Patienter raser: Uforskammede læger og bortvisninger

Borgere i Nakskov er dybt utilfredse med Nordic Medicare, der driver flere lægehuse i Region Sjælland. Klagerne hober sig op hos regionen og Styrelsen for Patientklager

Nordic Medicares klinik i Nakskov. Foto: Per Rasmussen
Nordic Medicares klinik i Nakskov. Foto: Per Rasmussen

Nordic Medicare driver lægehuse 14 steder i Danmark. Særligt i Region Sjælland er de stærkt repræsenteret med 11 klinikker.

Men mange af deres patienter klager over den behandling, de får af Nordic Medicare, der har specialiseret sig i at skaffe læger til områder i landet, hvor der er mangel.

Patienterne klager over, at de bliver dårligt behandlet af lægerne, der blandt andet beskrives som uforskammede. Det viser 56 klager, som Ekstra Bladet har søgt aktindsigt i ved Region Sjælland vedrørende Nordic Medicare.

En gennemgang af klagerne, som regionen har modtaget, viser, at patienterne klager over mange forskellige ting. Det kan være for lange ventetider, at lægen er uforskammet eller afvisninger af recepter til tidligere givne sygdomme.

Artiklen forsætter under billedet ...

Nordic Medicares klinik i Nakskov. Foto: Per Rasmussen
Nordic Medicares klinik i Nakskov. Foto: Per Rasmussen

Smidt ud af lægehus
I Nakskov har mange borgere længe følt sig dårligt behandlet.

– Vi har startet en Facebook-gruppe, hvor vi nu har 150 medlemmer, der føler sig dårlig behandlet. Samtidig har vi også indsamlet 667 underskrifter mod Nordic Medicare, siger Michael Hansen, der er stifter af gruppen på Facebook.

56-årige Michael Hansen er blot en af mange, der har haft problemer med Nordic Medicares lægehus i Nakskov.

– Jeg blev smidt ud af Nordic Medicare, da jeg klagede over den behandling, som jeg havde fået dernede, til regionen. Senere blev jeg smidt ud af lægehuset, fordi jeg havde klaget, siger Michael Hansen.

Lige nu behandler regionen yderligere fem verserende sager angående Nordic Medicare.

Artiklen forsætter under billedet ...

50-årige Michael Hansen har længe kæmpet mod Nordic Medicare. Men han er langtfra den eneste. I alt har 56 klaget til Region Sjælland over Nordic Medicares lægehuse i Region Sjælland. Privatfoto
50-årige Michael Hansen har længe kæmpet mod Nordic Medicare. Men han er langtfra den eneste. I alt har 56 klaget til Region Sjælland over Nordic Medicares lægehuse i Region Sjælland. Privatfoto

26 sager med kritik
Men det er ikke kun Region Sjælland, der modtager klager over Nordic Medicares praksis.

Styrelsen for Patientklager er den myndighed, der kan udtale kritik i sager, hvor læger ikke har gjort deres arbejde ordentligt eller handlet forkert. Hvorimod Region Sjælland modtager det, der kaldes 'service-klager'. Regionen kan beklage sagen og i sidste instans opsige kontrakten.

I alt har Styrelsen for Patientklager modtaget 78 klager angående Nordic Medicare.

Her viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har søgt hos styrelsen, at Nordic Medicare i alt har fået udtalt kritik af deres arbejde i 26 sager. Ud af de 26 sager er 13 fra Region Sjælland, resten er fra Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Nordjylland.

Det er 26 sager, hvor patienter har fået medhold i, at de er blevet behandlet dårligt af Nordic Medicare. Her udtaler Styrelsen for Patientklager kritik af Nordic Medicare. I flere tilfælde står der i afgørelserne:

'Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling som xxx modtog x dato hos Lægeklinikken, xxx var under normen for almindelige anerkendt faglig standard.'

Lige nu er der 20 verserende sager, som ikke er blevet afgjort endnu ved styrelsen.

