Politiforbund: Kommuner forhaler erstatninger

Reformen af førtidspension og fleksjob forsinker erstatninger til danskere med arbejdsskader, mener blandt andre Politiforbundet. Dansk Metal sender et ’hvad sagde vi’ til partierne bag reformen

Politiforbundet og Dansk Metal er utilfredse med kommunernes behandling af arbejdsskade-sager. Foto: Polfoto
Politiforbundet og Dansk Metal er utilfredse med kommunernes behandling af arbejdsskade-sager. Foto: Polfoto

Får man en alvorlig arbejdsskade, er vejen til at få udbetalt erstatning lang for mange. Nu siger flere fagforeninger, at vejen bliver endnu længere, skriver Avisen.dk.

Når kommunerne skal undersøge, hvor meget man er i stand til at arbejde efter skaden, fastslås det gennem det såkaldte ressourceforløb. Det er en følge af reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013

Og ressourceforløb kan vare længe. I princippet op til 15 år, fordi ressourceforløbet på maksimum fem år kan forlænges to gange.

I Politiforbundets afdeling for arbejdsskader ligger en voksende bunke sager, hvor forbundet mener, at ressourceforløbet trækker sager om arbejdsskader i langdrag.

- Vi støder på en ny type sager, hvor medlemmer med alvorlige arbejdsskader bliver fanget i lange ressourceforløb, der skal udrede deres arbejdsevne. Det er alvorligt, for vi ser i forvejen masser af sager med årelang sagsbehandling, siger Flemming Olsen, forbundssekretær i Politiforbundet, til Avisen.dk.

Dansk politi har cirka 1.000 arbejdsskadesager om året. Af de sager, Politiforbundet får til behandling, varer flere og flere fra tre til fem år eller længere. Og de handler typisk om politibetjente med psykiske mén fra tjenesten.

Når man får anerkendt en alvorlig arbejdsskade, får man, ud over en erstatning for mén, typisk tilkendt en midlertidig erstatning for tabt arbejdsevne. Denne udbetales løbende, er skattepligtig og bliver ikke modregnet ens indtægt fra for eksempel et ressourceforløb.

Men det er bare ikke godt nok, mener Dansk Metal. For den midlertidige erstatning er altid lavere end den endelige. Derfor snydes den skadelidte i ventetiden, der nu ser ud til at stige.

- I et typisk eksempel får man en midlertidig erstatning, der svarer til et tab på erhvervsevne på 10-20 procent. Mens det endelig tab måske fastslås til 40-60 procents tab af erhvervsevnen. Vi gjorde også daværende regering opmærksom på problemet før reformen, siger Peter Poulsen, souschef i Miljø og Socialsekretariatet i Dansk Metal, til Avisen.dk.

Dansk Metal kan ikke sætte kroner og øre på, hvor meget ventetiden på den endelige erstatning koster de skadeslidte, for sagerne er vidt forskellige. Men forbundet fastholder, at der er tale om betydelige beløb.

Det har ikke været muligt for Avisen.dk at få en kommentar fra KL på grund af ferie.

32 kommentarer
Vis kommentarer