min husleje, ellers var det slet ikke muligt for mig at betale den. Dog har jeg kun 800 kroner tilbage til alt andet når huslejen er betalt og el og telefon er trukket – og så altså egenbetalingen, som kommunen påstår, jeg skal betale.

Jeg synes, det er meget uretfærdigt, at jeg skal betale til min søns anbringelse, når jeg slet ikke har ønsket anbringelsen. Det er ikke min beslutning. Derudover får jeg heller ingen økonomisk støtte overhovedet, når jeg skal på samvær, eller hvis jeg for eksempel køber gaver til ham. Det gør mig så ked af det, og jeg har flere gange måtte låne penge, jeg så ikke kan betale tilbage.

Ved du, om det kan være rigtigt, at jeg skal betale noget af anbringelsen, og ved du, om jeg på nogen måde kan få noget mere økonomisk støtte? Lige nu hænger det slet ikke sammen med cirka 7000 udbetalt om måneden.

Med venlig hilsen

P.T.

 

Kære P.T.
Det lyder, som om kommunen – herunder din sagsbehandler i børnesagen – ikke kender de gældende regler og love på området. Når du er på så lav en ydelse, som du omtaler her, er du via loven automatisk fritaget for egenbetaling til dit barns anbringelse.

Her kan du se nogle uddrag fra bekendtgørelsen, som jeg vil anbefale dig at læse op for din nuværende sagsbehandler i børne- og familieafdelingen:

Servicelovens paragraf 159 og betalingsbekendtgørelsens paragraf 1 siger, at forældre, som udgangspunkt, har pligt til at betale til udgifterne, når deres barn bliver anbragt. Hvor meget forældrene skal betale, afhænger af deres indkomst. Mulighederne for at fritage eller nedsætte betaling til anbringelsen fremgår af betalingsbekendtgørelsen paragraf 6 og 7.

Af paragraf 1, stk. 2, fremgår det tydeligt, at: ’Forældre, hvis indkomstgrundlag ikke overstiger 139.700 kroner (2019-niveau), betaler ikke for børns og unges ophold i et anbringelsessted’.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Jeg kan regne ud, at du modtager kontanthjælp. Dermed vil du ikke overstige den indtægt, der er nævnt i stk. 2, altså har du ikke egenbetaling til din søns anbringelse.

Du skal klage med det samme over egenbetalingen og bede om at få de penge, som kommunen har trukket ulovligt, retur med tilbagevirkende kraft.

Derudover skal du være opmærksom på, at du har ret til at få forsørgertaksten på kontanthjælp, selvom din søn ikke bor hjemme hos dig på grund af anbringelse uden for hjemmet.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Reglerne er indviklede. Af indkomstgrundlag over 139.700 kr. (2019-niveau) betales 18 procent, dog højst et beløb, der svarer til 5/3 af normalbidraget, jf. paragraf 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Selvom der efter de økonomiske forhold er grundlag for at pålægge betaling, har kommunalbestyrelsen, efter en konkret og individuel vurdering, mulighed for at meddele hel eller delvis fritagelse herfor.

Forældrene har pligt til at underrette kommunen om enhver ændring af deres økonomiske og personlige forhold, som kan formodes at medføre ændret betaling.