Plastic fantastic? Dansk plastaffald brændes af i Tyskland

Dansk affald bliver kørt adskillige tusinde kilometer for at blive genanvendt. Men det meste af det ender med at blive brændt i Tyskland

Foto/redigering: Jonas Oufson/Sólfinn Hughes
Følg Samfund

Når danskerne møjsommeligt har indsamlet plastaffald i hjemmene, kommer de mange ketchupflasker og kødbakker på langfart.

Så godt som al plastikemballage sendes nemlig direkte til Tyskland, da der kun findes ganske få anlæg i Danmark, der håndterer plastikaffald. Herfra bliver de enkelte typer plastik sorteret og sendt videre til anlæg i primært Tyskland, Holland, Østrig og Polen samt enkelte i Kroatien, Bulgarien og Malaysia.

Det er det planen, at plastemballagen skal omdannes til genanvendt plastik, men en stor del er af så dårlig kvalitet, at det i stedet ender som forbrænding på tyske produktionsvirksomheder.

For flere danske anlæg gælder det, at over halvdelen af det husstandsindsamlede plastikemballage ender med at blive brændt på fjernvarmeanlæg i Tyskland, viser en undersøgelse foretaget af Ekstra Bladet.

Se hele undersøgelsen nederst i artiklen.

Miljøstyrelsen anslår, at det på landsplan drejer sig om hele 63 procent, der - stik imod alle grønne hensigtserklæringer - går op i røg.

Det ærgrer Henrik Beha Pedersen, der er miljøbiolog og stifter af Plastic Change.

- Det er jo helt tydeligt på Ekstra Bladets grundige tal, at det lige nu kun lykkes at genanvende omkring en tredjedel. Resten bliver enten brændt af eller omdannet til diesel, men det er jo slet, hvad vi forbinder med cirkulær økonomi, slår han fast.

Kan ikke genanvendes
Hos AffaldPlus, der håndterer plastaffald for mere end 300.000 borgere i fem sydsjællandske kommuner, bliver hele 56 procent af borgernes indsamlede plastik brændt af.

Her mener kommunikationschef Niels Damgaard, at man gør det så godt, som det er muligt lige nu.

- Det kan da godt være, at andre anlæg sender det videre, men faktum er jo, at det ikke KAN genanvendes, forklarer han om den såkaldte mixed plastic af lav kvalitet.

På ét område erkender han dog, at AffaldPlus kunne være bedre - nemlig når det gælder de 10 procent sort plastik, der lige nu brændes af, fordi det ikke kan sorteres ordentligt. Her har man henvendt sig til det tyske anlæg EGN for at undersøge mulighederne for at afsætte den sorte plastik.

Ifølge forsker ved DTU Miljø Thomas Fruergaard Astrup kan det virke skørt, at vi indsamler store mængder plastik hos borgerne med henblik på genanvendelse, kun for at se størstedelen af det gå op i røg i Tyskland.

- Vi kunne lige så godt brænde det plast af, vi ellers sender til andre lande og selv få energi ud af det, vurderer han.

Miljøminister Lea Wermelin erkender, at håndteringen af plastaffald er en stor opgave.

- Vi skal have en ny plastikhandlingsplan i Danmark. Her skal vi stille krav til kommuner og virksomheder til at dokumentere, hvor det her plastik ender henne. Men det er ikke nem opgave, og derfor skal vi også hjælpe dem, siger hun.

Fakta om plastaffald

Miljøstyrelsen anslår, at der årligt produceres 340.000 ton plastikaffald fra danske husholdninger og virksomheder.

4,7 millioner danskere i 76 kommuner skal husstandssortere deres plastaffald.

De nyeste tal fra Miljøstyrelsen viser, at der i 2017 blev indsamlet 55000 ton plastik og emballageplast på landsplan mod 40000 ton året før.

Danmark er blandt de dårligste i Europa til at genanvende plastik. Anslået er det blot mellem 15 og 18 procent af den indsamlede plastemballage, der ender med at blive reelt genanvendt. Samtidig hører vi til dem, der genererer mest husstandsaffald.

I 2025 er det et krav fra EU, at halvdelen af al plastikemballage skal endeligt genanvendes fra 2025.

De fleste danskere - 78 procent - er positivt stemt for at bruge tid på at sortere deres skrald, viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet fra 2018.

For at lave et kilo ny plast, bliver der brugt ca. to liter olie. Et kilo genanvendt plast bruger til sammenligning kun én liter olie.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I Aalborg gør de det selv

Reno Nord i Aalborg er et af de eneste anlæg i Danmark, der selv håndterer danskernes plastaffald. Her sender man 45 procent til genanvendelse

Af: Karsten Gøttler. Foto: René Schütze

Klonk, klak, klok, klonk, klak, klok.

