Parkeret i ressourceforløb på sjette år

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

De offentlige systemer er en uoverskuelig labyrint. I den aktuelle sag lyder det som om, kommunen har en rigtig dårlig sag, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Foto: Shutterstock.com
De offentlige systemer er en uoverskuelig labyrint. I den aktuelle sag lyder det som om, kommunen har en rigtig dårlig sag, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Foto: Shutterstock.com

Hej Puk

Jeg har i mange år været på kontanthjælp og senest i ressourceforløb i seks år – et forløb, kommunen har forlænget et par gange undervejs. Man har hele tiden fokuseret på at sende mig ud i alle mulige tilbud hos private firmaer, hvor jeg har været igennem flere kurser, psykologsamtaler samt mentor- og motiverende samtaler, som det hedder.

Kommunen har hele siden sagt, at jeg ikke er syg nok til fleksjob eller førtidspension, men at det er mig, der skal ændre tankegang. De understreger også, at mange andre med de samme sygdomme godt kan arbejde. Det handler om, hvordan jeg ser på situationen, og at jeg tænker positivt.

Min egen læge er rystet. Han er flere gange gået med til samtaler og har skrevet til kommunen flere gange. Hvis det ikke havde været for ham, havde jeg taget livet af mig eller slået en sagsbehandler ned.

Kommunen nægter at indhente speciallægeerklæringer, selvom min læge gennem flere år har skrevet, at det bliver de nødt til, da jeg ellers bliver mere syg.

For 14 dage siden var jeg til et møde, hvor der skulle laves en plan, inden min sag igen skulle behandles på rehabiliteringsteam-mødet. Her deltog ud over sagsbehandlerne en chef fra kommunen samt min læge og mig selv. Mødet endte med, at jeg gik amok og forlod lokalet. Sagsbehandlerne sagde ikke noget, og chefen blev ved med at sige, at de igen ville indstille mig til et nyt ressourceforløb.

Jeg er helt oppe at køre. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har ingen penge, og jeg har ingen, der kan hjælpe mig ud over min læge, som jo ikke kan blive ved – og som i øvrigt ikke kan gøre noget.

Kan du kan hjælpe mig? Jeg håber, du har tid til at besvare min henvendelse, da jeg er desperat.

Med venlig hilsen SH

 

Kære SH
Du skal for det første huske at anke inden for otte dage fra den dato, du modtager afgørelsen. Derudover vil jeg anbefale dig at kontakte Settlementets rådgivning på Vesterbro i København. De har tilknyttet socialrådgiver og jurist – og hjælpen er gratis.

Når kommunen i fem år ikke har kunnet udvikle din erhvervsevne eller få dig tættere på arbejdsmarkedet, og de i øvrigt ikke har gjort noget for at dokumentere din nedsatte erhvervsevne, så har de en rigtig skidt sag!

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Du skal fastholde, at din arbejdsevne ikke har været til at udvikle i de sidste fem år, og at du oplever det som ren og skær parkering, hvor kommunen bevidst undgår at afklare dig og belyse din sag.

Du har krav på følgende: Dokumentation af din funktionsevne/arbejdsevne via en funktionsevnevurdering, og derudover skal der indhentes af speciallægeerklæring – som din egen læge også påpeger – der yderligere kan dokumentere, om din tilstand er varig, og om alle behandlingsmuligheder er forsøgt.

Kommunen har truffet en ulovlig afgørelse, da din sag ikke er belyst. Ifølge officialprincippet skal en sag være belyst, før der kan træffes afgørelse.

Hvis du fortsat møder problemer, må du kontakte mig her igen.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Det er de færreste som gennemgår et ressourceforløb, der får et almindeligt arbejde. Daværende beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), oplyste i efteråret 2018 til Folketinget, at 46 procent af dem, der havde været gennem ressourceforløb, var kommet på førtidspension bagefter.

Tre procent havde fået almindeligt arbejde, mens cirka 13 procent var kommet i fleksjob. Resten var enten i uddannelse, på kontanthjælp eller lignende.

Læs her principafgørelse fra Ankestyrelsen der fastslår, at kommunen ikke må sende borgere i nyttesløse ressourceforløb år efter år.

Gratis hjælp på Settlementes socialrådgivning.