Nordic Medicares sager ved Styrelsen for Patientklager

Region Sjælland:

2016 6 sager med kritik

2017 6 sager med kritik

2018 1 sag med kritik

* 11 verserende sager

Region Hovedstaden:

2017 1 sag med kritik

Region Midtjylland:

2015 1 sag med kritik

* 2 verserende sager

Region Nordjylland:

2016 6 sager med kritik

2017 4 sager med kritik

2018 1 sag med kritik

* 3 verserende sager

Artiklen forsætter under billedet ...

Beklagelse på beklagelse
De sager, som Region Sjælland har behandlet, viser, at Region Sjælland oftest beklager sagen. Her fremgår det videre, at Nordic Medicare ikke bliver sanktioneret.

Oftest står der i afgørelsen, at det er påstand mod påstand i sagen. Derfor kan regionen ikke konkludere noget i sagen.

'Regionen vil gerne beklage, at din kontakt med Nordic Medicare har givet dig anledning til at klage', står der i de fleste afgørelser.

Alle klagerne bliver behandlet af Primær Sundhed, der varetager sundhedsopgaver uden for sygehusenes indsats.

I Region Sjælland er over 30.000 patienter tilknyttet til deres 11 lægegklinikker.

***

Regionrådsformand: Jeg er super-opmærksom på det

 

Region Sjælland har modtaget 56 klager over Nordic Medicare. Det fremgår af sagerne, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i. Region Sjælland kan ikke udtale kritik i sagerne af Nordic Medicare, da det er såkaldte 'service-klager'.

I stedet bliver det ofte et spørgsmål om påstand mod påstand. Derfor kan regionen ikke konkludere noget i sagerne. I stedet beklager regionen oftest sagerne.

Det fremgår ikke af de 56 klager, at Nordic Medicare bliver sanktioneret.

- Vi er meget opmærksomme på de sager vedrørende Nordic Medicare. Jeg tager alle klager alvorligt, og vi behandler dem grundigt. Jeg arbejder hver dag for, at vore borgere skal have det godt.

- Som resultat af det her har jeg også haft indkaldt Nordic Medicares ledelse til af drøfte de her klager. For at høre, hvordan de behandler dem, og hvordan vi kan sikre en bedre kundetilfredshed.

- Flere borgere har oplevet, at de bliver frasagt, altså at klinikken ikke længere ønsker dem som patienter, hvis de klager eller på anden måde offentligt udtaler sig negativt om Nordic Medicare, er det i orden?

- Nordic Medicare har qua den lovgivning, der er på området mulighed for at bede deres patienter om at finde en anden læge, hvis de ikke kan stå inde for den behandling. Alle skal have en læge tilknyttet. Jeg er med på, at vi ikke har ledig kapacitet i Nakskov, men det vil blive ude i andre områder, siger regionrådsformanden.

- Nordic Medicare har ud over de 56 klagesager ved Region Sjælland også fået udtalt kritik 13 sager ved Styrelsen for Patientklager, er det tilfredsstillende?

- Nej, det er det naturligvis ikke. Men vi vurderer hele tiden ud fra den kontrakt, som vi har, og hvad er det for en kritik - det gør vores fagfolk.

- Styrelsen har helt uvildigt lavet deres vurdering. Der har ikke foregået kontraktbrud på nuværende tidspunkt, og derfor er kontrakten stadigvæk i gang. Det skal sige, at kontrakten udløber i første halvår i år 2020. Det er klart, at vi skal lave vores vurderinger af, om den skal i udbud eller forlænges.

- Var du bekendt med, at der har været så mange sager ved Styrelsen for Patientklager?

- Jeg er godt med på, at der har været klager. Men ikke det samlede antal. Men jeg er godt med på, at der har været en del klager.

- Det er ikke kun i Region Sjælland, det er også i resten af landet, at Nordic Medicare har fået udtalt kritik af Styrelsen for Patientklager?

- Jeg kan kun sige, at jeg er super-opmærksom på det, og derfor er jeg gået ind i det her sag og den her dialog personligt. Derfor har jeg også indkaldt dem til et ekstra møder. Vi vil have tilfredse borgere og vil lytte til vores borgere.