En endeløs strøm af tømte beholdere, bøtter, dunke, skruelåg og al mulig andet kasseret plastik klasker mod betongulvet i det enorme sorteringsanlæg hos Reno Nord i Aalborg.

- Bare kom med jeres plast. Vi skal nok skille skidt fra kanel, lyder det fra direktør Thomas Lyngholm, der viser rundt på det tre år gamle anlæg.

En del af sorteringen foregår manuelt ved et transportbånd, hvor affaldet bliver grovsorteret. Fire mand arbejder i skift à to timer. De fjerner alt fra stegepander til el-kabler og andet skrot, der har forvildet sig ind på det forkerte bånd.

Omkring halvdelen af den nordjyske plast bliver finsorteret i sådan en grad, at det kan afsættes til virksomheder i Tyskland og Polen, hvor det bliver lavet til ny plast. Samtidig får nordjyderne selv gavn af det affald, forklarer Thomas Lyngholm.

Hellere brændt end smidt i naturen
Udover de cirka 20 procent af plastaffaldet, der ender som fjernvarme på Reno Nords eget anlæg, har man besluttet at opmagasinere den svært genanvendelige plast, indtil det snart vil være muligt at omdanne det til syntetisk diesel og andre olieprodukter på et kommende anlæg i Skive.

- Vores politikere har besluttet, at vi selv skal tage hånd om det svære affald, som mixed plastic er. Det er ikke konstrueret til genanvendelse. Vi er rigtig gode til at energiudnytte her i Danmark, og det kan ikke løses nær så fornuftigt andre steder, slår han fast.

Selv om det tydeligt markeres, hvilken type plast forbrugerne skal sortere fra det andet affald, ryger der alligevel masser af slikposer og cellofan ned i beholderen.

- Det er vi godt klar over, men gør ikke så meget. Det er bedre, at det kommer herud og bliver sorteret og eventuelt brændt, end at det ender i naturen, siger Reno Nord-direktør, Thomas Lyngholm.

- Samfundsmæssigt er det helt klart en fordel, at sorteringen begynder ude ved husholdningerne. Vi oplever en tydelig positiv holdning derude. Folk er blevet meget mere bevidste om miljøet.

Sådan bliver plasten sorteret

- Kom bare med al jeres plast, lyder det fra Reno Nord-direktør Thomas Lyngholm. Foto: René Schütze
Reno Nord er et af meget få steder i Danmark, hvor plastaffald bliver sorteret og genbrugt. Her ses transportbåndet, hvor der bliver håndsorteret en stor del af de 2600 tons plastaffald. Foto: René Schütze
Palle efter palle med affaldsplast venter på at blive kørt til Tyskland og Polen genbrug. Foto: René Schütze

Dansk plastik dumpes i Asien

Langt hovedparten af danskernes plastikaffald bliver i dag eksporteret til Tyskland. Men efter sorteringen er det i praksis umuligt at vide, hvor det ender.

For nyligt kunne TV2 afsløre dansk plastaffald på en malaysisk dumpingsite i dokuntaren 'På sporet af dansk plastaffald'. Blandt de fem danske affaldsanlæg, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, er det kun Vestforbrænding, der via det tyske plasthåndteringsanlæg ALBA har sendt affald til Malaysia.

Her mener chef for jura og indkøb Jan Petersen ikke, at der er dokumentation for, at det er plastaffald indsamlet i hovedstadskommunerne, der er endt i Malaysia.

- Vi har jo ikke selv været derude, men vi har dokumentation for, at ALBA har sendt videre til certificerede anlæg i Malaysia, så det er dét, vi forholder os til, forklarer han til Ekstra Bladet.

Ifølge Ingeniøren blev 150 ton plastaffald indsamlet af Vestforbrænding sendt til Malaysia sidste år.

Vestforbrænding er netop nu ved at indhente et nyt udbud, da aftalen med tyske ALBA udløber 31. december. Fremover ønsker anlægget, at dets plastaffald bliver håndteret inden for EU. Jan Petersen understreger, at den proces var sat i værk længe før TV2's afsløring.

En række asiatiske lande har de senere år droppet import af udenlandsk plastaffald. Kina, der ellers modtog op imod to tredjedele af hele verdens plastaffald, sagde stop 1. januar 2018. Siden har især Malaysia og Indonesien, men også Thailand og Vietnam overtaget affaldet.

Miljøminister Lea Wermelin erkender, at der er behov for øget kontrol med danskernes plastaffald.

- Det skal jo være sådan, at hvis man sorterer sit affald, så nytter det også. De eksempler vi har set, hvor dansk affald bliver fundet i Asien, er uacceptabelt, og det skal vi have lavet om på, slår hun fast.

- Jeg synes, vi skal kigge på, hvad for noget affald, man må eksportere ud af EU. Det er helt afgørende, at vi ikke eksporterer vores affaldsproblemer til andre dele af verden.

