Pape vil stoppe mulighed for milde straffe af kulturhensyn

Det er symbolsk, når minister vil lovgive mod mildere straf af hensyn til kultur og tro, siger Børns Vilkår

Det vakte stor forargelse, da et vietnamesisk forældrepar undgik fængsel, efter at de var blevet dømt for at slå deres børn med spisepinde og en grydeske.

Deres straf blev gjort betinget, fordi retten lagde vægt på, at volden var kulturelt betinget.

Tirsdag skal Folketinget førstebehandle et lovforslag, som er blevet til på baggrund af dommen mod det vietnamesiske forældrepar. Det skal sikre, at kultur eller tro ikke bliver en formildende omstændighed i straffesager.

Direktøren i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, kalder lovforslaget symbolpolitik. Han mener ikke, at det kommer til at gøre nogen forskel for børn.

- Der er alt for meget negativ social kontrol i religiøse og kulturelle miljøer. Og det kommer man altså ikke til livs med det her lovforslag, for det er langt de færreste sager, som kommer for en domstol, siger han.

Børns Vilkår ser hellere, at regeringen får fokus på information, så man kan nå ud til de forældre, som slår deres børn.

- Det er symbollovgivning, og det gør det ikke nemmere at være hverken forældre, børn eller domstol. Den politiske symbolværdi når næppe frem til de børn, det drejer sig om, siger Rasmus Kjeldahl.

Den Danske Dommerforenings formand, Mikael Sjöberg, mener heller ikke, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kommer til at gøre nogen forskel med lovforslaget. Han kalder det et "udpræget politisk forslag".

- Jeg kan ret roligt sige, at det ikke kommer til at få nogen betydning. Den dom var ikke udtryk for den sædvanlige praksis. Det var en enkeltstående byretsdom, som ikke blev anket. Så det vil ikke ændre på noget, siger han.

Mikael Sjöberg har ingen erindring om, at der har været andre domme, hvor man har lagt kultur og tro til grund for mildere straf.

Selv om dommen fra Næstved står alene, skal muligheden for at tage hensyn til kultur og tro lukkes, slår justitsministeren fast.

- Når der har været én dom med det argument, så tænker jeg selvfølgelig på, hvor det kan ende henne. Jeg vil sikre mig, at vi får lukket det hul effektivt, siger Søren Pape Poulsen.

27 kommentarer
Vis kommentarer