- Kan du garantere, at den behandling, som man får ved Nordic Medicare, er i orden?

- Det er vores fagfolk, som sidder og vurderer det. Det skal jeg ikke vurdere som lægmand. Det er vores fagfolk, der skal gøre det korrekt. Og der er ikke fundet eksempler på kontraktbrud, og samtidig anerkender styrelsen også Nordic Medicares indsatser på andre områder, siger Heino Knudsen.

***

Konfrontation: Nordic Medicare

 

Nordic Medicare har lægeklinikker i hele landet, hvor de i Region Sjælland er stærkt repræsenteret med 11 klinikker. Her har 56 patienter valgt at klage over den behandling, som de har fået af Nordic Medicare til regionen. 

- En hver klagesag berør os, men den skal også ses i den rette sammenhæng. For hver gang, vi overtager patienter fra andre klinikker eller opretter nye, så er det klinikker, der er kørt ned, og vi skal rette op på dem. Det kan være ved vanedannende medicin, hvor tidligere læger ikke har fulgt vejledningen, det skal vi rette op på. Det giver kritik i starten, siger sundhedsfaglig direktør i Nordic Medicare Niels H. Riewerts Eriksen.

- Er det tilfredsstillende?

- Mængden af klagesager set i forhold til mængden af patienter er ikke faretruende. Det vigtigste er, at kvaliteten er i orden. Vi har kun haft en sag patienterstatningssag, hvor kun har tabt en på tre år til 12.000 kroner. Her har PLO har tabt for 260 millioner kroner. Det er kun på grund af vores gode service-parametre.

- Nogle af jeres tidligere patienter har været ude for, at nogle af jeres læger har talt uforskammet til dem og spurgt f.eks.: 'Har du ikke lært at gå af din mor'. Er det god opførsel fra jeres lægers side?

- Det er ikke nogen elementer, som jeg er bekendt med fra de klagesager, som jeg har set. Tvisten er i stedet folk, der får vanedannende medicin og ikke kan få det længere eller kommer på udtrapning. Dem har der været for mange af. Man kan diskutere, om mængden af klagesager er høj eller lav. Alt over en er for mange. Men det må vi stå på mål for, når vi opererer i dette farvand.

- Ved Styrelsen for Patientklager har Nordic Medicare haft en del klager. Her har I haft over 70 sager, hvor styrelsen har udtalt kritik i 26 af dem. Er det tilfredsstillende?

- Hvordan kan du se dem?

- De sager har jeg fået aktindsigt i.

- Hvad har du fået der?

- Jeg kan se, at I har haft over 70 sager, hvor styrelsen har udtalt kritik i 26 af dem, og der er 20 verserende sager.

- Hvor har du de tal fra - hvem har givet dig de tal?

- Det er sager, som jeg har fået aktindsigt i ved Styrelsen for Patientklager.

- Jeg har også prøvet at søge aktindsigt, men jeg kan ikke få aktindsigt i PLO's sager. Er det PLO, som du har fået tallene fra?

- Det her har ikke noget med PLO at gøre, men med Nordic Medicare - hvor Nordic Medicare har fået udtalt kritik af jeres måde at behandle patienter på.

- Kan du sende dem til mig?

- Er du ikke bekendt med, at Styrelsen for Patientklager har udtalt kritik af jer i 26 sager?

- Nej, jeg vil rigtig gerne se det, som du har. Den aktindsigt kan jeg ikke udtale mig om.

- Benægter du, at I har modtaget den kritik?

- Jeg kan ikke diskutere nogle tal, som jeg ikke har set.

- Du genkender vel de sager, hvor Styrelsen for Patienklager har udtalt kritik af jeres arbejde?

- Ja, men jeg kan ikke genkende de tal, som du gengiver. Hvad er tallene for PLO-klinikker, har du undersøgt det?