Det sker der med dit affald

 

1

Sorteres i hjemmet

Vestforbrænding indsamler både hård og blød plast fra knap 900.000 borgere i 19 hovedstadskommuner. Nogle afleverer det i deres egen skraldespand, mens mange lejlighedskomplekser har containere i gården.

2

Pakkes på Vestforbrænding

På Vestforbrændings anlæg i Frederikssund bliver den indsamlede plast presset og pakket på paller. Den bliver ikke sorteret, inden den bliver transporteret til anlægget ALBA i Tyskland. I 2018 blev der sendt knap 3.265 ton afsted. Anlægget håndterer i alt 140.000 ton om året.

 

3

Sorteres i Nordtyskland og sendes til seks lande

På det tyske anlæg ALBA nær Hannover bliver affaldet sorteret og sendt videre til hele 39 forskellige anlæg sidste år - primært i Tyskland, men også Holland og Østrig samt enkelte i Kroatien, Bulgarien og Malaysia.

4

22 procent brændes af

En femtedel af det indsamlede affald bliver sorteret fra og brugt som brændsel i produktionsvirksomheder i Tyskland. Det gælder affald, der ikke er plastik og plastik, der er i for dårlig kvalitet til at genanvende.

 

 

5

Det gode - og det mindre gode

42 procent af plasten bliver sorteret efter såkaldt rene typer, der er gode til genanvendelse og kan blive til ny plast, mens de resterende 36 procent er såkaldt mixed plast - den dårligste kvalitet af plastik, som kan være svær at genanvende. Også den fraktion bliver sendt videre til andre anlæg, men Vestforbrænding kan ikke redegøre for, hvor stor en del af det, der reelt får nyt liv.

 

 

Det sker der med danskeres plastikaffald

Ekstra Bladet har undersøgt fem af de største affaldsanlæg, der håndterer husstandsindsamlet plastaffald for ca. 2,5 millioner danskere. Alle anlæg indsamler både hård og blød plast med undtagelse af AffaldPlus, der kun indsamler hård.

Vestforbrænding håndterer plastaffald for ca. 600.000 borgere i Herlev, Rødovre, Brøndby, Gladsaxe, Gentofte, Glostrup, Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj, Vallensbæk, Lyngby-Taarbæk, Egedal og Hillerød kommuner.

Modtog 3265 ton i 2018, der frem til 31. december. Hertil kommer 3489 ton fra anlægget ARC, som får plasten fra ca. 760.000 borgere i København, Frederiksberg og Hvidovre kommuner. Plasten sendes til sorteringsanlægget ALBA nær Hannover.

42 procent af plasten bliver sorteret efter såkaldt rene typer, der er gode til genanvendelse.

36 procent er såkaldt mixed plast - den dårligste kvalitet af plastik, som kan være svær at genanvende.

22 procent bliver brændt i Tyskland.

Det sorterede materiale sendes det til 39 forskellige anlæg - primært i Tyskland, men også Holland og Østrig samt enkelte i Kroatien, Bulgarien og Malaysia.

AffaldPlus håndterer plastaffald for 308.000 borgere i Faxe, Ringsted, Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg kommuner.

Modtager ca. 1000 ton om året, som sendes til EGN i Tyskland.

44 procent af plasten afsættes til anlæg i Tyskland, Polen og Holland.

46 procent bliver brændt i Tyskland.

10 procent er sort plast, der havner i restaffald og bliver brændt.

Argo håndterer plastaffald for ca. 420.000 borgere i Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Stevns kommuner.

Modtager ca. 1700 ton plast om året, som sendes til sorteringsanlægget EGN i Tyskland.

Ca. 33 procent bliver udsorteret til rene plasttyper af høj kvalitet og sendes videre til anlæg i Tyskland, Holland og Polen.

Ca. 33 procent er plastik af lav kvalitet, der omdannes til erstatningsbrændstof.

Ca. 34 procent andet affald og frasorteret plast bliver brændt i Tyskland.

Reno Nord - 300.000 borgere i Jammerbugt, Aalborg, Mariagerfjord, Rebild, Hjørring og Brønderslev Kommuner.

Modtog 3271 ton blandet plast- og metalaffald i 2018. Forventer at nå op på 4700 ton i år. Plastdelen heraf udgør mellem 35 og 57 procent.

45 procent af plasten sendes til genanvendelse i Tyskland og Polen.

35 procent er mixed folie bliver oplagret for senere at blive oparbejdet til syntetisk diesel på et nyt anlæg i Skive.

20 procent bliver brændt i Danmark.

Sorterer du dit plastaffald korrekt?

Foto: Aleksander Klug
Foto: Aleksander Klug

Her er ti hverdagsting af plast, du garanteret sorterer forkert eller gør du?

10 spørgsmål

Mere fra Ekstra Bladet+

Det ligner endnu en katastrofe

Udforsk Ekstra Bladet+

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Udforsk Ekstra Bladet+