- Jeg vil gerne vide noget om Nordic Medicare, det er derfor, at jeg stiller spørgsmål til dig.

- Du skal sammenligne med andre klinikker.

- Jeg spørger dig til dine klinikker.

- Jeg kan ikke kommentere nogle tal, som jeg ikke har set før. Du kan sende dem, eller også har jeg ingen kommentarer, siger Niels H. Riewerts Eriksen.

***

Min mor var ved at dø

Jette Lassen er stadigvæk patient hos Nordic Medicare. Hun frygter, at de vil smide hende ud, fordi hun har talt med Ekstra Bladet. Foto: Per Rasmussen
Jette Lassen er stadigvæk patient hos Nordic Medicare. Hun frygter, at de vil smide hende ud, fordi hun har talt med Ekstra Bladet. Foto: Per Rasmussen
 

Jette Lassen, 63 år, Nakskov

I august måned fik 63-årige Jette Lassen en smerte i brystkassen. Her kontaktede hun Nordic Medicares lægeklinik i Nakskov, hvor hun er patient.

- Jeg klagede over, at jeg havde ondt i min venstre lunge. Men lægen afviste mig. Han sagde til mig, at den fejler intet. Hvad fejler jeg så? spurgte jeg. Hvortil han svarede, at det er enten dine muskler eller knogler, siger Jette Lassen.

Hun fortæller, at hun kørte forbi sin datter Jeanette, da hun følte sig skidt tilpas. En følelse. som Jette Lassen har prøvet før, da hun lider af flere sygdomme. Hun har kol, knogleskørhed og hjertesvigt.

Jette fortæller, at hun overnattede hos sin datter. Dagen efter kan hun ikke huske.

- Det næste, jeg kan huske, er, at jeg vågner på hospitalet, siger hun.

Men det kan Jettes datter Jeanette. Hun ringede ned til Nordic Medicare, hvor hun også selv har læge, for at få hjælp, da hendes mor virker meget dårlig. Ifølge Jeanette er der ingen tider den dag. Men hun vælger alligevel at køre derned, da hun oplever, at moderens situation forværres.

- Vi kommer ind til en læge, som siger, at min mor bare skaber sig. Men hun sidder i sin rullestol og kan næsten ikke trække vejret.

- Lægen siger, at de ikke kan gøre noget, siger Jeanette Nielsen.

Her udspiller sig der ifølge Jeanette en meget ubehagelig situation, da hun ikke kan få hjælp i lægehuset, selvom hendes mor er meget svækket og ikke kontaktbar.

Ifølge Jeanette var Jettes iltmætning alt for lav, da hun endelige fik en sygeplejerske i lægehuset til at måle den. Hun valgte herefter at ringe 112, da hun fortæller, at hun ikke kunne få hjælp i lægehuset.

På hospitalet vågnede Jette Lassen igen, uden at hun kan huske forløbet. Ifølge familien var der en grund til, at hun var meget svag. Hendes ene lunge var klappet sammen.

- Jeg er stadigvæk patient hos Nordice Medicare, selvom jeg ikke føler, at de har behandlet mig ordentligt. Jeg har ikke andre muligheder for anden læge, da jeg ikke kan køre så langt, siger Jette Lassen.

Ikke andre muligheder

 

Niels Larsen, 63 år, Nakskov

63-årige Niels Larsen har slidt sin ryg op, da han arbejdet 25 år som landmand. Senest har han fået en række blodpropper.

Niels Larsen har gennem længere tid oplevet at blive kastet rundt mellem forskellige lægehuse, efter han startede som patient i Nordic Medicares lægehus i Nakskov.

- Jeg har haft mange problemer med dem. Først var der sagen om, at de ikke ville give mig min recept til smertestillende medicin, som jeg får for min ryg. Men det vil Nordic Medicare ikke være med til. De forlanger, at jeg skal møde op, hver gang jeg skal have recepten fornyet.

- Sidste gang, jeg var dernede, havde jeg ikke flere piller. Efter jeg havde ventet dernede, blev jeg sur, fordi jeg skulle møde. Det kom til et sammenstød nede i klinikken, siger Niels Larsen.

Ifølge Niels Larsen bad Nordic Medicare ham finde en ny læge, hvilket han også så som den bedste løsning.

Men lægevalget er yderst begrænset i Nakskov, hvor de eneste læger med ledige pladser ejes af Nordic Medicare.

- Jeg har også haft en anden sag. Den er lidt mere kompliceret, men det drejer sig om, at de ikke vil anerkende, at jeg har fået to blodpropper, selvom hospitalet har skrevet det i min journal, fortæller Niels Larsen.

En længere tvist med Nordic Medicare over sagen har ført til, at Niels Larsen blev bortvist fra Nordic Medicare lægehuset i Nakskov. Angiveligt fordi han skrev negativt om firmaet på Facebook.

- Den eneste læge, som jeg kunne få i Nakskov, var Nordic Medicare, som har to lægehuse i byen. Men de vil ikke have mig, så nu har jeg ikke andre muligheder, siger Niels Larsen, der nu har læge i Horslunde.

Lægen i Horslunde er også Nordic Medicare, men de har taget imod Niels.

Niels Larsen har nu fået en advokat til at kigge på sagen, oplyser han til Ekstra Bladet. 

'Har du ikke lært at gå af din mor?'

 

Jeannette Geertsen, 53 år, pædagog, Nakskov

53-årige Jeannette Geertsen har haft to sager ved Nordic Medicares lægehus i Nakskov. Hun er ikke længere patient ved lægehuset, da de har bortvist hende.

- I sommer begyndte jeg at få dårlig ryg. Det var lige inden, jeg skulle på sommerferie, derfor var jeg en smule bekymret. Jeg er diabetiker, men kommer normalt ikke rendende hos lægen.

- Jeg bestilte tid hos lægen. Her fortalte jeg, at der er noget galt med min ryg, læn og ene ben. Samtidig sagde jeg også, at jeg er diabetiker. For jeg ved, at der kan være følgesygdomme, siger Jeannette Geertsen.

Senere samme uge fik Jeannette Geertsen en tid hos Nordic Medicares lægehus i Nakskov.

- Jeg kommer ind til den første læge, som kigger på mig og prikker til mig, hvorefter han siger: 'Har du ikke lært at gå ordentlig af din mor?'.

- Det er bare ikke i orden, at en læge siger sådan, fortæller Jeannette Geertsen.

To dage efter får Jeannette Geertsen flere smerter og kan ikke gå. Hun ringer til vagtlægen. Hun fortæller, at vagtlægerne formoder, at det kan være en diskusprolaps. Her får Jeannette udskrevet smertestillende.

- Mandag bestiller jeg tid hos Nordic Medicare. Men i min frustration skriver jeg på Facebook, at jeg er utilfreds med systemet, fortæller hun.

Onsdag får hun tid hos lægehuset igen. Men kort inden konsultationen ringer sekretæren og aflyser.

- Sekretæren siger, at lægen vil ringe. Han fortæller, at jeg har bedt om at få vanedannende medicin. Det har jeg ikke, jeg har bare fortalt, hvad vagtlægen sagde. Men det kunne han ikke stå inde for.

Ifølge Jeannette Geertsen fortæller lægen, at han ikke kan stå inde for det, som hun har skrevet på Facebook.

To dage efter modtager hun et brev fra Region Sjælland, at Nordic Medicare har frasagt hende som patient.

Ekstra Bladet har fået indsigt i Jeannette Geertsen klage til Patient Klagenævnet. Hun har efterfølgende fået et stort sår på foden, da hun havde en blodansamling med størknet blod, som angiveligt er en følge af de problemer, som hun havde i sommer.

178 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere
Ved du noget? Tip Ekstra Bladet  -  E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224 Tlf: 33111313
Har du en mening om Ekstra Bladet? Kom med i vores panel og del din mening med os
Nyhedsredaktør:Anders Zacho
Ansv. chefredaktør:Poul Madsen